A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ymb

Number of occurrences in corpus: 186

Genesis B 354a || Wēoll him on innan / hyġe ymb his heortan, || hāt wæs him
Genesis B 388a Ādame || yfele ġe·wurðan / ymb þæt heofon-rīċe, || ðǣr
Genesis B 408b m clamme. || On·ġinnaþ nū ymb þā fyrde þenċan. / Ġif iċ
Genesis B 508b / lofian on his lēohte || and ymb þīn līf sprecan. / Swā þū
Genesis B 607a c sē sċaða ġeorne / swicode ymb þā sāwle || þe hire ǣr
Genesis B 759a s min mōd ġe·hǣled, / hyġe ymb heortan ġe·rūme, || ealle
Genesis A 1320a rōhton þæs. / Ġe·seah þā ymb wintra worn || wǣrfæst meto
Genesis A 1438b e under wolcnum. || Lēt þā ymb worn daĝa / þæs þe hēah hl
Genesis A 1449a ra || sēċan nolde. / Hē þā ymb seofon niht || sweartum hræf
Genesis A 1465a ulufre eft || of cofan sended / ymb wucan wilde. || Sēo wīde fl
Genesis A 1477a || Þa ġīet sē ēadĝa wer / ymb wucan þriddan || wilde culuf
Genesis A 1848a uncūðe. || Wordum sprǣcon / ymb þæs wīfes wlite || wlance
Genesis A 1907b ·þenc, / þæt unc mōdġe || ymb mearce sittaþ, / þēoda þrym
Genesis A 2304b sæġde. / Þā sē þēoden || ymb [XIII] ġēar, / ēċe drihten,
Genesis A 2322a | þæs þe on weorold cymþ, / ymb seofon niht || siĝores tācn
Genesis A 2528b alt ðǣre bēne, || nū þū ymb þā burh spricest%, / tīða w
Genesis A 2770a be·bēad metod, / wuldor-torht ymb wucan, || þæs þe hine on w
Exodus 63a fyrde ġe·lǣde. / Hēt% þā ymb twā niht || tīr-fæste% hæ
Exodus 180a m ēaĝan || land-manna cyme. / Ymb hine wǣĝon || wīġend un·
Daniel 247a weall on·steallan%, / īserne ymb ǣ-fæste), || oþ·þæt up
Daniel 253a e-mōde, || burnon sċealcas / ymb ofen ūtan, || ā·lēt ġe·
Daniel 561a swā sēo stefn ġe·cwæþ, / ymb seofon tīda || sǣde eft on
Daniel 577a wildu dēor, / oþ·þæt þū ymb seofon winter || sōþ ġe·l
Daniel 681b m and Persum / ealdor-dōmes || ymb% lȳtel fæc, / lēt Babilone ||
Christ and Satan 46a || sēlrum tīdum, / ðǣr nū ymb þone ēċan% || æðele stan
Christ and Satan 47a || æðele standaþ, / hæleþ% ymb% hēah-seld, || herġaþ driht
Christ and Satan 135a | hwīlum nacode menn / winnaþ ymb% wyrmas. || Is þēs windĝa s
Christ and Satan 153a || bearn hǣlendes, / ðǣr we ymb hine ūtan || ealle hōfon, / l
Christ and Satan 154a e ūtan || ealle hōfon, / limu ymb lēofne, || lof-sanga word, / d
Christ and Satan 219a || in þǣm dēoran hām, / and ymb% þæt hēah-setl || hwīte st
Christ and Satan 233a hīeran woldon, / and him sang ymb seld || seċġan sċoldon / þ
Christ and Satan 424a e || mid mīnre mǣġþe. / And ymb þrīe niht cōm || þeġn h
Christ and Satan 496a ēonan miċelne. / Mē sieredon ymb || seċġas maniġe / dæġes a
Christ and Satan 570a ġe·cwæþ% þæt hē þæs / ymb tīene% niht || twelf apostō
Christ and Satan 650a ten || tō Godes rīċe, / and ymb þā weallas || wlitiġe sċ
Christ and Satan 660a d || wordum herġaþ / þeġnas ymb þēoden, || ðǣr is þrymm
Andreas 157a seted wurde. / Swā hīe simble ymb þrītiġ || þinġ ġe·hīe
Andreas 872a e || englas stōdon, / þeġnas ymb þēoden, || þūsend-mǣlum,
Andreas 1117b maniġ, / gūþ-frec guma, || ymb þæs ġungan feorh / brēostum
Andreas 1233a dne% || aefter dūn-sċrafum, / ymb stān-hliðu, || stierċed-fe
Andreas 1247a wungen. || Sār eft ġe·wōd / ymb þæs beornes brēost, || oþ
