A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Metadata

ID
https://clasp.ell.ox.ac.uk/poem/A.5.6.20
Title
The Metres of Boethius: Metre 20
Language
Old English
Other formats
TEI (xml) Plain text (txt) Metadata (json)

Tools

Highlight uncommon word forms
Poem Concordance

The Metres of Boethius: Metre 20

Met20 1. eala min drihten || þæt þu eart ælmihtig Ēalā, min drihten, || þæt þū eart æl-mehtiġ,
Met20 2. micel modilic || mærþum gefræge miċel, modiġliċ, || mǣrþum ġe·frǣġe,
Met20 3. and wundorlic || witena gehwylcum and wundorliċ || witena ġe·hwelcum.
Met20 4. hwæt þu ece god || ealra gesceafta Hwæt, þū, ēċe god, || ealra ġe·sċeafta
Met20 5. wundorlice || wel gesceope wundorlīċe || wēl ġe·sċēope,
Met20 6. ungesewenlica || and eac swa same unġesewenlica || and ēac swā same
Met20 7. gesewenlicra || softe wealdest ġe·sewenlicra || sōfte wealdest
Met20 8. scirra gesceafta || mid gesceadwisum sċīerra ġe·sċeafta || mid ġe·sċēadwīsum
Met20 9. mægne and cræfte || þu þysne middangeard mæġene and cræfte. || Þū þisne middan-ġeard
Met20 10. from fruman ærest || forþ ende fram fruman ǣrest || forþ ende
Met20 11. tidum totældes || swa hit getæsost wæs tīdum tō·tǣldes, || swā hit ġe·tǣsost wæs,
Met20 12. endebyrdes || þæt hi æghwæþer ende-byrdes, || þæt hīe ǣġhwæðer
Met20 13. ge ær faraþ || ge eft cumaþ ġē ǣr faraþ || ġē eft cumaþ.
Met20 14. þu þe unstilla || agna gesceafta Þū þe unstilla || āĝna ġe·sċeafta
Met20 15. to þinum willan || wislice astyrest þīnum willan || wīslīċe ā·styrest,
Met20 16. and þe self wunæst || swiþe stille and þē self wunast || swīðe stille
Met20 17. unanwendendlic || a forþ simle unanwendendliċ || ā forþ simle.
Met20 18. nis nan mihtigra || ne nan mærra Nis nan mihtiġra || ne nan mǣrra
Met20 19. ne geond ealle þa gesceaft || efnlica þin ne ġond ealle þā ġe·sċeaft || efenlica þīn,
Met20 20. ne þe ænig nedþearf || næs æfre giet ne þe ǣniġ nīed-ðearf || næs ǣfre ġīet
Met20 21. ealra þara weorca || þe þu geworht hafast ealra þāra weorca || þe þū ġe·worht hafast;
Met20 22. ac mid þinum willan || þu hit worhtes eall ac mid þīnum willan || þū hit worhtes eall,
Met20 23. and mid anwalde || þinum agenum and mid an-wealde || þīnum āĝenum
Met20 24. weorulde geworhtest || and wuhta gehwæt weorolde ġe·worhtest || and wuhta ġe·hwæt,
Met20 25. þeah þe nænegu || nedþearf wære þēah þe nǣneĝu || nīed-ðearf wǣre
Met20 26. eallra þara mærþa || is þæt micel gecynd eallra þāra mǣrþa. || Is þæt miċel ġe·cynd
Met20 27. þines goodes || þencþ ymb se þe wile þīnes gōdes, || þencþ ymb þe wile,
Met20 28. forþon hit is eall an || ælces þincges for·þon hit is eall ān || ǣlċes þinġes,
Met20 29. þu and þæt þin good || hit is þin agen þū and þæt þīn gōd. || Hit is þīn āĝen,
Met20 30. forþæm hit his utan || ne com auht to þe for·þǣm hit his ūtan || ne cōm āuht þē,
Met20 31. ac ic georne wat || þæt þin goodnes is ac ġeorne wāt || þæt þīn gōdness is,
Met20 32. ælmihtig good || eall mid þe selfum æl-mehtiġ gōd, || eall mid þē selfum.
