A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cyning

Number of occurrences in corpus: 238

Genesis A 107a e ēaĝum wlāt / stīþ-ferhþ cyning, || and þā stōwe be·hēold
Genesis A 192b e·blētsode || blīþ-heort cyning, / metod æl-wihta, || manna cyn
Genesis B 241a āliġ drihten, / stīþ-ferhþ cyning. || Stōd his hand-ġe·weorc /
Genesis B 338a . / Þā spræc sē ofer·mōda cyning, || þe ǣr wæs engla sċīen
Genesis A 978a les ġield || ēaĝum sīnum, / cyning æl-wihta, || Cāines ne wold
Genesis A 1210b / Ac hē cwic ġe·wāt || mid cyning engla / of þissum lǣnan || l
Genesis A 1406b um stīĝan, || stīþ-ferhþ cyning. / Þā ġe·munde God || mere-l
Genesis A 1683a þæs unrǣdes / stīþ-ferhþ cyning || stēore ġe·fremede, / þā
Genesis A 1784b cynne Cananēis. || Þā hine cyning engla / Abrahame || īewde self
Genesis A 1946b ardum / Cananēa forþ. || Hine cyning engla, / metod mann-cynnes || m
Genesis A 2378a Ā his tīr metod, / dōmfæst cyning, || duĝuþum īehte / on weorol
Genesis A 2425a ac him tō sende / stīþ-mōd cyning || strange twēġen / āras sī
Genesis A 2672b aefter swefne. || Hēt self cyning / him þā Abraham tō || ofstu
Genesis A 2795b guman / ċearum on clammum. || Cyning engla spræc / tō Abrahame, ||
Genesis A 2847a inċes || sē rīċa on·gann / cyning costian, || cunnode ġeorne / h
Exodus 9a weoroda% drihten, / sōþfæst cyning, || mid his selfes meaht / ġe·
Exodus 141a emdon, / þēah þe sē ieldra cyning || ǣr ġe... / Þā% wearþ ie
Exodus 175a na || grīm-helm ġe·spēon, / cyning ċinn-beorĝe, || (cumbol lī
Exodus 390a || sunu Dauides, / wuldor-fæst cyning, || wītĝan lārum / ġe·timbr
Exodus 421b cȳðed, / nū þīn cunnode || cyning æl-wihta, / þæt þū wiþ we
Daniel 95a e, || ðǣr sē hǣðna sæt, / cyning corðres ġeorn, || in Caldea
Daniel 100a | Babilone weard, / swīþ-mōd cyning, || sīnum þeġnum, / þæt þ
Daniel 135a ðe || andswarode / wulf-heort cyning, || witĝum sīnum: / ‘Nǣron
Daniel 161b sōna on·ġeat || swīþ-mod cyning / ord and ende || þæs þe him
Daniel 198b ne healdan, || ac þone hēan cyning, / gasta hierde, || þe him ġie
Daniel 224a e. / Þā wearþ ierre ān-mōd cyning, || hēt hē ofen on·hǣtan / t
Daniel 246a can fȳres, / (wolde wulf-heort cyning || weall on·steallan%, / īser
Daniel 268a n. / Ġe·seah þā swīþ-mōd cyning%, || þā hē his sefan on·tr
Daniel 430a þū þurfe’. / Hēt þā sē cyning tō him || cnihtas gangan. / Hy
Daniel 528a ræġn ofer ealle / swīþ-mōd cyning || hwæt þæt swefn bude, / ne
Daniel 599a || þurh ġielp miċel / Caldea cyning || þā hē ċeaster–ġe·w
Daniel 621b ēora wēsten, || wīn-burĝe cyning. / Þā sē earfoð-mæċġ || u
