A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bāne

Number of occurrences in corpus: 2

Riddles 69 1b n weġe; || wæter wearþ tō bāne.
Beowulf 2578a sēo eċġ ġe·wāc / brūn on bāne, || bāt unswīðor / þonne his