Met20 33. hit is ungelic || urum gecynde Hit is unġeliċ || ūrum ġe·cynde;
Met20 34. us is utan cymen || eall þa we habbaþ ūs is ūtan cymen || eall þā we habbaþ
Met20 35. gooda on grundum || from gode selfum gōda on grundum || fram gode selfum.
Met20 36. næfst þu to ænegum || andan genumenne Næfst þū ǣnĝum || andan ġe·numene,
Met20 37. forþam þe nan þing nis || þin gelica for·þǣm þe nan þinġ nis || þīn ġe·līċa,
Met20 38. ne huru ænig || ælcræftigre ne hūru ǣniġ || æl-cræftiġre,
Met20 39. forþæm þu ealgood || anes geþeahte for­·Þǣm þū eall-gōd || ānes ġe·þeahte
Met20 40. þines geþohtest || and hi þa worhtest þīnes ġe·þōhtest || and hīe þā worhtest.
Met20 41. næs æror þe || ænegu gesceaft Næs ǣror% þē% || ǣnĝu ġe·sċeaft
Met20 42. þe auht oþþe nauht || auþer worhte þe āuht oþþe nāuht || āuðer worhte,
Met20 43. ac þu butan bysne || brego moncynnes ac þū būtan bȳsne, || breĝu mann-cynnes,
Met20 44. ælmihtig god || eall geworhtest æl-mehtiġ% god, || eall ġe·worhtest
Met20 45. þing þearle good || eart þe selfa þinġ þearle gōd; || eart þē selfa
Met20 46. þæt hehste good || hwæt þu halig fæder þæt hīehste gōd. || Hwæt, þū, hāliġ fæder,
Met20 47. æfter þinum willan || woruld gesceope aefter þīnum willan || weorold ġe·sċēope,
Met20 48. þisne middangeard || meahtum þinum þisne middan-ġeard, || meahtum þīnum,
Met20 49. weorada drihten || swa þu woldest self weoroda drihten, || swā þū woldest self,
Met20 50. and mid þinum willan || wealdest ealles and mid þīnum willan || wealdest ealles;
Met20 51. forþæm þu soþa god || selfa dælest for·þǣm þū, sōða god, || selfa dǣlest
Met20 52. gooda æghwilc || forþæm þu geara ær gōda ǣġhwelċ. || For·þǣm þū ġēara ǣr
Met20 53. ealla gesceafta || ærest gesceope ealla ġe·sċeafta || ǣrest ġe·sċēope
Met20 54. swiþe gelice || sumes hwæþre þeah swīðe ġe·līċe, || sumes hwæðere þēah
Met20 55. ungelice || nemdest eall swa þeah unġelīċe, || nemdest eall swā þēah
Met20 56. mid ane noman || ealle togædre mid āne naman || ealle tō·gædere
Met20 57. woruld under wolcnum || hwæt þu wuldres god weorold under wolcnum. || Hwæt, þū, wuldres god,
Met20 58. þone anne naman || eft todældes þone ānne naman || eft tō·dældes,
Met20 59. fæder on feower || wæs þara folde an fæder, on fēower; || wæs þāra folde ān
Met20 60. and wæter oþer || worulde dæles and wæter ōðer || weorolde dǣles,
Met20 61. and fyr is þridde || and feowerþe lyft and fȳr is þridde || and fēowerþe lyft;
Met20 62. þæt is eall weoruld || eft togædere þæt is eall weorold || eft tō·gædere.
Met20 63. habbaþ þeah þa feower || frumstol hiora Habbaþ þēah þā fēower || frum-stōl hira,
Met20 64. æghwilc hiora || agenne stede ǣġhwelċ hira || āĝenne stede,
Met20 65. þeah anra hwilc || wiþ oþer sie þēah ānra hwelċ || wiþ ōðer sīe
Met20 66. miclum gemenged || and mid mægne eac miċelum ġe·menġed || and mid mæġene ēac
Met20 67. fæder ælmihtiges || fæste gebunden fæder æl-mihtġes || fæste ġe·bunden
Met20 68. gesiblice || softe togædre ġe·siblīċe || sōfte tō·gædere
Met20 69. mid bebode þine || bilewit fæder mid be·bode þīne, || bile-witt fæder,
Met20 70. þætte heora ænig || oþres ne dorste þætte hira ǣniġ || ōðres ne dorste
Met20 71. mearce ofergangan || for metodes ege mearce ofer·gangan || for metodes eġe;
Met20 72. ac geþweorod sint || þegnas togædre ac ġe·þwǣrod sint || þeġnas tō·gædere,
Met20 73. cyninges cempan || cele wiþ hæto cininges cempan, || ċiele wiþ hǣtu,
Met20 74. wæt wiþ drygum || winnaþ hwæþre wǣt wiþ dryĝum, || winnaþ hwæðere.