Daniel 667a htiġ || folca rǣswa, / Caldea cyning, || oþ·þæt him cwealm ġe
Daniel 701a % || sīðestan dæġe / Caldea cyning || mid cnēo-māĝum, / ðǣr m
Christ and Satan 256a fan || of þǣm dēoran hām, / cyning of ċeastre. || Cūþ is wīd
Christ and Satan 259b īċe healdeþ. || Hē is ana cyning, / þe ūs ierre ġe·wearþ, ||
Christ and Satan 615a að || mid his swīðran hond / cyning æl-wihta, || clipaþ ofer ea
Christ and Satan 655a h-fæder || hālĝum stefnum, / cyning in ċeastre || Cweðaþ ealle
Christ and Satan 661b l, / sang æt selde, || is self cyning, / ealra ealdor%, || in ðǣre
Christ and Satan 669b e ġe·dēaf, / þā costode || cyning ǣl-wihta. / Brōhte him tō be
Christ and Satan 9b ċes, || ġif þū sēo riht cyning / engla and manna, || swā þū
Christ and Satan 19a e·mettes || metod æl-wihta, / cyning mann-cynnes. || Ċierr% þē
Andreas 120b el-rīċe%. || Hē is on riht cyning, / staðolfæst stīerend, || on
Andreas 145b u-rōfne || þæs% him beorht cyning, / engla ord-fruma, || unnan wol
Andreas 324b ·coren tō cempum. || Hē is cyning on riht, / wealdend and wyrhta
Andreas 416a || rīċe þēoden, / wǣrfæst cyning, || word stunde ā·hōf: / ‘
Andreas 450b ·gann / clipian on ċēole, || cyning sōna ā·rās, / engla ēad-ġ
Andreas 485b ġe·tǣhte, || nū þe tīr cyning / and meaht for·ġeaf, || mann
Andreas 538b tefne / cempa collen-ferhþ, || cyning weorðode, / wuldres wealdend |
Andreas 700b e·cȳðde || þæt hē wæs cyning on riht / ofer middan-ġeard, |
Andreas 828b ō ðǣre ċeastre || þe him cyning engla / þā þā āras sīðia
Andreas 880b es sunu, / for Crīst cumen, || cyning Israhela. / Swelċe we ġe·sǣ
Andreas 903a eall-mehtiġ, / blīðe, beorht cyning. || Iċ on brim-strēame / spræ
Andreas 912a ewed || on þā īlcan tīd, / cyning cwicera ġe·hwæs, || þurh
Andreas 978a ofonas sēċan, / ealra cyninga cyning, || þone clǣnan hām, / ēaþ-
Andreas 1055b lĝum stefnum / cempan coste || cyning weorðodon, / wyrda wealdend, |
Andreas 1192a e·sċēaf, / ðǣr þe cyninga cyning || clamme be·leġde, / and þe
Andreas 1325b ðede, / for·cōm æt campe || cyning Iūdēa, / rīċes be·rǣdde |
Andreas 1505a eall-mehtiġ / hāteþ, heofona cyning, || þæt þū hrǣdlīċe / on
Andreas 1509b iefe, sella. || On þē self cyning / wrāt, wuldres god, || wordum
Andreas 1517b eaht ġe·cnawan || þæt þe cyning engla / ġe·frætwode || furð
Andreas 1603a ene || þæt þe sōþ metod, / cyning eall-wihta, || cræftum weald
The Fates of the Apostles 27b es hāde, || siþþan wuldres cyning, / engla ord-fruma, || eorðan s
The Fates of the Apostles 69a þurh ierne hyġe, / wæl-rēow cyning, || wǣpnum ā·swebban. / Hīer
The Fates of the Apostles 119a | ðǣr is hyhta mǣst, / ðǣr cyning engla || clǣnum ġieldeþ / l
