A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: his

hic noun fem abl pl demonstr indeclform

hic noun fem dat pl demonstr indeclform

hic noun masc abl pl demonstr indeclform

hic noun masc dat pl demonstr indeclform

hic noun neut abl pl demonstr indeclform

hic noun neut dat pl demonstr indeclform

hic noun fem abl pl demonstr indeclform

hic noun fem dat pl demonstr indeclform

hic noun masc abl pl demonstr indeclform

hic noun masc dat pl demonstr indeclform

hic noun neut abl pl demonstr indeclform

hic noun neut dat pl demonstr indeclform

Number of occurrences in corpus: 1211

Genesis A 49b ·lēah, || siþþan wealdend his, / heofona hēah-cyning, || hand
Genesis A 57a uþe, || and drēame be·nam / his fēond, friðu || and ġe·f
Genesis A 58b n ealle, / torhte tīre, || and his torn ġe·wræc / on ġe·sacum
Genesis A 64a de; || æðele be·sċierede / his wiðer-brecan || wuldor-ġe·
Genesis A 80a frēa eallum lēof, / þēoden his þeġnum; || þrymmas wēoxon
Genesis A 149b hōf / up fram eorðan || þurh his āĝen word, / frēa æl-mehti
Genesis A 158a de. || Frēa engla hēt / þurh his word wesan || wæter ġe·mǣ
Genesis A 207a sċēawode || sċieppend ūre / his weorca wlite || and his wæst
Genesis A 207b ūre / his weorca wlite || and his wæstma blǣd, / nīewra ġe·s
Genesis B 241b tīþ-ferhþ cyning. || Stōd his hand-ġe·weorc / samod on sand
Genesis B 245a ron lēof Gode / þenden% hēo his hāliġe word || healdan wold
Genesis B 249a ġe·truwode wēl / þæt hīe his ġungorsċipe || fyliġan wol
Genesis B 250a e || fyliġan wolden, / wyrċan his willan, || forþon hē him%
Genesis B 251a ġe·witt for·ġeaf / and mid his heandum ġe·sċeōp, || hāl
Genesis B 253a e·worhtne, / swa mihtiġne on his mōd-ġe·þōhte || hē lēt
Genesis B 255a e·worhtne, / swā wynliċ wæs his wæstm% on heofonum || þæt
Genesis B 257a wyrċan, / dīeran sċolde hē his drēamas on heofonum, || and
Genesis B 257b s on heofonum, || and sċolde his drihtne þancian / þæs lēane
Genesis B 258b sċerede || þonne læte% hē his hine lange wealdan. / Ac hē ā
Genesis B 262a m be·dierned weorðan% / þæt his enġel on·gann || ofer-mōd
Genesis B 263a ōd wesan, / ā·hōf hine wiþ his hearran%, || sōhte hete-spr
Genesis B 265a Gode þēowian, / cwæþ þæt his līċ wǣre || lēoht and sċ
Genesis B 266b -beorht. || Ne meahte hē æt his hyġe findan / þæt hē% Gode
Genesis B 272b ofer-mōdes. || Þōhte þurh his ānes cræft / hū hē him stre
Genesis B 274b ofonum; || cwæþ% þæt hine his hyġe spēone% / þæt hē west
Genesis B 282b e. || Hwȳ sċeall iċ aefter his hyldu þēowian, / būĝan him
Genesis B 291b nġum. || Ne wille iċ lenġ his ġungra wurðan.’ / Þā hit
Genesis B 293a a || eall ġe·hīerde, / þæt his enġel on·gann || ofer-mōde
Genesis B 294a -mōde miċel / ā·hebban wiþ his hearran || and spræc hēalī
Genesis B 296b s ġe·dǣlan, || and sċolde his wīte habban, / ealra morðra m
Genesis B 298a þ manna ġe·hwelċ / þe wiþ his wealdend || winnan on·ġinne
Genesis B 301a stōle. / Hēte hæfde hē æt his hearran ġe·wunnen, || hyldu
Genesis B 301b ġe·wunnen, || hyldu hæfde his for·lorene, / gram wearþ him
Genesis B 302a / gram wearþ him sē gōda on his mōde. || For·þon hē sċol
