A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wæter

Number of occurrences in corpus: 83

Genesis A 100a ðe || and up·rodor / and sīd wæter || ġe·seted% wurde / weorold-
Genesis A 152a h-rodore || hālĝum meahtum, / wæter of wæterum, || þǣm þe wun
Genesis A 158b hēt / þurh his word wesan || wæter ġe·mǣne, / þā nū under ro
Genesis A 198b ohtrum. || Inċ sċeall sealt wæter / wunian on ġe·wealde || and
Genesis A 1300b num þīnum, || þonne sweart wæter, / wanne wæl-strēamas || weoro
Genesis A 1325b ȳ heardra || þe hit hrēoh wæter, / swearte sǣ-strēamas || swī
Genesis A 1331a ferĝan sċealt / ġond dēop wæter || dæġ-rīmes worn / on lides
Genesis A 1445a e || land ne funde, / ofer sīd wæter || sēċan wolde / on wǣġ-þe
Genesis A 1451a aefter flēoĝan / ofer hēah% wæter || haswe culufran / on fandunga
Genesis A 1538a aĝor-here || eft ġe·lǣde, / wæter ofer wīd-land. || Ġē on wo
Genesis A 2213b e·hwelc, || swā þā þrīe wæter / stēape stān-byriġ || strē
Genesis A 2876b es þriddan up || ofer dēop wæter / ord ā·rǣmde. || Þā sē
Exodus 283a p færeþ, || ofstum wyrċeþ / wæter weall-fæsten%. || Weĝas sin
Exodus 451a w, || hrēam wæs on ȳðum, / wæter wǣpna full, || wæl-mist ā
Daniel 364b as and englas, || and hlūtor wæter, / þā þe ofer% rodorum || on
Christ and Satan 6a rðan, || strēam ūt on sǣ, / wæter and wolcen%, || þurh his wun
Andreas 201a mē here-strǣta / ofer ċeald wæter || cūðe sindon.’ / Him þā
Andreas 222b e·stīĝan || and on ċeald wæter / brecan ofer bæþ-weġ. || Ha
Andreas 253a || ofer feorne weġ / on ċeald wæter || ċēolum lācaþ. / Hīe þ
Andreas 333b tas% / efene swā wīde || swā wæter be·būĝeþ, / oþþe stede-wa
Andreas 1507a rǣte folc || forþ on·sende / wæter wīd-ryniġ || tō wera cweal
Andreas 1553b stas / weallas ymb·wurpon, || wæter miċelodon. / Þǣr wæs wōp w
Andreas 1572b eġed, / wīġendra þrymm. || Wæter fæðmodon, / flēow fierġen-s
Christ B 851a e on laĝu-flōde / ofer ċeald wæter || ċēolum līðan / ġond sī
Christ C 984b / weallende wiĝa. || Swā ǣr wæter flōwan, / flōdas ā·fȳsde,
Christ C 988a || wēriġ swelteþ, / byrneþ wæter swā weax. || Þǣr biþ wund
Christ C 1112a for·lǣton, / ðǣr blōd and wæter || bū-tū æt·samne / ūt be
Maxims I 73a e grōwan, || īs bryċġian, / wæter helm weġan, || wundrum lūca
The Panther 6b a / wornas wīd-sċope, || swā wæter be·būĝeþ / þisne beorhtan
Riddles 53 3b s on wynne, / wudu weaxende. || Wæter hine and eorðe / fēdan fæġe
Azarias 39b wā waroþa sand || ymb sealt wæter, / ȳðe ġond êar-grund, || þ
Azarias 75b nas and englas || and hlūtor wæter, / and eall mæġen || eorðan
Azarias 124a ne drihten, / dōmlīċe dēop wæter; || and dryhtnes be·bod / ġeof
Azarias 127a -strēamas || metodes rǣswum / wæter on·wealcaþ. || Witon eald-
Azarias 136a Ful oft þū hlūtor lǣtest / wæter wynlicu || tō weorold-hyhte /
Riddles 69 1b 9 / / Wundor wearþ on weġe; || wæter wearþ tō bāne.