Dream of the Rood 44b ·rǣred. || ahōf iċ rīcne cyning, / heofona hālford, || hieldan
Dream of the Rood 133b amum, || sōhton him wuldres cyning, / lifiaþ nū on heofonum || mi
Elene 13b der roderum. || Hē wæs riht cyning, / gūð-weard% gumena. || Hine
Elene 32b m tō hilde, || swelċe Hūna cyning / ymb-sittendra || ǣġhwǣr me
Elene 49b on tō hilde || þonne% Hūna cyning; / ridon ymb rōfne, || þonne r
Elene 51b dynede, / camp-wudu clynede, || cyning þrēate fōr, / herġe tō hil
Elene 56b amnode, / cāfe tō ċēase. || Cyning wæs ā·fyrhted, / eġesan ġe
Elene 62a | Mōd-sorĝe wæġ / Rōm-wara cyning, || rīċes ne wēnde / for weor
Elene 79b Constantīnus, || hēt þē cyning engla, / wyrda wealdend, || wǣ
Elene 96b mod, / on clǣnra ġe·mang. || Cyning wæs þȳ blīðra / and þe so
Elene 104a | Crīstes rōde, / tir-ēadiġ cyning, || tācen ġe·wyrċan. / Hēt
Elene 129b / ā·rǣran hēt || Rōm-wara cyning, / heaðu-fremmende. || Wurdon h
Elene 145b e for·ġeaf / Constantīno || cyning æl-mehtiġ / æt þām dæġ-w
Elene 152a þ-bold% sēċan%, / beadu-rōf cyning || burga nēosan. / Hēt þā w
Elene 158a || folces ealdor, / siġe-rōf cyning, || ofer sīd weorod, / wǣre ð
Elene 195a | sinċes brytta, / nīþ-heard cyning || Wæs him nīewe ġe·fēa /
Elene 342a res friġe.’ / Be þām Dauid cyning || dryht-lēoþ ā·gōl, / fr
Elene 392a Bethleme || bearn wealdendes, / cyning ān-boren, || cenned wǣre%, /
Elene 15a ylled, / þe% þone ā·hangnan cyning || herġaþ and lofiaþ.’ /
Elene 22b r / þæt hē Crīst wǣre, || cyning on roderum, / sōþ sunu metode
Elene 361b ċe æl-mehtiġ, || Israhela cyning, / wealde wīdan ferhþ || wuldr
Elene 427b þ·þæt him ġe·cȳðde || cyning æl-mehtiġ / wunder for weorod
Elene 489a ·weċċe% wiþ þē / ōðerne cyning, || sē ēhteþ þīn, / and hē
Elene 495a cest fæste / þone ā·hangnan cyning, || þām þū hīerdest ǣr.
Elene 503b a, || þæt þe% sē mihtĝa cyning / on neowolnesse || niðer be·
Elene 652b ymm / þæt þe ġe·cȳðe, || cyning æl-mehtiġ, / hord under hrūs
Elene 713a lǣste, || fæder on roderum, / cyning æl-mehtiġ, || þæt sēo cw
Christ A 12b ē cræftĝa% cume || and sē cyning selfa, / and þonne ġe·bēte,
Christ A 18b % reċċend || and þū riht cyning, / sē þe locan healdeþ, || l
Christ A 61b hwone, || hū þeċ heofones cyning / sīðe ġe·sēċeþ || and s
Christ A 136a amole ġe·fyrn / ealra cyninga cyning || and þone clǣnan ēac / sā
Christ A 215a nd þū sibsuma / ealra cyninga cyning, || Crīst æl-mehtiġ, / hū þ
Christ A 372b nlīċe. || Cym nū, hæleþa cyning, / ne lata tō lange . || Ūs is
Christ B 494b āras, / cōmon on corðre. || Cyning ūre ġe·wāt / þurh þæs te