Genesis B 304a end. / A·cwæþ hine þā fram his hyldu || and hine on helle we
Genesis B 306a ēofle wearþ, / sē fēond mid his ġe·fērum eallum. || Fēoll
Genesis B 309b dēoflum. || For·þon hēo his dǣd and word / noldon weorðia
Genesis B 339b / hwītost% on heofone% || and his hearran lēof, / drihtne dīere
Genesis B 350b wīt on heofone%, || oþ hine his hyġe for·spēon / and his ofe
Genesis B 351a ine his hyġe for·spēon / and his ofer·mēttu || ealra swīðo
Genesis B 354a Wēoll him on innan / hyġe ymb his heortan, || hāt wæs him ūt
Genesis B 396a fþ mann ġe·worhtne / aefter his an-līċnesse. || Mid þǣm h
Genesis B 399a ġif we ǣfre mæġen, / and on his eaforum swā same, || andan
Genesis B 402a ge nēotan%, / þæs ēades mid his engla cræfte. || Ne maĝon w
Genesis B 404b ton, || ġe·dōn þæt hīe his hyldu for·lǣten, / þæt hīe
Genesis B 405a æt on·wendon þæt hē mid his worde be·bēad. || Þonne we
Genesis B 406a on mōde, / ā·hwet hīe fram his hyldu. || Þonne sċulon hīe
Genesis B 413b īne ġiefe ġieldan, || ġif his ġīen wolde / mīnra þeġna h
Genesis B 430a ran bēoþ. / Ġif hīe brecaþ his ġe·bodsċipe, || þonne hē
Genesis B 432b d hearm-sċearu. || Hyċġaþ his ealle, / hū ġē hīe be·swī
Genesis B 456b wīslīċe ġe·worht, || and his wīf samod, / frēo fæġroste,
Genesis B 473b wesan / lungre on lustum || and his līf āĝan%, / hyldu heofon-ci
Genesis B 486b / Lȳtle hwīle || sċolde hē his līfes nēotan, / sēċan þonn
Genesis B 497b m, up tō Gode? || Iċ eom on his ǣrende hider / feorran ġe·f
Genesis B 508a īne dǣd and word / lofian on his lēohte || and ymb þīn līf
Genesis B 510a || þæt on þis% land hider / his bodan bringaþ. || Brāde sin
Genesis B 515b re, / gumena drihten, || ac hē his ġingran sent / tō þīnre spr
Genesis B 518a ǣran. || Lǣste þū ġeorne / his ambihtu, || nim þē þis ofe
Genesis B 519a þē þis ofett on hand, / bīt his and byrie%. || Þē weorþ on
Genesis B 526a || and mē hēr standan hēt, / his be·bodu healdan, || and mē
Genesis B 530b healdan sċolde || sē þe bi his heortan wiht / lāðes ġe·lǣ
Genesis B 537a ehst ġe·seah; / hē hēt mē his word weorðian || and wēl he
Genesis B 538a || and wēl healdan, / lǣstan his lāre. || Þū ġe·līċ ne
Genesis B 539a ū ġe·līċ ne bist / ǣngum his engla || þe iċ ǣr ġe·sea
Genesis B 544b -mihtĝan Gode || þe mē mid his earmum worhte, / hēr mid heand
Genesis B 545b m sīnum. || Hē mæġ mē of his hēan rīċe / ġeofian% mid g
Genesis B 546b a ġe·hwelcum, || þēah hē his ġungranne sende.’ / Wende hi
Genesis B 557b incre andsware; || ne mæġ his ǣrende / his boda bēodan; ||
Genesis B 558a ware; || ne mæġ his ǣrende / his boda bēodan; || þȳ iċ āt
Genesis B 561a || wordum hīeran, / þū meaht his þonne rūme || rǣd ġe·þe
Genesis B 567b earran þīnes, || and habban his hyldu forþ. / Meaht þū Ādam
Genesis B 569a eft ġe·stīeran, / ġif þū his willan hæfst || and hē þī
Genesis B 602b ga be·drōh, || þe hire for his dǣdum cōm, / þæt hire þūh
Genesis B 616b wīt of heofonum; || nū þū his hrīnan meaht. / Sæġe Ādame
Genesis B 621b ā wōm-cwidas, || þēah hē his wierðe ne sīe / tō ā·lǣte
Genesis B 625b an hearm-cwide || and% habban his hyldu forþ. / Þā ġieng% tō
Genesis B 635b hine ne warnaþ || þonne hē his ġe·weald hafaþ. / Sum hēo h
