A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: liehþ

Number of occurrences in corpus: 3

Beowulf 1048b mum, || swā hīe nǣfre man liehþ, / sē þe seċġan wile || sō
Solomon and Saturn 174b sdōm; || wiers dēþ sē þe liehþ / oþþe þæs sōðes on·sæc
Solomon and Saturn 179b ra wisdom || wyrs deþ se þe liehþ / oþþe þæs soþes ansæceþ