A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āwēox

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 10 3b e be·suncen || and on sunde ā·wēox / ufan ȳðum þeaht, || ānum
Riddles 9 10a dde siþþan, / oþ·þæt iċ ā·wēox, || wīdor meahte / sīðas ā·
The Husband's Message 2b e / [] trēo-cynn || iċ tūdre ā·wēox; / on mec æld[] sċeall || ello
Riddles 73 1a # Riddles 73 / / Iċ on wange ā·wēox, || wunode% ðǣr mec fēddon /