Genesis B 645a | þe þæt lāðe% trēow / on his bōĝum bær, || bitere ġe·
Genesis B 649b ōht, || þæt hēo on·gann his wordum trūwian, / lǣstan his
Genesis B 650a his wordum trūwian, / lǣstan his lāre, || and ġe·lēafan na
Genesis B 654a cen || and trēowa ġe·hēt, / his holdne hyġe. || Þā hēo t
Genesis B 657b / Godes enġel gōd, || iċ on his ġearwan ġe·sēo / þæt hē
Genesis B 659b hearran, / heofon-cininges. || His hyldu is unc betere / tō ġe·
Genesis B 660b e / tō ġe·winnenne || þonne his wiðer·mēdu. / Ġif þū him
Genesis B 664b nes hearran bodan? || Unc is his hyldu ðearf; / hē mæġ unc
Genesis B 669a e·sċōp; / ġe·sēo iċ him his englas || ymbe hweorfan / mid f
Genesis B 678a etes on·bāt. / Nū hæbbe iċ his hēr on handa, || hearra sē
Genesis B 680a fram Gode cōme, / brōht fram his bȳsne, || þæs mē þēs bo
Genesis B 701b wlitiĝost, || þæt hēo on his willan spræc. / wæs him% on h
Genesis B 706a || oþ þǣm þeġne on·gann / his hyġe hweorfan, || þæt hē
Genesis B 716a æt Ādame || innan brēostum / his hyġe hwierfde || and his heo
Genesis B 716b tum / his hyġe hwierfde || and his heorte on·gann / wendan tō hi
Genesis B 730b witod, || nū hīe word-cwide his, / lāre for·lēton. || For·þ
Genesis B 733b sweartan sīþ. || Swā þū his sorĝe ne þearft / beran on þ
Genesis B 748a folca mǣste, / and mid heandum his || eft on heofon-rīċe / rihte
Genesis B 764b n helle ġe·hliðu, || ðǣr his hearra læġ / sīman ġe·sǣl
Genesis B 770a sǣton; || selfe for·stōdon / his word on·wended. || Þæt wī
Genesis B 781a || and hine bǣdon / þæt hīe his% hearm-sċeare || habban moste
Genesis B 829a s || willan cūðe, / hwæt iċ his tō hearm-sċeare || habban s
Genesis B 833b trēam þæs miċel, || þæt his o min mōd ġe·twēode, / ac i
Genesis A 856b ser, / bilewit fæder, || hwæt his bearn dyde; / wiste for·worhte
Genesis A 865a recene tō || rīċe þēoden / his sunu gangan. || Him þā self
Genesis A 972a || will-ġe·brōðor. / Ōðer his tō eorðan || elnes tilode, /
Genesis A 984b lōh, / brōðor sīnne, || and his blōd ā·ġēat, / Cāin Ābel
Genesis A 1012b nċ, / brōðor þīnne, || and his blōd tō mē / clipaþ and ċ
Genesis A 1030b e, / brōðor-cwealmes. || Iċ his blōd ā·ġēat, / drēor on e
Genesis A 1061a nde, || settan hēton. / Þonan his eaforan || ǣrest wōcon, / bea
Genesis A 1090a tende, || brūcan wīde. / Þā his wīfum twǣm || wordum sæġd
Genesis A 1107b nama. / Sē wæs ēadiġ || and his ieldrum þāh / freoliċ tō fr
Genesis A 1132a || þā hē% furðum on·gann / his mǣġ-burĝe || menn ġe·īe
Genesis A 1165b eaf / and tīene ēac, || þā his tīd-dæġe / under rodera rūm
Genesis A 1173a brōhte. || Sē maĝa wæs / on his mǣġþe, || mīne ġe·frǣ
Genesis A 1183a st hæleþ, / and sē frum-gār his || frēo-māĝum lēof. / Fīf
Genesis A 1187a sēo sǣl ġe·wearþ / þæt his wīf sunu || on weorold brōh
Genesis A 1190a n. || Fæder hēr þā ġīet / his cynnes forþ || cnēo-rīm ī
Genesis A 1212b ran% / on þǣm ġearwum || þe his gāst on·fēng / ǣr hine tō
Genesis A 1221a c. || Worn ġe·strīende / ǣr his swylt-dæġe || suna and doht
Genesis A 1362b tiġ / weoroda drihten || þurh his word ā·bēad. / Him on hōh b
Genesis A 1505b ē Nōe / ġe·blētsode || and his bearn samod, / þæt hē þæt