Elene 39a -ferhþe, || stæðe wīcodon / ymb þæs wæteres wielm. || Weor
Elene 50a | þonne% Hūna cyning; / ridon ymb rōfne, || þonne rand dynede
Elene 60a on Rōm-wara || rīċes ende / ymb þæs wæteres stæþ || weor
Elene 66a ilde. || Here wīcode, / eorlas ymb æðeling, || ēaġ-strēame
Elene 136a n-clifum, || stede weardodon / ymb Danubie. || Sume drenċ for·
Elene 214a -sefan, || forþ ġe·myndiġ / ymb þæt mǣre trēo || and þā
Elene 227a fȳsan. || Faroþ-henġestas / ymb ġeofenes stæþ || ġearwe s
Elene 260a Wǣron ǣsċ-wiĝan, / seċġas ymb siġe-cwēn, || sīðes ġe·
Elene 272a | Swā hit siþþan ġe·lamp / ymb lȳtel fæc || þæt þæt l
Elene 383a nytru. || Hēo tō salore eft / ymb lȳtel fæc || laðode wǣron
Elene 4b um / þæt þū ġe·hīere || ymb þæt hālġe trēo / frōde fr
Elene 96a þēos cwēn ūsiċ / friġneþ ymb þæt trēo, || nū ġē ferh
Elene 103a ōðerne || þȳsliċ cȳðan / ymb swā dēaĝle wyrd. || Dō sw
Elene 122b , / friċġan ferhþ-wērġe || ymb fyrn-ġe·writu, / hū on weoro
Elene 226a swīðe || sōðe and rihte / ymb þæt līfes trēo || and nū
Elene 430b ·hōfon, / rǣd-þeahtende, || ymb þā rōda þrīe / oþ þā ni
Elene 520b bryttan, / and þā wundrode || ymb% þæs weres snytru, / hū hē s
Elene 625b lenan wæs / mōd ġe·mynde || ymb þā mǣran wyrd, / ġe·nēahh
Elene 632a ā ġīena || gāstes meahtum / ymb wunder-wyrd || willan ġe·fi
Elene 742b -ġe·nīðlan, || ðǣr hīe ymb siġe% winnaþ%, / wrāþ wiþ
Elene 816a wunder || on·wriġen hæfde / ymb þone beorhtan bēam, || swā
Christ A 61a rōf || rūme ġeond·wlītan / ymb healfa ġe·hwone, || hū þe
Christ A 397a aþ%, || ēċan dryhtnes, / and ymb þēoden-stōl || þringaþ
Christ B 466a arn, || āĝnum fæder, / þæs ymb fēowertiġ || þe hē of fol
Christ B 507a e || englas twēġen / fæġere ymb þæt frum-bearn || frætwum
Christ C 1125a htum || ond fȳstum ēac, / and ymb his hēafod || heardne ġe·b
Christ C 1194b ġdon, / oft, nealles ǣne, || ymb þæt æðele bearn, / þæt s
Christ C 1444a e. || Þā hīe hwæsne bēah / ymb min hēafod || heardne ġe·b
Widsith 121a ǣda here || heardum sweordum / ymb Wistla-wudu || werĝan sċold
Maxims I 28b tan / and dōĝra ġe·hwǣm || ymb ġe·dāl sacan / middan-ġeard
The Order of the World 3b an, / friċġan fela-ġungne || ymb forþ-ġe·sċeaft, / biddan þ
The Whale 1b hale / / Nū iċ fitte ġīen || ymb fisca cynn / wille wōþ-cræft
Soul and Body II 10a || ġīehþum hrēmiġ, / simle ymb seofon-niht || sāwle findan /
Guthlac A 114b æs toweard; || hine twēġen ymb / weardas wācodon, || þā ġe
Guthlac A 737b / þonne hīe him hungriġe || ymb hand fluĝon / grǣdum ġīfre,
Guthlac B 1287a . || Wuldres sċīma, / æðele ymb æðelne, || andlange niht / s
Guthlac B 1290a e%. || Wæs sē lēohta glǣm / ymb þæt hālġe hūs, || heofon
Guthlac B 1310a t. || Eall þæt bēacen wæs / ymb þæt hālġe hūs, || heofon
Deor 12b rīste ġe·þenċan, || hū ymb þæt sċolde. / Þæs ofer·ē
Riddles 20 4a | swelċe beorht seomaþ% / wir ymb þone wæl-ġimm || þe mē w
Riddles 23 11b um ēaðe || þæt iċ ðǣr ymb spriċe, / ġif hine hrīneþ |
Riddles 33 8b d, / sæġde searu-cræftiġ || ymb hire selfre ġe·sċeaft: / ‘
Riddles 39 26a ōþ is ǣġhwelċ / þāra þe ymb þās wiht || wordum bēcneþ
Riddles 40 5b eþ and wealdeþ, || swā hē ymb þās ūtan hweorfeþ. / Hē me
Riddles 43 16b þa sē esne, || þe iċ hēr ymb spriċe.
