A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

CLASP Handlist

Book: Albert Derolez Inventaris van de Handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Gent Gent 1977,

Manuscript references in: