A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: swæþ

Number of occurrences in corpus: 3

Riddles 21 6a mec and þīeþ, / sāweþ on swæþ min. || Iċ snȳþiġe forþ,
Riddles 21 10a e || grēne on healfe / and min swæþ sweotol || sweart on ōðre. /
The Metres of Boethius: Metre 27 14a on wāðe; / nille hē ǣniġ swæþ || ǣfre for·lǣtan / ǣr hē