Resignation 65b / sefa synnum fāh || and iċ ymb sāwle eom / fēam sīðum forh
Resignation 97b eċġe þis sār-spell || and ymb sīþ spræce, / langunge fūs
The Descent into Hell 25b mōdiġ tō ðǣre meniġy || ymb his mæġes[]: / Hæfde mē ġe
The Descent into Hell 124b and lof[] / []lum || þe þe% ymb standaþ, / þā þū þe lete
Azarias 39b flōdas, / swā waroþa sand || ymb sealt wæter, / ȳðe ġond êa
Azarias 41a -grund, || þæt swā unrīme / ymb wintra hwearft || weorðan s
Azarias 162a ĝan.’ || Breahtmum hwurfon / ymb þæt hāte hūs || hǣðne l
The Husband's Message 10a d nū cunnan sċealt / hū þū ymb mōd-lufan% || mīnes frēan /
Riddles 85 2a wīĝe, || ne iċ selfa hlūd / ymb || unc drihten% sċōp / sīþ
The Phoenix 292b īewe, / blēo-bryġdum fāh || ymb þā brēost foran. / Is him þ
The Phoenix 305a um || be·seted weorðeþ. / Is ymb þone swēoran, || swelċe su
The Phoenix 360b fǣġer fyrn-ġe·sċēap, || ymb þæs fuĝoles ġe·byrd. / Þ
The Phoenix 572a aw-mōd, || godes spell-boda, / ymb his ǣriste || on ēċe līf,
The Phoenix 619a ryht || swēġa mǣste / hādre ymb þæt hālġe || hēah-seld g
Juliana 414b āwle mā / ġeornor ġīeme || ymb þæs gæstes for·wyrd / þonn
Precepts 26b āra / rǣd-hyċġende. || Sīe ymb rīċe swā hit mæġe.’ / Fe
Precepts 56a l seldon || drȳmeþ sorhfull / ymb his forþ-ġe·sċeaft, || ne
The Seafarer 11a ǣr þā ċeare seofodon / hāt ymb heortan; || hungor innan slā
The Seafarer 46b e ymbe āwiht elles, || nefne ymb ȳða ġe·wealc, / ac ā hafa
Beowulf 135a || Næs hit lengra frist, / ac ymb āne niht || eft ġe·fremede
Beowulf 219a uĝole ġelīcost, / oþ·þæt ymb ān·tīd || ōðres dōĝres
Beowulf 353b na eart, / þēoden mǣrne, || ymb þīnne sīþ, / and þē þā
Beowulf 399b / A·rās þā sē rīċa, || ymb hine rinċ maniġ, / þrȳðli
Beowulf 439b eall / fōn wiþ fēonde || and ymb feorh sacan, / lāþ wiþ lāð
Beowulf 450b arcaþ mōr-hopu; || nā þū ymb mīnes ne þearft / līċes feo
Beowulf 507b recan wunne, / on sīdne sǣ || ymb sund flite, / ðǣr ġit for wl
Beowulf 531b n Unferþ%, / bēore druncen || ymb Brecan sprǣċe, / sæġdest fr
Beowulf 568a wefede, || þæt siþþan nā / ymb brantne ford || brim-līðend
Beowulf 668a || sundₒr-nytte be·hēold / ymb ealdor Dena, || eton-weard ā
Beowulf 689b / eorles andwlitan || and hine ymb maniġ / snelliċ sǣ-rinċ ||
Beowulf 838a morĝen || mīne ġe·frǣġe / ymb þā ġief-healle || gūð-ri
Beowulf 1012a ā mæġþe || māran weorode / ymb hira sinċ-ġiefan || sēl ġ
Beowulf 1030a enċe || ōðrum ġe·sellan. / Ymb þæs helmes hrōf || hēafod
Beowulf 1536b nċeþ / lang-sumne lof, || nā ymb his līf cearaþ. / Ġe·fēng
Beowulf 1595a āh. || Blanden-feaxe, / gamole ymb gōdne, || on·ġeador sprǣc
Beowulf 2477b don / ofer heafu healdan, || ac ymb Hrēosna-beorh / atolne inwitt-
Beowulf 2509b ġ, / hand and heard sweord, || ymb hord wīĝan.’ / Bēow·ulf m
