A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: briceþ

Number of occurrences in corpus: 7

Riddles 38 6b hēo ġe·dīeĝeþ, || dūna briceþ; / ġif hē tō·birsteþ, || bi
Riddles 65 4b bīteþ mec on bær līċ, || briceþ mīne wīsan. / Mannan iċ ne b
The Phoenix 504b ht on ferhþe, || þonne fȳr briceþ / lǣne land-welan, || līeġ e
Solomon and Saturn 64b ·clemme, || hē þone cræft briceþ / and þā or-þancas || ealle
Solomon and Saturn 69b m beclemme || he þone cræft briceþ / and þa orþancas || ealle to
Solomon and Saturn 88b woddor || and him þā wangan briceþ. / //E// E hiene yflaþ, || swā
Solomon and Saturn 208a , || hit þurh hrōf wædeþ, / briceþ and bærneþ || bold-ġe·tim