A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cynnlīċe

Number of occurrences in corpus: 4

The Paris Psalter 118:57 3a ǣle, || drihten ūser, / cwide cynnlīċe, || þæt iċ cwic wille / þīn
The Paris Psalter 118:82 4a ċe || spēde ēodon; / cwǣdon cynnlīċe: || ‘Hwā cwicenne mē / on þ
The Paris Psalter 118:145 4b ne / ċeare clipian; || hē mē cynnlīċe / hræðe ġe·hīerde, || hyld
The Paris Psalter 118:147 3b e / ċeare clipode; || þū mē cynnlīċe / wēl on·fenge, || wistest ġ