A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ēþ

Number of occurrences in corpus: 3

The Metres of Boethius: Metre 10 38a nþ. / Ne mæġ mon ǣfre þȳ ēþ || ǣnne wreċċan / his cræft
The Metres of Boethius: Metre 12 22a / Þū meaht ēac miċele þȳ ēþ || on mōd-sefan / sōða ġe·
Solomon and Saturn 277a endeþ / drihten heofona% þon% ēþ% || / sē sċeall be·healdan |