A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wuldorcyning

Number of occurrences in corpus: 23

Genesis A 2a æt we rodera weard, / weoroda wuldor-cyning, || wordum herġen, / mōdum luf
Genesis A 165b īde æt·ēowde, || þā sē wuldor-cyning / eorðan nemde. || Ġe·sette
Exodus 548a || drihten herġaþ, / weoroda wuldor-cyning, || tō wīdan fēore. / Swā re
Daniel 308a Þæs þe þanc sīe, / weoroda wuldor-cyning, || þæt þū ūs þās wrace
Daniel 426a a || æl-mehtiġ God, / wittiġ wuldor-cyning, || weorolde and heofona. / A·b
Christ and Satan 114b e þēs% wēnan, || þæt ūs wuldor-cyning / ǣfre wille || eard ā·līef
Christ and Satan 225b ng wamm and wītu; || hæfdon wuldor-cyning / for ofer-hyġdum || ān-for·
Christ and Satan 426b ītum wēriġ, || swelċe him wuldor-cyning / for an-mēdlan || ierre ġe·
The Fates of the Apostles 74a || Hafaþ nū ēċe līf / mid wuldor-cyning, || wīġes tō lēane. / Nǣron
Christ A 161a æt þeċ weorðien, / weoroda wuldor-cyning, || þā þū ġe·worhtest ǣ
Christ C 1022b rðeþ on weorolde, || þonne wuldor-cyning / þurh þrymm þrēaþ || þē
Vainglory 77a oþ þā lēan ġe·līċ / mid wuldor-cyning.’ || Wite þe be þissum, / ġif
The Whale 67a t hē biþ leahtrum fāh / wiþ wuldor-cyning. || Him sē ā·wierĝda on·
The Whale 84b rdum and weorcum, || þæt we wuldor-cyning / ġe·sēon mōton. || Wuton
Azarias 80b m weorðian. || Ful oft þū, wuldor-cyning, / þurh lyft lǣtest || lēodum
Azarias 110a þæs ġeornlīċe / wyrċest, wuldor-cyning. || Wæstmum herġe, / blētsien
The Phoenix 196b hwone, / wyrta wynsumra, || þe wuldor-cyning, / fæder frymþa ġe·hwæs%, |
The Phoenix 420b wintra meniġu, || oþ·þæt wuldor-cyning / þurh his hider-cyme || hāl
The Phoenix 537b um ġe·wyrċeþ || þæt him wuldor-cyning / mehtiġ æt þām mæðele ||
Juliana 238b rfæst wunode. || Simle hēo wuldor-cyning / herede æt heortan, || heofon
Juliana 428a þe þe oft wiþ·stōd / þurh wuldor-cyning || willan þīnes.’ / Hire þ
The Metres of Boethius: Metre 20 162a þā strangan meaht, / weoroda wuldor-cyning, || wundorlīċe / eorðan swā
Solomon and Saturn 115b an-hoĝan || þæt hīe wille wuldor-cyning, / æl-mehtiġ god, || ēċe ġe