A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġecyndes

Number of occurrences in corpus: 3

The Metres of Boethius: Metre 13 12a wīðe on·hielded / wiþ þæs ġe·cyndes || þe him% cyning engla, / fæ
The Metres of Boethius: Metre 13 67a eft simle on·lȳt, / wiþ his ġe·cyndes || cymþ tō, þonne hit mæ
The Metres of Boethius: Metre 27 7b ·bīdan ne maĝon || biteres ġe·cyndes, / nū hē ēow ǣlċe dæġ ||