Met20 75. wæter and eorþe || wæstmas brengaþ Wæter and eorðe || wæstmas brengaþ;
Met20 76. þa sint on gecynde || cealda ba-twa þā sint on ġe·cynde || ċealda twā,
Met20 77. wæter wæt and ceald || wangas ymbelicgaþ wæter wǣt and ċeald. || Wangas ymbe­·liċġaþ%,
Met20 78. eorþe ælgreno || eac hwæþre ceald eorðe æl-grēno, || ēac hwæðere ċeald.
Met20 79. lyft is gemenged || forþæm hio on middum wunaþ Lyft is ġe·menġed, || for·þǣm hēo on middum wunaþ;
Met20 80. nis þæt nan wundor || þæt hio sie wearm and ceald nis þæt nan wunder || þæt hēo sīe wearm and ċeald,
Met20 81. wæt wolcnes tier || winde geblonden wǣt wolcnes tīer, || winde ġe·blanden,
Met20 82. forþæm hio is on midle || mine gefræge for·þǣm hēo is on middle, || mīne ġe·frǣġe,
Met20 83. fyres and eorþan || fela monna wat fȳres and eorðan. || Fela manna wāt
Met20 84. þætte yfemest is || eallra gesceafta þætte yfemest is || ealra ġe·sċeafta
Met20 85. fyr ofer eorþan || folde neoþemest fȳr ofer eorðan, || folde niðemest.
Met20 86. is þæt wundorlic || weroda drihten Is þæt wundorliċ, || weoroda drihten,
Met20 87. þæt þu mid geþeahte || þinum wyrcest þæt þū mid ġe·þeahte || þīnum wyrċest
Met20 88. þæt þu þæm gesceaftum || swa gesceadlice þæt þū þǣm ġe·sċeaftum || swā ġe·sċēadlīċe
Met20 89. mearce gesettest || and hi gemengdest eac mearce ġe·settest || and hīe ġe·mengdest% ēac.
Met20 90. hwæt þu þæm wættere || wætum and cealdum Hwæt, þū þǣm wætere || wǣtum and ċealdum
Met20 91. foldan to flore || fæste gesettest foldan flōre || fæste ġe·settest,
Met20 92. forþæm hit unstille || æghwider wolde for·þǣm hit unstille || ǣġhwider wolde
Met20 93. wide toscriþan || wac and hnesce wīde tō­·sċrīðan || wāc and hnesċe.
Met20 94. ne meahte hit on him selfum || soþ ic geare wat Ne meahte hit on him selfum, || sōþ ġeare wāt,
Met20 95. æfre gestandan || ac hit sio eorþe hylt ǣfre ġe·standan, || ac hit sēo eorðe hielt
Met20 96. and swelgeþ eac || be sumum dæle and swelġeþ ēac || be sumum dǣle,
Met20 97. þæt hio siþþan mæg || for þæm sype weorþan þæt hēo siþþan mæġ || for þǣm sype weorðan
Met20 98. geleht lyftum || forþæm leaf and gærs ġe·leaht lyftum. || For·þǣm leaf and gærs
Met20 99. bræd geond bretene || bloweþ and groweþ bræġd ġond Bretene, || blōweþ and grōweþ
Met20 100. eldum to are || eorþe sio cealde ieldum āre. || Eorðe sēo ċealde
Met20 101. brengþ wæstma fela || wundorlicra brenġþ wæstma fela || wundorlicra%,
Met20 102. forþæm hio mid þæm wætere || weorþaþ geþawened for·þǣm hēo mid þǣm wætere || weorðaþ ġe·þawened.
Met20 103. gif þæt nære || þonne hio wære Ġif þæt nǣre, || þonne hēo wǣre
Met20 104. fordrugod to duste || and todrifen siþþan for·druĝod dūste || and tō·drifen siþþan
Met20 105. wide mid winde || swa nu weorþaþ oft wīde mid winde, || swā weorðaþ oft
Met20 106. axe giond eorþan || eall toblawen axe ġond eorðan || eall tō·blāwen.
