A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: twa

Number of occurrences in corpus: 4

Christ and Satan 30a hūs. || Gang recene tō, / ǣr twa sindon% || tīda ā·gangene,
Riddles 42 17a ā wihte mid ūs, / hēan-mōde twa, || hātne sindon.
The Metres of Boethius: Metre 1 4b ð·weardes || siġe-þēoda twa; / Gotena% rīċe || ġēar-mǣl
The Metres of Boethius: Metre 20 115b rnan, || þēah hit wiþ bā twa sīe / fæste ġe·fēġed, ||