A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sinċes

Number of occurrences in corpus: 13

Genesis A 1857b wīf tō / his selfes sele. || Sinċes brytta, / æðelinga helm || h
Genesis A 2101b | Him ferede mid / Sōlōmia || sinċes hierde; / þæt wæs sē mǣra
Genesis A 2642a ne’. || Him simble-wēriġ / sinċes% brytta || þurh slǣp on·cw
Genesis A 2666a um lǣte || duĝuþa brūcan / sinċes ġe·sundne’. || Þā slǣp
Genesis A 2728b || ōðre worde / tō Sarran || sinċes brytta: / ‘Ne ðearf þē on
Elene 194b illan. / Þā wæs on sǣlum || sinċes brytta, / nīþ-heard cyning ||
The Wanderer 25b ind, / sōhte sele-drēoriġ || sinċes bryttan, / hwǣr iċ feorr oþ
Beowulf 607b þ.’ / Þā wæs on sǣlum || sinċes brytta, / gamol-feax and gūð-
Beowulf 1170a fulle, || frēo-drihten min, / sinċes brytta. || þū on sǣlum wes
Beowulf 1922b þonan / tō ġe·sēċanne || sinċes bryttan, / Hyġe·lāc Hrēðli
Beowulf 2071a , || þæt þū ġeare cunne, / sinċes brytta, || tō hwon siþþan
Judith 30a rencte mid wīne, / swīþ-mōd sinċes brytta, || oþ·þæt hīe on
Judith 339a sē rinca bealdor / swīþ-mōd sinċes āhte || oþþe sundor-ierfes