A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: reċċeþ

Number of occurrences in corpus: 2

Riddles 77 5b flǣsċ fretan, || felles ne reċċeþ, / siþþan hē mē of sīdan ||
Beowulf 434b his wan-hyġdum || wǣpna ne reċċeþ. / Iċ þæt þonne for·hyċġe