Met20 107. ne meahte on þære eorþan || awuht libban Ne meahte on ðǣre eorðan || āwuht libban,
Met20 108. ne wuhte þon ma || wætres brucan ne wihte þon || wæteres brūcan,
Met20 109. on eardian || ænige cræfte on eardian || ǣnġe cræfte
Met20 110. for cele anum || gif þu cyning engla for ċiele ānum, || ġif þū, cyning engla,
Met20 111. wiþ fyre hwæthwugu || foldan and lagustream wiþ fȳre hwæthwuĝu || foldan and laĝu-strēam
Met20 112. ne mengdest togædre || and gemetgodest ne% mengdest% tō·gædere || and ġe·metĝodest
Met20 113. cele and hæto || cræfte þine ċiele and hǣtu || cræfte þīne,
Met20 114. þæt þæt fyr ne mæg || foldan and merestream þæt þæt fȳr ne mæġ || foldan and mere-strēam
Met20 115. blate forbærnan || þeah hit wiþ ba-twa sie blāte for·bærnan, || þēah hit wiþ twa sīe
Met20 116. fæste gefeged || fæder ealdgeweorc fæste ġe·fēġed, || fæder eald-ġe·weorc.
Met20 117. ne þincþ me þæt wundur || wuhte þe læsse Ne þyncþ þæt wunder || wihte þe lǣsse
Met20 118. þæt þios eorþe mæg || and egorstream þæt þēos eorðe mæġ || and ēĝor-strēam,
Met20 119. swa ceald gesceaft || cræfta nane swā ċeald ġe·sċeaft, || cræfta nāne
Met20 120. ealles adwæscan || þæt þæt him on innan sticaþ ealles ā·dwǣsċan || þæt þæt him on innan sticaþ
Met20 121. fyres gefeged || mid frean cræfte fȳres ġe·fēġed || mid frēan cræfte.
Met20 122. þæt is agen cræft || eagorstreames Þæt is āĝen cræft || ēaĝor-strēames%,
Met20 123. wætres and eorþan || and on wolcnum eac wæteres and eorðan || and on wolcnum ēac,
Met20 124. and efne swa same || uppe ofer rodere and efene swā same || uppe ofer rodore.
Met20 125. þonne is þæs fyres || frumstol on riht Þonne is þæs fȳres || frum-stōl on riht,
Met20 126. eard ofer eallum || oþrum gesceaftum eard ofer eallum || ōðrum ġe·sċeaftum
Met20 127. gesewenlicum || geond þisne sidan grund ġe·sewenlicum || ġond þisne sīdan grund;
Met20 128. þeah hit wiþ ealla sie || eft gemenged þēah hit wiþ ealla sīe || eft ġe·menġed
Met20 129. weoruldgesceafta || þeah waldan ne mot weorold-ġe·sċeafta, || þēah wealdan ne mōt
Met20 130. þæt hit ænige || eallunga fordo þæt hit ǣnġe || eallunga for·dō
Met20 131. butan þæs leafe || þe us þis lif tiode būtan þæs lēafe || þe ūs þis līf tēode,
Met20 132. þæt is se eca || and se ælmihtga þæt is ēċa || and æl-mihtĝa.
Met20 133. eorþe is hefigre || oþrum gesceaftum Eorðe is hefiġre || ōðrum ġe·sċeaftum,
Met20 134. þicre geþuren || forþæm hio þrage stod þicre ġe·þuren%, || for·þǣm% hēo þraĝe stōd
Met20 135. ealra gesceafta || under niþemæst ealra ġe·sċeafta || under niðemest,
Met20 136. buton þæm rodere || þe þas ruman gesceaft būtan þǣm rodore, || þe þās rūman ġe·sċeaft
Met20 137. æghwylce dæge || utan ymbhwyrfeþ ǣĝgwelċe dæġe || ūtan ymb·hwierfeþ,
Met20 138. and þeah þære eorþan || æfre ne oþrineþ and þēah ðǣre eorðan || ǣfre ne oþ·rineþ,
Met20 139. ne hire on nanre ne mot || near þonne on oþre ne hire on nānre ne mōt || nēar þonne on ōðre
Met20 140. stowe gestæppan || striceþ ymbutan stōwe ġe·steppan; || strīceþ ymb·ūtan
Met20 141. ufane and neoþane || efenneah gehwæþer ufane and niðane, || efen-nēah ġe·hwæðer.
