A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōdġōmre

Number of occurrences in corpus: 2

Andreas 1113a Þēod wæs of·lysted, / metes mōd-ġōmre, || næs him tō māðme wynn,
Andreas 41a tō lides stefnan, / mæċġas mōd-ġōmre. || Þǣr maniĝum wæs / hāt