A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cunnaþ

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 314b ng / þam þe lagolade || lange cunnaþ / þa him andreas || þurh onds
The Wanderer 29b n mid wynnum. || Wāt sē þe cunnaþ, / hū slīðen biþ || sorh tō
Solomon and Saturn 22b ·rǣċan; || hūru sē Godes cunnaþ / full dyslīċe, || dryhtnes m
Solomon and Saturn 28b und geræcan || huru se godes cunnaþ / full dyslice || dryhtnes meah
Solomon and Saturn 210b e, / clymmeþ on ġe·cyndu, || cunnaþ hwonne mōte / fȳr on his frum
Solomon and Saturn 248b lenge / clymmeþ on gecyndo || cunnaþ hwænne mote / fyr on his frums