A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeġiered

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 620b / þæs iċ þē swā Godes || ġe·ġiered hæbbe. / Ne wīte iċ him þā
Dream of the Rood 16a eorðode, || wynnum sċīnan, / ġeġiered mid golde; || ġimmas hæfdon
Beowulf 1472b þþan hē hine tō gūðe || ġe·ġiered hæfde. / Bēow·ulf maðelode,
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 23b eaf / þæt ēow Greġorius || ġe·ġiered hafaþ / tō durum ēowrum || d