A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cynerīċu

Number of occurrences in corpus: 2

Exodus 318a r-dōm || āĝan sċolde / ofer cyne-rīċu, || cnēow-māĝa blǣd. / Hæfd
The Metres of Boethius: Metre 26 6b under hæfde / þǣm cāsere || cyne-rīċu twā. / Hē wæs Þracia || þ