A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hlīsa

Number of occurrences in corpus: 3

The Riming Poem 79b ġe·hloten%. || Ne biþ sē hlīsa ā·droren. / Ǣr þæt ēadiġ
The Metres of Boethius: Metre 10 54b t is hira here || būtan sē hlīsa ān? / Sē is ēac% tō lȳtel
The Metres of Boethius: Metre 10 61a for·ġietene, / þæt hīe sē hlīsa || hīew-cūðe ne mæġ / fore