Genesis A 1545a cumen || flōde on lāste / mid his eaforum þrymm, || ierfes hie
Genesis A 1563a , || þæt sē ēadĝa wer / on his wīcum wearþ || wīne drunce
Genesis A 1567a lȳt on·ġeat / þæt him on his inne% || swā earme ġe·lamp
Genesis A 1578b ðian, / eafora Nōes, || þæt his ealdor læġ, / ferhþe% for·s
Genesis A 1580a || Þǣr hē frēondlīċe / on his āĝnum fæder || āre ne wol
Genesis A 1593b r on mōde, || on·gann þā his selfes bearn / wordum wierġan,
Genesis A 1597a | him þā cwide siþþan / and his fram-cynne || frecne sċōdon
Genesis A 1602a hē forþ ġe·wāt. / Siððan his eaforan || ēad bryttedon, / be
Genesis A 1625b e / dōmas sæġde, || oþþæt his dōĝra wæs / rīm ā·runnen.
Genesis A 1661b / Þā ðǣr mann maniġ || be his mǣġ-wine, / æðeling ān-mō
Genesis A 1696a þþan metod tō·brǣd / þurh his meahta spēd || manna sprǣċ
Genesis A 1738b id wīfum. || On þǣm wīcum his / fæder Abrahames || feorh ġe
Genesis A 1771b eard, / wealdend ūser || þurh his word ā·bēad, / ċēapas fram
Genesis A 1775b an, / swǣse ġe·beddan || and his suhtrian / wīf on willan. || W
Genesis A 1800b en. / Beorn blīðe-mōd || and his brōðor sunu / forþ ofer·fō
Genesis A 1808a īeġde, || tiber on·sæġde / his līf-frēan, || him þæs lē
Genesis A 1809b ealles hnēawlīċe% || þurh his hand metend, / on þǣm glēd-s
Genesis A 1822b hte blīcan. || On·gann þā his brȳd frêa, / wīs-hyġdiġ we
Genesis A 1857a an hēt || lēofliċ wīf tō / his selfes sele. || Sinċes brytt
Genesis A 1866b adne / breĝu Ēġyptu, || and his brȳd ā·ġeaf, / wīf tō ġe
Genesis A 1884a m þe Abraham || ǣror rǣrde / his wealdende || þā westan cōm
Genesis A 1949b ufum and lissum; || for·þon his lof seċġaþ / wīde under wol
Genesis A 1959a ·witte, || wīse þance, / oþ his ealdor-ġe·dāl || ō-leċċ
Genesis A 2029b de, / sorĝa sārost, || þæt his suhterĝa / þēow-nīed þolod
Genesis A 2032a s || rǣd ā·hyċġan, / þæt his hylde-mǣġ || ā·hreded% wu
Genesis A 2037b rēowa sealdon, || þæt hīe his torn mid him / ġe·wrǣcon on
Genesis A 2039b on%. / Þā sē hālĝa hēt || his heorð-weorod / wǣpna on·fōn
Genesis A 2047b hira folc-ġe·trume%; / wolde his mǣġ hūru, / Lōth ā·linnan
Genesis A 2052b e·faren hæfdon. || Þā hē his frum-gāran, / wīs-hyġdiġ we
Genesis A 2071a , || nealles wunden gold, / for his suhterĝan, || slōh and fiel
Genesis A 2302b / swā sē enġel ǣr || þurh his āĝen word, / fǣle friðu-sċ
Genesis A 2372a -tācen || be frēan hǣse / on his selfes sunu, || hēt þæt se
Genesis A 2373b n% / hēah ġe·hwelcne, || þe his hīna wæs / wǣpned-cynnes, ||
Genesis A 2377b ·fēng / torhtum tācne. || Ā his tīr metod, / dōmfæst cyning,
Genesis A 2381a ē on fære || furðum meahte / his wealdendes || willan fremman.
Genesis A 2431a e || ġunge þūhton / menn for his ēaĝum. || A·rās þā meto
Genesis A 2443b ræste and ġe·reorda || and his reċedes hlēow / and þeġnung
Genesis A 2510a trum || mid cwealm-þrêa / and his torn wrecan. || Þǣre tīde
Genesis A 2540a | under burh-locan / in Sǣĝor his. || Þā sunne up, / folca friþ
Genesis A 2578b tōd / ðǣr wordum ǣr || wiþ his wealdend spræc / frōd frum-g
Genesis A 2594b ·wāt / of byrġ gangan || and his bearn samod / wæl-stōwe fierr
Genesis A 2599b of, / dæġ-rīmes worn || and his dohtor twā. / Hie dydon swā;
