A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wēn

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis A 49a swā ēaðe meahtan. / Him sēo wēn ġe·lēah, || siþþan weald
Genesis A 1446b wǣġ-þele. || Eft him sēo wēn ġe·lēah, / ac sē fēonde%
Andreas 1074b on, / witode wiste. || Him sēo wēn ġe·lēah, / siþþan mid cor
Riddles 3 28b ȳdeþ. || Þǣr biþ ċēole wēn / slīðre sæċċe, || ġif hi
The Phoenix 567b dor ā·weċeþ. || Mē þæs wēn nǣfre / for·birsteþ on brēo
Juliana 632b mē for·worhtum. || Nū is wēn miċel / þæt hēo mec eft wil
Precepts 39b wlan. || Þǣr biþ ā firena wēn, / lāðlīcre sċame, || lang n
Beowulf 338a aniġe menn || mōdiġlicran. / Wēn iċ þæt ġē for wlenċu, |
Beowulf 383b / tō West-Denum, || þæs iċ wēn hæbbe, / wiþ Grendles gryre.
Beowulf 442a | sē þe hine dēaþ nimeþ. / Wēn iċ þæt hē wile, || ġif h
Beowulf 734a im ā·lumpen wæs / wist-fylle wēn. || Ne wæs þæt wyrd þā-ġ
Beowulf 1845b de frōd, / wīs word-cwida. || Wēn iċ talie, / ġif þæt ġe·ga
Beowulf 1873b en-feaxum. || Him wæs bēġa wēn, / ealdum in-frōdum, || ōðres
Beowulf 2910b nd lāðes. || Nū is lēodum wēn / orleġhwīle, || siþþan und
Beowulf 3000b -nīþ wera, || þæs þe iċ wēn% hafo, / þe ūs sēċaþ tō ||
The Paris Psalter 123:2 2a nfulle || menn on·ġinnaþ; / wēn is, þæt hīe ūs libbende |
The Paris Psalter 123:3 3a earde || wǣron ġe·nēahhe; / wēn is, þæt hīe ūs woldon ||
The Paris Psalter 138:9 2a de cwæþ || mīnum swelċe: / ‘Wēn is, þæt mē þīestru || þ
The Rune Poem 22a þe biþ ōðra lēas. / //W// wēn ne brūceþ || þe cann wēan