The Phoenix 61b e windiġ wolcen, || ne ðǣr wæter fealleþ, / lyfte ġe·bisiĝod
The Phoenix 65a wielmum%. || Foldan leċċaþ / wæter wynsumu || of þæs wuda midd
Juliana 292a sǣĝon / þæt ðǣr blōd and wæter || bū tu æt·gædere / eorða
Beowulf 93b / wlite-beorhtne wang, || swā wæter be·būĝeþ, / ġe·sette siġ
Beowulf 509b d for dol-ġielpe || on dēop wæter / ealdrum nēðdon? || Ne inċ
Beowulf 1364b bearwas, / wudu wyrtum fæst || wæter ofer·helmaþ. / Þǣr mæġ ni
Beowulf 1416b n funde, / wynnlēasne wudu; || wæter under stōd / drēoriġ and ġe
Beowulf 1514a elcum wæs, / ðǣr him nǣniġ wæter || wihte ne sċieðede, / ne hi
Beowulf 1619b bād / wīġ-hryre wrāðra, || wæter up þurh·dēaf. / Wǣron ȳþ-
Beowulf 1631a ·līesed. || Laĝu drūsode, / wæter under wolcnum, || wæl-drēor
Beowulf 1904a t him on naca% / drēfan dēop wæter, || Dena land of·ġeaf. / Þā
Beowulf 1989b æċċe sēċan || ofer sealt wæter, / hilde tō Heorote? || Ac þū
Beowulf 2473a wēona and Ġēata / ofer wīd% wæter, || wrōht ġe·mǣne, / here-n
The Paris Psalter 103:10 3a nd of middle || munta swelċe / wæter ā·wealleþ, || wīde flōwe
The Paris Psalter 104:25 1a ne on·cnēowon. / / # / And hira wæter swelċe || wende tō blōde, /
The Paris Psalter 104:36 2a stāne || strēamas flōwan, / wæter on willan; || nā him ġe·w
The Paris Psalter 105:8 1b mrodon, || þā hīe on brād wæter / on þone rēadan sǣ || randa
The Paris Psalter 135:6 1a ġiet. / / # / Hē eorðan aefter wæter || ǣrest sette. / / # / Hē% lē
The Paris Psalter 148:4 2a || herġan ġeorne, / and þā wæter swelċe || þe ofer wolcnum s
The Paris Psalter 64:11 1a rwodest, || god libbende. / / # / Wæter iernende || wæstme tyddraþ;
The Paris Psalter 68:1 1b lne, god, || for·þon hrēoh wæter / tō mīnum fēore inn || flō
The Paris Psalter 68:2 1b s hryċġ, || ðǣr mē sealt wæter / hrēoh and hōpiġ || holme b
The Paris Psalter 76:10 3b / Hwæt, þē, wuldres god, || wæter sċēawedon / and þe ġe·sāw
The Paris Psalter 76:13 2b þīne stīġe || ofer strang wæter; / ne biþ ðǣr eþe þīn spor
The Paris Psalter 77:21 2a of stāne || strēamas lǣte / wæter on wiellan || wynnum flōwan.
The Paris Psalter 77:44 2a | wende tō blōde; / ne meahte wæter% drincan || wihta ǣniġ. / / # /
The Paris Psalter 78:3 2a n byriġ lēton / swā man gute wæter || ymb Hierusālem; / blōdġe
The Metres of Boethius: Metre 11 43a ·healdaþ. / Swā nū fȳr and wæter, || folde and laĝu-strēam, / m
The Metres of Boethius: Metre 20 60a || wæs þāra folde ān / and wæter ōðer || weorolde dǣles, / an
The Metres of Boethius: Metre 20 75a ryĝum, || winnaþ hwæðere. / Wæter and eorðe || wæstmas brenga
The Metres of Boethius: Metre 20 77a e·cynde || ċealda bā twā, / wæter wǣt and ċeald. || Wangas ym
The Metres of Boethius: Metre 20 147a eardien, / swā nū eorðe and wæter || earfoþ-tǣcne / unwīsra ġ
The Metres of Boethius: Metre 8 23a þe drinc || menġan cūðe, / wæter wiþ huneġe, || ne hira wǣd
The Metres of Boethius: Metre 8 28b m-sċēade, || druncon burnan wæter, / ċealde wiellan. || Nǣniġ
The Battle of Brunanburh 55a || on Dinġes mere / ofer dēop wæter || Dyflin sēċan, / eft Īra·
Solomon and Saturn 186b sten Crēca, / wudu Eġypta, || wæter Mathea, / clūdas% Coreffes, ||
Solomon and Saturn 19b iþ sē þe gæþ || on dēop wæter, / sē þe sund nafaþ || ne ġe
Solomon and Saturn 70b e·bendan% hēt || ofer brād wæter, / þæt hine sē mōdĝa hēt |
Solomon and Saturn 80a tān || ne sē stēapa ġimm, / wæter ne wild-dēor || wihte be·sw
Solomon and Saturn 188a ‘Ac for·hwǣm winneþ þis wæter || ġond weorold-rīċe, / drē
Solomon and Saturn 264a wīċ || wintre be·þeahte, / wæter on sende || and wyrm-ġeardas
The Seasons for Fasting 207a oþþe% þæt% dæġ-hlūtre% / wæter of wæġe, || þæt is wuldre
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 20a iċ þinġ, / ġif swā hlūtor wæter, || hlūd and undēop, / tō·fl
Metrical Charm 11: A Journey Charm 36a Windas ġe·frān, / ċirċinde wæter || simble% ġe·hǣlede% / wiþ
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 62b s tō·slūpan, || eall sealt wæter, / þonne iċ þis ātor || of
The Battle of Maldon 91b ċeallian þā || ofer ċeald wæter / Byrht·helmes bearn || (beorn
The Battle of Maldon 98a est% ofer Pantan, / ofer sċīr wæter || sċieldas wǣĝon, / lid-men