Christ B 528a cnum be·fangen%, / hēah-engla cyning, || ofer hrōfas up, / hāliġra
Christ B 565b wierpum, || siþþan wuldres cyning, / heofon-rīċes helm, || hilde
Christ B 578a tō ēow || ealles wealdend, / cyning on ċeastre, || corðre ne l
Christ B 618a er swǣsne || fǣhþa mǣste, / cyning ān-boren. || Cwide eft on·h
Christ B 687a mehtiġ || ġefum unhnēawum, / cyning al-wihta, || cræftum weorða
Christ B 703a undum || god-bearn ā·stāh, / cyning clǣnra ġe·hwæs, || þā s
Christ B 715b t ġe·weorðeþ, || þætte cyning engla, / metod meahtum swīþ,
Christ B 732b ·bīeġde / on cwic-sūsle, || cyning inne ġe·band, / fēonda fore-
Christ B 797b C// cwacaþ, || ġe·hīereþ cyning mæðlan, / rodera rihtend, ||
Christ B 827b es / bifiaþ% þonne. || Beorht cyning lēanaþ / þæs þe hīe on eo
Christ B 832a iċ andlēan, / þonne mæġena cyning || on ġe·mōt cymeþ, / þrym
Christ C 1009a -þrymme cymeþ, / heofon-engla cyning, || hāliġ sċīeneþ, / wuldor
Christ C 1038b an ġe·hyġd || fore heofona cyning. / ­Þonne biþ ġe·īeċed ||
Christ C 1165a on sīdne grund, / tīr-mehtiġ cyning; || for·þon hē hine tredne
Christ C 1208b rĝa mǣste, || hū sē selfa cyning / mid sīne līċ-haman || līe
Christ C 1588a ldres lēan, / þætte heofones cyning || on þā hālĝan tīd / sō
Widsith 34b ld wæs hāten || Here-farena cyning. / Offa wēold Angle, || Alewih
Widsith 67b lēane. || Næs þæt sǣne cyning. / Mid Francum iċ wæs and mid
Widsith 89a le þrāĝe, / ðǣr mē Gotena cyning || gōde dohte; / sē mē bēah
Maxims I 58b ne menn ġe·cynde rīċe. || Cyning biþ an-wealdes ġeorn; / lāþ
Maxims I 81a mannes. || Dōm biþ sēlost. / Cyning sċeall mid ċēape || cwēne
The Order of the World 32b e, || þæs þe ūs sē ēċa cyning / on gǣste wlite || for·ġief
The Order of the World 93b ·sēoþ simle || hira selfra cyning, / ēaĝum inn wlītaþ, || habb
The Order of the World 95b hte wan, || þām þe wuldres cyning / ġe­·sēoþ on sweġle; ||
Guthlac A 17a r sē hīehsta / ealra cyninga cyning || ċeastrum wealdeþ. / Þæt
Guthlac A 682b dera rīċe, || ðǣr is riht cyning, / help and hǣlu || hæleþa cy
Guthlac B 822b nnes / of ðǣre clǣnostan, || cyning æl-mehtiġ, / foldan ġe·worh
Deor 23b rīċes. || Þæt wæs grimm cyning. / Sæt secg maniġ || sorĝum
Riddles 20 9b erend / cwelle camp-wǣpnum. || Cyning mec ġierweþ / sinċe || and s
Riddles 40 3b is sē reccend || and on riht cyning / ealra an-wealda, || eorðan a
The Judgment Day I 95a ealdend cwæþ, / ealra cyninga cyning. || For·þon cwicra ġe·hwel
Resignation 14b on mē selfum, || sōþfæst cyning, / rǣd ā·rǣre. || Reġn-þē
Resignation 24a s / þāra þū mē, sōþfæst cyning, || sendan wille / tō cunnunge.
