A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dyrstiġ

Number of occurrences in corpus: 1

Beowulf 2838b h þe hē dǣda ġe·hwæs || dyrstiġ wǣre, / þæt hē wiþ ātₒr