Met20 142. æghwilc gesceaft || þe we ymb sprecaþ Ǣġhwelċ ġe·sċeaft || þe we ymb sprecaþ
Met20 143. hæfþ his agenne || eard onsundran hafaþ his āgenne || eard onsundran,
Met20 144. biþ þeah wiþ þæm oþrum || eac gemenged biþ þēah wiþ þǣm ōðrum || ēac ġe·menġed.
Met20 145. ne mæg hira ænig || butan oþrum bion Ne mæġ hira ǣniġ || būtan ōðrum bēon.
Met20 146. þeah hi unsweotole || somod eardien Þēah hīe unsweotole || samod eardien,
Met20 147. swa nu eorþe and wæter || earfoþtæcne swā eorðe and wæter || earfoþ-tǣcne
Met20 148. unwisra gehwæm || wuniaþ on fyre unwīsra ġe·hwǣm || wuniaþ on fȳre,
Met20 149. þeah hi sindan || sweotole þæm wisum þēah hīe sindon% || sweotole þǣm wīsum.
Met20 150. is þæt fyr swa same || fæst on þæm wætre Is þæt fȳr swā same || fæst on þǣm wætere
Met20 151. and on stanum eac || stille geheded and on stānum ēac || stille ġe·hēded
Met20 152. earfoþhawe || is hwæþre þær earfoþ-hāwe, || is hwæðere ðǣr.
Met20 153. hafaþ fæder engla || fyr gebunden Hafaþ fæder engla || fȳr ġe·bunden
Met20 154. efne to þon fæste || þæt hit fiolan ne mæg efene þon fæste || þæt hit fēolan ne mæġ
Met20 155. eft æt his eþle || þær þæt oþer fyr eft æt his ēðle, || ðǣr þæt ōðer fȳr
Met20 156. up ofer eall þis || eardfæst wunaþ up ofer eall þis || eardfæst wunaþ.
Met20 157. sona hit forlæteþ || þas lænan gesceaft Sōna hit for·lǣteþ || þās lǣnan ġe·sċeaft,
Met20 158. mid cele ofercumen || gif hit on cyþþe gewit mid ċiele ofer·cumen, || ġif hit on cȳþþe ġe·witt,
Met20 159. and þeah wuhta gehwilc || wilnaþ þiderweard and þēah wuhta ġe·hwelċ || wilnaþ þider-weard
Met20 160. þær his mægþe biþ || mæst ætgædre ðǣr his mæġþe biþ || mǣst æt·gædere.
Met20 161. þu gestaþoladest || þurh þa strongan meaht Þū ġe·staðolodest || þurh þā strangan meaht,
Met20 162. weroda wuldorcyning || wundorlice weoroda wuldor-cyning, || wundorlīċe
Met20 163. eorþan swa fæste || þæt hio on ænige eorðan swā fæste || þæt hēo on ǣnġe
Met20 164. healfe ne heldeþ || ne mæg hio hider ne þider healfe ne healdeþ; || ne mæġ hēo hider ne þider
Met20 165. sigan þe swiþor || þe hio symle dyde sīĝan þē swīðor || þe hēo simle dyde.
Met20 166. hwæt hi þeah eorþlices || auht ne haldeþ Hwæt, hīe þēah eorðliċes || āuht ne healdeþ,
Met20 167. is þeah efneþe || up and of dune is þēah efen-ēðe || up and of dūne
Met20 168. to feallanne || foldan þisse feallanne || foldan þisse,
Met20 169. þæm anlicost || þe on æge biþ þǣm anlicost || þe on ǣġe biþ,
Met20 170. gioleca on middan || glideþ hwæþre ġeoleca on middan, || glīdeþ hwæðere
Met20 171. æg ymbutan || swa stent eall weoruld ǣġ ymb·ūtan. || Swā stent eall weorold
Met20 172. stille on tille || streamas ymbutan stille on tille, || strēamas ymb·ūtan,
Met20 173. lagufloda gelac || lyfte and tungla laĝu-flōda ġe·lāc, || lyfte and tungla,
Met20 174. and sio scire scell || scriþeþ ymbutan and sēo sċīre sċell || sċrīðeþ ymb·ūtan
Met20 175. dogora gehwilce || dyde lange swa dōĝra ġe·hwelċe; || dyde lange swā.