Beowulf 3172b an, / word-ġiedd wrecan || and ymb wer% sprecan; / eahtodon eorls
The Paris Psalter 115:8 3a tȳnum || tīdum ġielde, / þe ymb dryhtnes hūs || dēore sindo
The Paris Psalter 118:65 2a ū mē swelċe lǣr. / / # / Þū ymb þīnne esne || ǣġhwǣr dyd
The Paris Psalter 127:4 3a le-bēamas || æðele weaxen, / ymb þīnne bēod ūtan || blǣda
The Paris Psalter 139:9 1a || hwīle weorðen. / / # / Him ymb hēafod || hefiĝast ġe·win
The Paris Psalter 143:15 2a htru || dīere ġe·sette / and ymb frætwum || ūtan ġe·ġiere
The Paris Psalter 54:17 3a ferġe, / for·þon mē maniġe ymb || mæġene sierwaþ. / / # / Þ
The Paris Psalter 77:28 2a wīċ || maniġe fēollan / and ymb hira sele-ġe·sċotu || swī
The Paris Psalter 78:3 2b ēton / swā man gute wæter || ymb Hierusālem; / blōdġe lāĝon
The Metres of Boethius: Metre 10 21a imle under·lūtan? / Hwȳ ġē ymb þæt unnyte || ealneġ swin
The Metres of Boethius: Metre 10 45b ita, / and sē aroda, || þe we ymb sprecaþ, / hira here-toĝa, ||
The Metres of Boethius: Metre 16 24b iþ þā unþēawas || þe we ymb sprecaþ?
The Metres of Boethius: Metre 17 21b ðelo || þe iċ þe reċċe ymb, / nealles on þǣm flǣsċe ||
The Metres of Boethius: Metre 20 27b nd / þīnes gōdes, || þencþ ymb sē þe wile, / for·þon hit i
The Metres of Boethius: Metre 20 142b hwelċ ġe·sċeaft || þe we ymb sprecaþ / hafaþ his āgenne |
The Metres of Boethius: Metre 20 207a || on hire selfre / hire ūtan ymb, || swā swā eall dēþ / ryne-
The Metres of Boethius: Metre 20 212b īe selfe, / oft smēaġende || ymb þās eorðlican / dryhtnes ġe
The Metres of Boethius: Metre 20 214a || daĝum and nihtum. / Hwīlum ymb% hīe selfe || sēċende smēa
The Metres of Boethius: Metre 20 215b ēaþ, / hwīlum eft smēaþ || ymb þone ēċan god, / sċieppend
The Metres of Boethius: Metre 20 217b ole ġe·līcost, || hwierfþ ymb hīe selfe. / Þonne hēo ymb h
The Metres of Boethius: Metre 20 218a ymb hīe selfe. / Þonne hēo ymb hire sċieppend || mid ġe·s
The Metres of Boethius: Metre 20 221a ān hire selfre, / þonne hīo ymb hīe selfe || sēċende smēa
The Metres of Boethius: Metre 21 3b / þǣm ēċum gode || þe we ymb sprecaþ, / and tō þǣm ġe·
The Metres of Boethius: Metre 21 4b sǣlþum || þe we seċġaþ ymb. / Sē þe þonne nū sīe || ne
The Metres of Boethius: Metre 26 3b fene þisse īlcan || þe wit ymb sprecaþ. / Hit ġe·sǣlde ġ
The Metres of Boethius: Metre 28 6b nn-cynnes / þæt ne wundrie || ymb þās wlitiĝan tungol, / hū h
The Metres of Boethius: Metre 28 9a sume sċrīðaþ lenġ / ūtan ymb eall þis? || An þāra tungl
The Metres of Boethius: Metre 28 22b liðaþ, || þā þe lācaþ ymb / eaxe ende || oþþe miċele / m
The Metres of Boethius: Metre 28 26b n / Saturnus sum, || sē hafaþ ymb þrītiġ / winter-ġe·rīmes
