A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġiestran

Number of occurrences in corpus: 2

Riddles 40 44a meahte ġe·weorðan, / and iċ ġiestran wæs || ġung ā·cenned / mǣr
Beowulf 1334a o þā fǣhþe wræc / þe þū ġiestran niht || Grendel cwealdest / þu