Met20 176. hwæt þu þioda god || þriefalde on us Hwæt, þū, þēoda god, || þrīefralde on ūs
Met20 177. sawle gesettest || and hi siþþan eac sāwle ġe·settest || and hīe siþþan ēac
Met20 178. styrest and stihtest || þurh þa strongan meaht styrest and stihtest || þurh þā strangan meaht,
Met20 179. þæt hire þy læsse || on þæm lytlan ne biþ þæt hire þȳ lǣsse || on þǣm lȳtlan ne biþ
Met20 180. anum fingre || þe hire on eallum biþ ānum fingre || þe hire on eallum biþ
Met20 181. þæm lichoman || forþæm ic lytle ær þǣm līċ-haman. || For·þǣm lȳtle ǣr
Met20 182. sweotole sæde || þæt sio sawl wære sweotole sæġde || þæt sēo sāwl wǣre
Met20 183. þriefald gesceaft || þegna gehwilces þrīefeald ġe·sċeaft || þeġna ġe·hwelċes,
Met20 184. forþæm uþwitan || ealle seggaþ for·þǣm ūð-witan || ealle seġġaþ
Met20 185. þætte an gecynd || ælcre saule þætte ān ġe·cynd || ǣlcre sāwle
Met20 186. irsung sie || oþer wilnung iersung sīe, || ōðer wilnung;
Met20 187. is sio þridde gecynd || þæm twæm betere is sēo þridde ġe·cynd || þǣm twǣm betere,
Met20 188. sio gesceadwisnes || nis þæt scandlic cræft sēo ġe·sċēadwīsness. || Nis þæt sċendliċ cræft,
Met20 189. forþæm hit nænig hafaþ || neat buton monnum for·þǣm hit nǣniġ hafaþ || nēat būtan mannum.
Met20 190. hæfþ þa oþra twa || unrim wuhta Hæfþ þā ōðra twā || unrīm wuhta;
Met20 191. hæfþ þa wilnunga || welhwilc neten hafaþ þā wilnunga || wēlhwelċ nīeten
Met20 192. and þa yrsunga || eac swa selfe and þā iersunga || ēac swā selfe.
Met20 193. forþy men habbæþ || geond middangeard For·þȳ menn habbaþ || ġond middan-ġeard
Met20 194. eorþgesceafta || ealla oferþungen eorð-ġe·sċeafta || ealla ofer·þungen,
Met20 195. forþæm þe hi habbaþ || þæs þe hi nabbaþ for·þǣm þe hīe habbaþ, || þæs þe hīe nabbaþ,
Met20 196. þone ænne cræft || þe we ær nemdon þone ǣnne cræft || þe we ǣr nemdon.
Met20 197. sio gesceadwisnes || sceal on gehwelcum Sēo ġe·sċēadwīsness || sċeall on ġe·hwelcum
Met20 198. þære wilnunge || waldan semle ðǣre wilnunge || wealdan simle,
Met20 199. and irsunge || eac swa selfe and iersunge || ēac swā selfe;
Met20 200. hio sceal mid geþeahte || þegnes mode hēo sċeall mid ġe·þeahte || þeġnes mōde,
Met20 201. mid andgite || ealles waldan mid and-ġiete, || ealles wealdan.
Met20 202. hio is þæt mæste mægen || monnes saule Hēo is þæt mǣste mæġen || mannes sāwle
Met20 203. and se selesta || sundorcræfta and sēlesta || sundor-cræfta.
Met20 204. hwæt þu þa saule || sigora waldend Hwæt, þū þā sāwle, || siĝora wealdend,
Met20 205. þeoda þrymcyning || þus gesceope þēoda þrymm-cyning, || þus ġe·sċēope,
Met20 206. þæt hio hwearfode || on hire selfre þæt hēo hwearfode || on hire selfre
Met20 207. hire utan ymb || swa swa eal deþ hire ūtan ymb, || swā swā eall dēþ
Met20 208. rineswifte rodor || recene ymbscriþeþ ryne-swīfte rodor, || recene% ymb·sċrīðeþ
Met20 209. dogora gehwilce || drihtnes meahtum dōĝra ġe·hwelċe || dryhtnes meahtum
Met20 210. þisne middangeard || swa deþ monnes saul þisne middan-ġeard. || Swā dēþ mannes sāwl,
Met20 211. hweole gelicost || hwærfeþ ymbe hy selfe hwēole ġe·līcost, || hwierfeþ ymbe hīe selfe,
Met20 212. oft smeagende || ymb þas eorþlican oft smēaġende || ymb þās eorðlican
Met20 213. drihtnes gesceafta || dagum and nihtum dryhtnes ġe·sċeafta || daĝum and nihtum.
