A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þeġniaþ

Number of occurrences in corpus: 2

Riddles 50 6b him ġe·þwǣre, || ġif him þeġniaþ / mæġeþ and mæċġas || mid
The Metres of Boethius: Metre 25 11a || swīðe ġe·ġlengde, / and þeġniaþ || þrymme miċele / ǣlċ ōð