A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: middan

Number of occurrences in corpus: 9

Riddles 32 9a de fela% ribba; / mūþ wæs on middan. || Mann-cynne nytt, / fereþ% f
Beowulf 2705b wrāt Wedera helm || wyrm on middan. / Fēond ġe·fieldon || feorh
Judith 68a ncen / sē rīċa on his ræste middan, || swā hē niste rǣda nānn
The Paris Psalter 100:2 2a alre heortan / þurh þīn hūs middan || hāliġ ēode. / / # / Ne sett
The Paris Psalter 77:28 1a fuĝolas swelċe. / / # / And on middan þā wīċ || maniġe fēolla
The Metres of Boethius: Metre 20 170a e on ǣġe biþ, / ġeoleca on middan, || glīdeþ hwæðere / ǣġ ym
The Metres of Boethius: Metre 5 16b s mæġen-stān || and him on middan ġe·liġeþ, / ā·trendlod% o
Solomon and Saturn 58b edumra manna || and hē is on middan hwælen; / ġēowes hē hafaþ
The Judgment Day II 4a nan || swēġdon and urnon / on middan ġe·hæġe, || eall swā iċ