A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wēne

Number of occurrences in corpus: 23

Christ and Satan 50b / for ofer-hyġdum || ǣfre ne wēne’. / 'Þā him andswerodon || atol
Christ and Satan 89a helle || hām ġe·lǣdde%. / Wēne% þæt tācen sweotol || þā%
Christ A 212a fæder cweden / weoroldcund be wēne; || sċolde wītedōm / on him s
Christ B 789b liġ of hīehþu. || Huru iċ wēne mē / and ēac on·drǣde || d
Guthlac A 291a nian, / far ðǣr þū frēonda wēne, || ġif þū þīnes fēores
Guthlac B 1016b da ġe·wealdan? || Is mē on wēne ġe·þuht, / þæt þe untrymn
Riddles 33 1a Riddles 33 / / Wiht cōm aefter wēne || wrætlicu līðan, / cȳmli
Riddles 5 4b frecne feohtan. || Frōfre ne wēne, / þæt mē% ġōc cyme || gū
The Descent into Hell 30a fruma. || Nū [...]sċæcen. / Wēne iċ full swīðe || and witod
Pharaoh 4b hit be wihte, || būtan iċ wēne þus, / þæt ðǣr sċreoda w
The Phoenix 546a wde || þurh bryne fȳres. / Ne wēne þæs ǣniġ || ielda cynnes /
Precepts 7b ðrum / wiersan ġe·wyrhta. || Wēne þeċ þȳ beteran, / efen elne
Precepts 62a rna lāre || lǣr-ġe·dēfe, / wēne þeċ on wīsdōm, || weoroda
Beowulf 525a || sōðe ġe·lǣste. / Þonne wēne iċ tō þē || wiersan ġe·
Beowulf 1184a inga, || weorold of·lǣtest; / wēne iċ þæt hē mid gōde || ġ
Beowulf 1396b e·hwelċes, || swā iċ þē wēne tō.’ / A·hlēop þā sē ga
Beowulf 2522b ðǣr heaðu-fȳres || hātes wēne, / oreðes% and attres%; || for
Beowulf 2923a sibbe oþþe trēowe / wihte ne wēne, || ac wæs wīde cūþ / þætt
The Paris Psalter 118:40 3b wolde / wīs wille ġe·gan; || wēne iċ swelċe, / þæt þū mē o
The Paris Psalter 118:65 3b dydest / wēl wierðlīċe; || wēne iċ, drihten, / þæt þū þī
The Paris Psalter 55:3 2a sind || þe tō mē feohtaþ; / wēne iċ mē wrāðe tō þē, ||
The Paris Psalter 62:3 2b lċe / and on wæter-flōdum || wēne iċ swīðe, / þæt iċ þe on
The Metres of Boethius: Metre 25 29b if hē wiersa ne biþ, || ne wēne iċ his nā beteran. / Ġif him