A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gūþcyning

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 2123b odes bisċope. || Þā spræc gūþ-cyning, / Sōdoma ealdor, || seċġum b
Beowulf 199b ġe·ġierwan, || cwæþ, hē gūþ-cyning / ofer swan-rāde || sēċan wo
Beowulf 1969a s || burgum on innan, / ġungne gūþ-cyning || gōdne ġe·fruĝnon / hring
Beowulf 2335b um for·grunden; || him þæs gūþ-cyning, / Wedera þēoden, || wræce le
Beowulf 2563a Sweord ǣr ġe·bræġd / gōd gūþ-cyning, || gamole lāfe, / eċġum unsl
Beowulf 2677b for·grunden. || Þā-ġīen gūþ-cyning / mǣrþa% ġe·munde, || mæġ
Beowulf 3036b dum ġe·gangen, || þæt sē gūþ-cyning, / Wedera þēoden || wundₒr-d