A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nōes

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 1240b aþ. / Sēm wæs hāten || sunu Nōes, / sē ieldesta, || ōðer Chām
Genesis A 1323b fæstnod wiþ flōde, || fær Nōes, / þȳ sēlestan. || Þæt is s
Genesis A 1423a ste || holm-ǣrna mǣst, / earc Nōes, || þe Armēnia / hātene sindo
Genesis A 1551a -rōfe || hātne wǣron, / suna Nōes || Sēm and Chām, / Iāfeþ þ
Genesis A 1578a || Cām inn sīðian, / eafora Nōes, || þæt his ealdor læġ, / fe