Resignation 40a step mīnne hyġe, / gǣsta god cyning, || on ġearone rǣd. / Nū iċ
Resignation 50b īnne nēawest, || nerġende cyning, / metod, for þīnre miltse. ||
The Descent into Hell 40b ūstor of þām ċeastrum; || cyning inn oþ·rād, / ealles folces
The Descent into Hell 85a ia, || hū þū ūs mōdiġne / cyning ā·cendest, || þā þū þ
Azarias 77a ta. / Bletsie þeċ, sōþfæst cyning, || sunne and mōna%, / lēohte
Azarias 99b dæġ and niht, || dōmfæst cyning, / lofien and lufien%, || lux et
Azarias 103a æt lange. / And þeċ, Crīst cyning, || ċēolas weorðian, / fæder
Azarias 114b lissum || þe ūs sē lēofa cyning, / ēċe drihten, || ǣr ġe·se
Azarias 122a de. / Bletsie þeċ, sōþfæst cyning, || sǣs and wætera / hēa holm
Azarias 133b īnne willan, || wuldorfæst% cyning, / and þeċ ealle ǣ-sprynġe,
Azarias 137b ife clǣnum. || Þæt ūs sē cyning ġe·sċōp / mannul tō miltse
Azarias 148b ne sācerdas%, || sōþfæst% cyning, / milde mæsseras || mǣrne dri
The Phoenix 175b for·ġiefen || tīr-mehtiġ cyning, / metod mann-cynnes, || mīne
The Phoenix 344b / cræftum cȳðaþ || and for cyning mǣraþ / lēofne lēod-fruman,
The Phoenix 356a on ġeardum. || God ana wāt, / cyning æl-mehtiġ, || hū his ġe·
The Phoenix 496b n moldan, || swā sē mihtĝa cyning / bēodeþ, breĝu engla, || b
The Phoenix 514b gǣst, / fore Cristes cnēo. || Cyning þrymlīċe / of his hēah-setl
The Phoenix 614b ne ieldu. || Him sē æðela cyning / for·ġiefeþ gōda ġe·hwel
The Phoenix 664b era rīċe. || Hē is on riht cyning / middan-ġeardes || and mæġe
Juliana 4a ġond middan-ġeard, / ārlēas cyning, || eahtnesse ā·hōf, / cweald
Juliana 224b ·hwelċes. || Þæt is sōþ cyning.’ / Þā þām folc-toĝan || fra
Juliana 289a ful ġe·nam / ‘ealra cyninga cyning || tō cwale sellan. / Þā ġ
Juliana 322a s fore tō þē, / hell-warena% cyning, || hider on·sende / of þām e
Juliana 437a n mīnne fæder, / hell-warena% cyning, || hiht staðolie. / Þonne iċ
Juliana 516a oroda god / on·wriġe, wuldres cyning, || wīsdōmes gǣst, / ġiefe u
Juliana 544b hlin-sċūan || hell-warena% cyning / on fēonda byriġ; || þæt i
Juliana 704b þ / //C// //Y// and //N// . || Cyning biþ rēðe, / siĝora sellend,
Juliana 716b lġe || wiþ þone hīehstan cyning / ġe·þingie. || Meċ þæs
Beowulf 11b ġieldan. || Þæt wæs gōd cyning. / Þǣm eafora wæs || aefter c
Beowulf 619b and sele-full, || siġe-rōf cyning. / Ymb·ēode þā || ides Helmi
Beowulf 863b ·gār, || ac þæt wæs gōd cyning. / Hwīlum heaðu-rōfe || hlēa
Beowulf 920b ndₒr sêon; || swelċe self cyning / of brȳd-būre, || bēah-hord
Beowulf 1010a Healf·denes sunu; / wolde self cyning || simble þiċġan. / Ne ġe·
Beowulf 1153a um, || swelċe Finn slæġen, / cyning on corðre || and sēo cwēn
Beowulf 1306b a fēorum. || Þā wæs frōd cyning, / hār hilde-rinċ, || on hrēo
Beowulf 1851b æbben / tō ġe·ċēosanne || cyning ǣniġne, / hord-weard hæleþa
Beowulf 1870b eft cuman. / Ġe·cyste þā || cyning æðelum gōd, / þēoden Sċie
Beowulf 1885b e·ǣhtod; || þæt wæs ān cyning, / ǣghwæs orleahtre, || oþ·
Beowulf 1925b wæs betliċ, || breĝu-rōf cyning, / hēah% on% healle, || Hyġd s
Beowulf 2110b te aefter rihte || rūm-heort cyning. / Hwīlum eft on·gann, || ield
Beowulf 2158b æt hit hæfde || Heoru·ĝar cyning, / lēod Sċieldinga || lange hw
Beowulf 2191a inn ġe·fetian, / heaðu-rōf cyning, || Hrēðles lāfe / golde ġe
Beowulf 2209b iġ wintra || wæs þā frōd cyning, / eald ēðel-weard, || oþ·þ
Beowulf 2356a lāc slōh, / siþþan Ġēata cyning || gūðe rǣsum, / frēa-wine
