A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gūðrinċ

Number of occurrences in corpus: 3

Beowulf 838b ġe / ymb þā ġief-healle || gūð-rinċ maniġ; / fērdon folc-toĝan |
Beowulf 1501b / Grāp þā tō·ġēanes, || gūð-rinċ ġe·fēng / atolum clammum. ||
Beowulf 1881a de. || Him Bēow·ulf þonan, / gūð-rinċ gold-wlanc, || græs-moldan t