Met20 214. hwilum ymb hi selfe || secende smeaþ Hwīlum ymb% hīe selfe || sēċende smēaþ,
Met20 215. hwilum eft smeaþ || ymb þone ecan god hwīlum eft smēaþ || ymb þone ēċan god,
Met20 216. sceppend hire || scriþende færþ sċieppend hire. || Sċrīðende færþ,
Met20 217. hweole gelicost || hwærfþ ymb hi selfe hwēole ġe·līcost, || hwierfþ ymb hīe selfe.
Met20 218. þonne hio ymb hire scyppend || mid gescead smeaþ Þonne hēo ymb hire sċieppend || mid ġe·sċēad smēaþ,
Met20 219. hio biþ up ahæfen || ofer hi selfe hēo biþ up ā·hæfen || ofer hīe selfe,
Met20 220. ac hio biþ eallunga || an hire selfre ac hēo biþ eallunga || ān hire selfre,
Met20 221. þonne hio ymb hi selfe || secende smeaþ þonne hīo ymb hīe selfe || sēċende smēaþ;
Met20 222. hio biþ swiþe fior || hire selfre beneoþan hēo biþ swīðe feorr || hire selfre be·nēoðan,
Met20 223. þonne hio þæs lænan || lufaþ and wundraþ þonne hēo þæs lǣnan || lufaþ and wundraþ
Met20 224. eorþlicu þing || ofer ecne ræd eorðlicu þinġ || ofer ēċne rǣd.
Met20 225. hwæt þu ece god || eard forgeafe Hwæt, þū, ēċe god, || eard for·ġēafe
Met20 226. saulum on heofonum || selest weorþlica sāwlum on heofonum, || sēlest weorðlica
Met20 227. ginfæsta gifa || god ælmihtig ġinn-fæsta ġiefa, || god æl-mehtiġ,
Met20 228. be geearnunga || anra gehwelcre be ġe·earnunga || ānra ġe·hwelcre.
Met20 229. ealle hi scinaþ || þurh þa sciran neaht Ealle hīe sċīnaþ || þurh þā sċīran nēaht
Met20 230. hadre on heofonum || na hwæþre þeah hādre on heofonum, || hwæðre þēah
Met20 231. ealle efenbeorhte || hwæt we oft gesioþ ealle efen-beorhte. || Hwæt, we oft ġe·sēoþ
Met20 232. hadrum nihtum || þætte heofonsteorran hādrum nihtum || þætte heofon-steorran
Met20 233. ealle efenbeorhte || æfre ne scinaþ ealle efen-beorhte || ǣfre ne sċīnaþ.
Met20 234. hwæt þu ece god || eac gemengest Hwæt, þū, ēċe god, || ēac ġe·menġest
Met20 235. þa heofoncundan || hider wiþ eorþan þā heofon-cundan || hider wiþ eorðan,
Met20 236. saula wiþ lice || siþþan wuniaþ sāwla wiþ līċe; || siþþan wuniaþ
Met20 237. þis eorþlice || and þæt ece samod þis eorðlīċe || and þæt ēċe samod,
Met20 238. saul in flæsce || hwæt hi simle to þe sāwl on flǣsċe. || Hwæt, hīe simle þē
Met20 239. hionan fundiaþ || forþæm hi hider of þe heonan% fundiaþ; || for·þǣm hīe hider of þē
Met20 240. æror comon || sculon eft to þe ǣror cōmon, || sċulon eft þē.
