A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hūsa

Number of occurrences in corpus: 5

Beowulf 146a um, || oþ·þæt īdel stōd / hūsa sēlest. || Wæs sēo hwīl m
Beowulf 285b ǣr wunaþ / on hēah-stede || hūsa sēlest.’ / Weard maðelode,
Beowulf 658b . / Hafa nū and ġe·heald || hūsa sēlest, / ġemyne mǣrþu, ||
Beowulf 935a bīdan, || þonne blōde fāh / hūsa sēlest || heoru-drēoriġ st
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 12a || þæt hit oþ·ferġe, / nē hūsa, || þæt hē% hit% oþ·heald