A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ymbūtan

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis B 491b es līċ || and wand him þā ymb·ūtan / þone dēaðes bēam || þurh
Genesis A 2552a old-burgum inn, / swelċe ðǣr ymb·ūtan || unlȳtel dæl / sīdre folda
Christ and Satan 263b an ofer foldan; || fȳr biþ ymb·ūtan / on ǣghwelcum, || þēah hē
Christ and Satan 351b sċīma% ðǣr || sċīeneþ ymb·ūtan / metodes meahte, || ġond þæ
Christ C 928a wone% || heofon-engla þrēat / ymb·ūtan faraþ, || æl-beorhtra sċol
Christ C 1011a m, || wealdende god, / and hine ymb·ūtan || æðel-duĝuþ betast, / hā
The Paris Psalter 124:2 1b sind mund-beorĝas || miċele ymb·ūtan; / healdeþ hira ymb-hwyrft ||
The Metres of Boethius: Metre 10 6b wīd-ġiell sint || wolcnum ymb·ūtan / heofones hwealfe. || Hyġe-sn
The Metres of Boethius: Metre 20 140b we ġe·steppan; || strīceþ ymb·ūtan / ufane and niðane, || efen-n
The Metres of Boethius: Metre 20 171a n, || glīdeþ hwæðere / ǣġ ymb·ūtan. || Swā stent eall weorold / st
The Metres of Boethius: Metre 20 172b stille on tille, || strēamas ymb·ūtan, / laĝu-flōda ġe·lāc, || ly
The Metres of Boethius: Metre 20 174b sċīre sċell || sċrīðeþ ymb·ūtan / dōĝra ġe·hwelċe; || dyde
The Metres of Boethius: Metre 22 7a lfum || þæt hē sume hwīle / ymb·ūtan hine || ǣror sōhte. / Sēċe
The Metres of Boethius: Metre 22 15a innan || þæt hit oftost nū / ymb·ūtan hit || ealneġ sēċeþ, / gōd
The Metres of Boethius: Metre 8 14a e·sāwon || sund-būende, / ne ymb·ūtan hīe || āwēr ne hīerdon. / H
The Metres of Boethius: Metre 8 53a e biþ || sīn-biernende, / and ymb·ūtan hit || ōðra stōwa / blāte f
Durham 2b pa ġe·staðolod, || stānas ymb·ūtan / wundrum ġe·weaxen. || Weor
Solomon and Saturn 50b -ġe·mǣrum; || munt is hine ymb·ūtan, / ġēap gylden weall. || Ġeor
The Judgment Day II 114b en ā·stīered, || stiellaþ ymb·ūtan / eall engla weorod, || ēċne