Met20 241. sceal se lichama || last weardigan Sċeal līċ-hama || lāst weardian
Met20 242. eft on eorþan || forþæm he ær of hire eft on eorðan, || for·þǣm ǣr of hire
Met20 243. weox on weorulde || wunedon ætsomne wēox on weorolde. || Wunedon æt·samne
Met20 244. efen swa lange || swa him lyfed wæs efen swā lange || swā him līefed wæs
Met20 245. from þæm ælmihtigan || þe hi æror gio fram þǣm æl-mihtĝan, || þe hīe ǣror ġō
Met20 246. gesomnade || þæt is soþ cining ġe·samnode, || þæt is sōþ cyning.
Met20 247. se þas foldan gesceop || and hi gefylde þa þās foldan ġe·sċōp || and hīe ġe·fylde þā
Met20 248. swiþe mislicum || mine gefræge swīðe mislicum, || mīne ġe·frǣġe,
Met20 249. neata cynnum || nergend user nēata cynnum, || nerġend ūser.
Met20 250. he hi siþþan asiow || sæda monegum hīe siþþan ā·sēow || sǣda maniĝum
Met20 251. wuda and wyrta || weorulde sceatum wuda and wyrta || weorolde sċeatum.
Met20 252. forgif nu ece god || urum modum For·ġief nū, ēċe god, || ūrum mōdum,
Met20 253. þæt hi moten to þe || metod alwuhta þæt hīe mōten þē, || metod al-wuhta,
Met20 254. þurg þas earfoþu || up astigan þurh þās earfoþu || up ā·stīĝan,
Met20 255. and of þisum bysegum || bilewit fæder and of þissum bisĝum, || bile-wit fæder,
Met20 256. þeoda waldend || to þe cuman þēoda wealdend, || þē cuman,
Met20 257. and þonne mid openum || eagum moten and þonne mid openum || ēaĝum mōten
Met20 258. modes ures || þurh þinra mægna sped mōdes ūres, || þurh þīnra mæġEna spēd,
Met20 259. æwelm gesion || eallra gooda ǣ-wielm ġe·sēon || ealra gōda,
Met20 260. þæt þu eart selfa || sigedrihten god þæt þū eart selfa || siġe-drihten god,
Met20 261. ge þa eagan hal || ures modes ġe þā ēaĝan hāl || ūres mōdes,
Met20 262. þæt we hi on þe selfum || siþþan moten þæt we hīe on þe selfum || siþþan mōten
Met20 263. afæstnian || fæder engla todrif ā·fæstnian. || Fæder engla, tō·drīf
Met20 264. þone þiccan mist || þe þrage nu þone þiccan mist || þe þræĝe
Met20 265. wiþ þa eagan foran || usses modes wiþ þā ēaĝan foran || ūsses mōdes
Met20 266. hangode hwyle || hefig and þystre hangode hwīle, || hefiġ and þīestre.
Met20 267. onliht nu-þa eagan || usses modes On·līeht þā ēaĝan || ūsses mōdes
Met20 268. mid þinum leohte || lifes waldend mid þīnum lēohte, || līfes wealdend,
Met20 269. forþæm þu eart sio birhtu || bilewit fæder for·þǣm þū eart sēo bierhtu, || bile-wit fæder,
Met20 270. soþes leohtes || and þu selfa eart sōðes lēohtes || and þū selfa eart
Met20 271. sio fæste ræst || fæder ælmihtig sēo fæste ræst, || fæder æl-mehtiġ,
Met20 272. eallra soþfæstra || hwæt þu softe gedest ealra sōþfæstra. || Hwæt, þū sōfte ġe·dēst
Met20 273. þæt hi þe selfne || gesion moten þæt hīe þe selfne || ġe·sēon mōten.
Met20 274. þu eart eallra þinga || þeoda waldend Þū eart ealra þinga, || þēoda wealdend,
Met20 275. fruma and ende || hwæt þu fæder engla fruma and ende. || Hwæt, þū, fæder engla,
Met20 276. eall þing birest || eþelice eall þinġ birest || ēðelīċe
Met20 277. buton geswince || þu eart selfa weg būtan ġe·swinċe. || Þū eart selfa weġ
Met20 278. and latteow eac || lifgendra gehwæs and lāttēow ēac || libbendra ġe·hwæs,
Met20 279. and sio wlitige stow || þe se weg to ligþ and sēo wlitiġe stōw || þese weġ liġþ,
Met20 280. þe ealle to || a fundiaþ þe ealle || ā fundiaþ
Met20 281. men of moldan || on þa mæran gesceaft menn of moldan || on þā mǣran ġe·sċeaft.