Beowulf 2390b m wealdan. || Þæt wæs gōd cyning. / Sē þæs lēod-hryres || lē
Beowulf 2396b an / ċealdum ċear-sīðum, || cyning ealdre be·nēat. / Swā hē n
Beowulf 2417b þā on næsse || nīþ-heard cyning, / þenden hǣle ā·bēad || he
Beowulf 2430b ld mec and hæfde || Hrēðel cyning, / ġeaf mē sinċ and symbₑl,
Beowulf 2702b siþþan. || Þā ġīen self cyning / ġe·wēold his ġe·witte, |
Beowulf 2980b ord-weall; || þā ġe·bēah cyning, / folces hierde, || wæs on feo
Beowulf 3171b ldon ċeare% cwīðan || and% cyning% mǣnan, / word-ġiedd wrecan ||
Judith 190a iþþan fyrmþa god, / ārfæst cyning, || ēastan sende / lēohtne lē
The Paris Psalter 104:16 1a ā·hōf. / / # / Sende him sōþ cyning || sweotole āre, / ā·līesde
The Paris Psalter 134:11 2a || sum þāra cyninga, / and Og cyning, || sē þe ǣror wæs / on Basa
The Paris Psalter 135:20 1a rold hēoldon. / / # / Þǣr Seon cyning || swylt drēoriġ for·nam, /
The Paris Psalter 135:21 2a þe ǣror wæs / swīðe brēme cyning || on Basane. / / # / Sealde hira
The Paris Psalter 59:7 1a mīnes || hēr on foldan. / / # / Cyning is mē || Iuda cūþ; / is mē
The Paris Psalter 60:5 1b ġe, || ðǣr biþ ġe·dēfe cyning; / bēoþ his winter ēac || wyn
The Paris Psalter 62:10 1a uþe nū || foxes dǣlas. / / # / Cyning sċeall on drihtne% || clǣne
The Paris Psalter 67:12 2b mæġen || sē þe is mehtiġ cyning / and wlites wealdend; || oft w
The Paris Psalter 67:14 1a # / Þonne hīe sē heofonlica cyning || hēr tō·sċādeþ, / siþ
The Paris Psalter 70:18 3b æclicu; || nis þē, wuldres cyning, / ǣniġ ǣfre ġe·liċ, || ē
The Paris Psalter 73:11 1a lfa wiþ ende? / / # / Ūser gōd cyning, || ġēara þū worhtest, / ǣr
The Paris Psalter 83:3 2b art drihten min || and dēore cyning. / / # / Ēadġe weorðaþ, || þ
The Paris Psalter 88:16 2a || ēċe drihten / and Israhela cyning || ēac sē hālĝa. / / # / Þon
The Paris Psalter 94:3 2a htiġ drihten / and sē miċela cyning || ofer eall manna godu. / / # /
The Metres of Boethius: Metre 1 32b ema / Crīste ġe·cnōden, || cyning selfa on·fēng / fulluht-þēa
The Metres of Boethius: Metre 13 12b þæs ġe·cyndes || þe him% cyning engla, / fæder æt frymþe, ||
The Metres of Boethius: Metre 15 2a yfela || unrihtwīsa / Nēron cyning || nīewan ġe·sċierpte / wli
The Metres of Boethius: Metre 20 110b r ċiele ānum, || ġif þū, cyning engla, / wiþ fȳre hwæthwuĝu
The Metres of Boethius: Metre 20 246b e·samnode, || þæt is sōþ cyning. / Sē þās foldan ġe·sċōp
The Metres of Boethius: Metre 24 31b n þīnne dæl, || þonan ān cyning% / rūme rīcsaþ || ofer rodoru
The Metres of Boethius: Metre 24 34b de wealdeþ. || Þæt is wīs cyning, / þæt is sē þe wealdeþ ||
The Metres of Boethius: Metre 26 22a xes || lēafe hæfde, / Þracia cyning, || þæt hē þonan mōste, / h
The Metres of Boethius: Metre 26 35b obes eafora, || sē wæs ġō cyning. / Sē līċette || lȳtlum and
The Metres of Boethius: Metre 26 45b orðodon || swā swā wuldres cyning, / ġif hē tō þǣm rīċe wæ
The Metres of Boethius: Metre 26 59a m īeġ-lande || þe Aulixes, / cyning Þracia, || cōm āne tō / ċ
The Metres of Boethius: Metre 29 74a || on hēah-setle / siteþ self cyning || and þēos sīde ġe·sċe
The Metres of Boethius: Metre 29 78a under; || hē is weoroda god, / cyning and drihten || cwucera ġe·h
The Metres of Boethius: Metre 9 3a r || Nēron worhte, / Rōm-wara cyning, || þā his rīċe wæs / hēah
Metrical Psalm 94:3 2a % drihten% / and% sē% miċela% cyning || ofer eall manne godu.
