A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forþȳ

Number of occurrences in corpus: 3

The Metres of Boethius: Metre 10 35a es, || þe wæs ġō mǣrost? / For·þȳ iċ cwæþ þæs wīsan || W
The Metres of Boethius: Metre 10 36a æs wīsan || Wēlandes bān, / for·þȳ ǣngum ne mæġ || eorð-būe
The Metres of Boethius: Metre 20 193a iersunga || ēac swā selfe. / For·þȳ menn habbaþ || ġond middan-