The Metres of Boethius: Metre 28 30b / on þone īlcan stede || eft ymb þrītiġ / ġēar-ġe·rīmes,
The Metres of Boethius: Metre 8 32b rdon, / ne furðum fīra nan || ymb ġe·feoht sprecan. / Næs þē
Solomon and Saturn 184b liġeþ / ymbe Ġeallboe || and ymb Ġeador norþ, / Filistina flet
Solomon and Saturn 42a wīse is || on weorold-rīċe / ymb þā mē fyr-witt bræc || [L
Solomon and Saturn 48a ast; || sēme iċ þē recene / ymb þā wrætlican wiht. || Wilt
Solomon and Saturn 221b erde / seċġan and swerġan || ymb sume wīsan, / hwæðer wǣre t
The Menologium 15b e, / on foldan hēr. || Swelċe ymb% fēower wucan / þætte Sol-mō
The Menologium 23a hte tō temple. / Þonne þæs ymb fīf niht || þæt ā·fered
The Menologium 30a | Swelċe ēac is wīde cūþ / ymb [III] and twā || þēodum ġ
The Menologium 38a . || Þonne sē hālĝa þæs / ymb [XI] niht || æðele sċynde /
The Menologium 48a || sunnan and mōnan. / Hwæt, ymb fēower niht || fæder on·se
The Menologium 54b lcum ġe·frǣġe. || Swelċe ymb fēower and þrīe / niht-ġe·
The Menologium 87b / be fæder lēafe. || Swelċe ymb frist wucan / būtan ānre niht
The Menologium 95b maþ, / æl-mihtiġne. || Þæs ymb eahta and niĝon / dōĝra% rī
The Menologium 107a um. || Þonne mōnaþ bringþ / ymb twā and fēower% || tīda la
The Menologium 116a fta. || Þonne wuldres þeġn / ymb þrīe-tīene, || þēodnes d
The Menologium 131a eġnas. || Þonne ǣdre cymþ / ymb twā niht þæs || tīdlīċe
The Menologium 133a mōnaþ, || on þǣm Iacobus / ymb fēower niht || feorh ġe·se
The Menologium 137a || And þæs simle sċrīþþ / ymb seofon niht þæs || sumere
The Menologium 144a an. || Þonne forþ ġe·wāt / ymb þrīe niht þæs || þēodne
The Menologium 148a rca tō lēane. / Swelċe þæs ymb fīf niht || fæġerost mǣġ
The Menologium 154a aldre. || Þonne ealling biþ / ymb tīen niht þæs || tīd ġe
The Menologium 158a ·ypped || æðelinges dēaþ / ymb fēower niht, || sē þe fæ
The Menologium 174a ēan. || Þonne ealling cymþ / ymb þrīe niht þæs || þēodum
The Menologium 187a fum. || Swelċe wiĝena tīd / ymb twentiġ þæs || twēġra he
The Menologium 207b ne, / foldan frætwe. || Þæs ymb fēower niht / þætte Martinus
The Menologium 221b arnum, / ǣrra Iula. || Swelċe ymb eahta and twelf / niht-ġe·rī
The Menologium 226a an || blētsunga his. / Þonne ymb fēower niht || þætte fæde
Maxims II 46b / lyft-helm and laĝu-flōd || ymb ealra landa ġe·hwelċ, / flō
Maxims II 53b ōðrum, / lāþ wiþ lāðe || ymb land sacan, / synne stǣlan. ||
Maxims II 55a || Ā sċeall snotor hyċġan / ymb þisse weorolde ġe·winn, ||
Psalm 50 19a hēt, || selfum ġe·cȳðan / ymb his wamm-dǣda || wealdendes
The Seasons for Fasting 83a ēmenne || bōca ġe·rȳnum% / ymb þā niĝoþan tīd; || nan i
The Seasons for Fasting 220a tō ǣte || and æðele wynn / ymb morgen-tīd, || þæs% þe m