The Battle of Brunanburh 1a runanburh / / Hēr Æðel·stān cyning, || eorla drihten, / beorna bēa
The Battle of Brunanburh 35b e; / crēad cnearr on% flot, || cyning ūt ġe·wāt / on fealone flō
The Battle of Brunanburh 58a brōðor || bēġen ætsamne, / cyning and æðeling, || cȳþþe s
The Capture of the Five Boroughs 1a e Five Boroughs / / Hēr Eadmund cyning, || Engla þēoden, / mæċġa%
The Capture of the Five Boroughs 13b / afera Eadweardes, || Eadmund cyning.
The Death of Edgar 2a ðan drēamas / Ēadgār, Engla cyning, || ċēas him ōðer lēoht, /
The Death of Edward 1a eath of Edward / / Hēr Ēadward cyning, || Engla hālford, / sende sō
The Death of Edward 15b ā blīðe-mōd || bealulēas cyning, / þēah hē lange || ǣr, || l
The Death of Edward 23a cōm || frēolice on ġeatwum / cyning cystum gōd, || clǣne and mi
The Rune Poem 33a God lǣteþ, / hāliġ heofones cyning, || hrūsan sellan / beorhte bl
Solomon and Saturn 126a . / ‘Saĝa þū mē, Salomon cyning, || sunu Dāuides, / hwæt bēo
Maxims II 1a # Maxims II / / Cyning sċeall rīċe healdan. || Ċ
Maxims II 28b on wætere / cynren cennan. || Cyning sċeall on healle / bēaĝas d
The Judgment Day II 95a d hū an-drysne / hēah-þrymme cyning || hēr wile dēman / ānra ġe
The Gloria I 11b re / þurh clǣne ġe·cynd, || cyning ofer ealle, / beald ġe·blēts
The Gloria I 42a eorold || wunaþ and rīcsaþ / cyning innan wuldre || and his þā
The Gloria I 52b clǣne ġe·cynd || þū eart cyning on riht, / clǣne and cræftiġ
The Creed 10a ōðne ġe·līefe, / hǣlendne cyning, || hider ā·sendne / of þǣm
The Kentish Hymn 15a ehtiġ God. / Þū eart cyninga cyning% || cwicera ġe·hwelċes, / þ
A Prayer 22b tiġða mē, || tīr-ēadiġ cyning, / þonne iċ mīnre sāwle || s
A Prayer 42a mæġen-strang, / ealra cyninga cyning, || Crīst libbende%, / ealra we
A Prayer 60a || ealra gōda / and sē ēċe cyning || ealra ġe·sċæfta, / and i
A Prayer 75b tiġða mē, || tīr-ēadiġ cyning, / lǣt mē mid englum || up sī
The Metrical Preface to the Pastoral Care 11b n min on Ænglisċ || Ælfred cyning / ā·wende worda ġe·hwelċ |
The Battle of Finnsburh 2b ðrode þā, || heaðu-ġung% cyning: / ‘Nē þis ne daĝað ēasta