Genesis A 2623a bimēlech || ǣhte lǣdan / mid his hīwum. || Hæleþum sæġde /
Genesis A 2624a Hæleþum sæġde / þæt Sarra his% || sweostor wǣre, / Abraham wo
Genesis A 2625b re, / Abraham wordum || (bearh his ealdre), / þȳ hē wiste ġear
Genesis A 2628a nda hæfde. / Þā sē þēoden his || þeġnas sende, / hēt hīe%
Genesis A 2718b old-ġe·strēonum || and him his wīf ā·ġeaf. / Sealde him t
Genesis A 2719b m tō bōte, || þæs þe hē his brȳd ġe·nam, / gangende feoh
Genesis A 2736b / Abraham fremede || swā hine his ealdor hēt, / on·fenġ frēon
Genesis A 2740a be || ġe·sǣliġ drēah / and his sċieppende || under sċeade
Genesis A 2750b tōd, / oþþæt sē hālĝa || his hlāforde / Abraham on·gann ||
Genesis A 2768b mde. / Hine Abraham inn || mid% his āĝne hand / bēacen sette, ||
Genesis A 2776b / siþþan him ǣrest || þurh his āĝen word / þone dæġ-willa
Genesis A 2793a || þæt hē on wræc drīfe / his selfes sunu, || þā cōm sō
Genesis A 2801b el, / cniht of cȳþþe. || Iċ his cynn ġe·dō / brād and bræs
Genesis A 2804b t’. / Þā sē wer hīerde || his wealdende, / drāf of wīcum ||
Genesis A 2806b d tū, / idese of earde || and his āĝen bearn. / ‘Sweotol is a
Genesis A 2842b te, / wēoh-bedd worhte, || and his wealdende / on þǣm glēd-sted
Genesis A 2862b engla / word on·drysne || and his wealdend% lēof. / Þā sē ēa
Genesis A 2867b stum wunode. || On·gann þā his esolas bǣtan / gamol-ferhþ go
Genesis A 2869b n mid sīðian. || Mǣġ wæs his āĝen þridda / and hē fēor
Genesis A 2871a Þā hē fūs ġe·wāt / fram his āĝnum hofe || Īsaac lǣdan
Genesis A 2880b r. / Þā Abraham spræc || tō his ambihtum: / ‘Rincas mīne, ||
Genesis A 2885b him þā sē æðeling || and his āĝen sunu / tō þæs ġe·me
Genesis A 2898a diġ || stēape dūne / up mid his eaforan, || swā him sē ēċ
Genesis A 2906b eord be ġe·hiltum, || wolde his sunu cwellan / folmum sīnum, |
Genesis A 2921b n || þæt þē wæs lēofre% his / sibb and hyldu || þonne þī
Genesis A 2925b ġe·blissod, || þā hē him his bearn for·ġeaf, / Īsaac cwic
Genesis A 2931b ·hōf / ofstum miċelum || for his āĝen bearn. / A·bræġd þā
Exodus 9b en, / sōþfæst cyning, || mid his selfes meaht / ġe·weorðode,
Exodus 17b , / mōdĝum maĝu-rǣswan%, || his māĝa feorh, / on-wist ēðles
Exodus 27b e·sette siġe-rīċe, || and his selfes naman, / þone ieldu bea
Exodus 146a || ymbe% antwiġ; / þā hēo% his mǣġ-winum || morðor fremed
Exodus 177a || wæl-hlencan% sċōc, / hēt his here-cyste || healdan ġeorne
Exodus 314a || on% uncūþ% ġe·lād / for his mǣġ-winum. || Swā him meht
Exodus 335b e·trum / ēode unforht. || Hē his ealdor-dōm / synnum ā·swefed
Exodus 363b , / þrymfæst þēoden, || mid his þrymm sunum, / þone dēopesta
Exodus 402a ǣl-blæse || beorna sēlost, / his swǣsne sunu || tō siġe-tī
Exodus 428a an mæġ || heofon and eorðe / his wuldres word, || wīdra% and
Exodus 434b / sōþfæst siĝora, || þurh his selfes līf, / þæt þīnes cy
Exodus 502a duĝuþ Ēġypta, / Faraon mid his folcum. || He on·fand% hræ
Daniel 21a ċipe, || swā nā man sċyle / his gāstes lufan || wiþ Gode d
Daniel 47b rēa, / Babilones breĝu, || on his burh-stede, / Nabochodonossor,
Daniel 133a t || wīsdōm bude, / ġif þū his ǣrest ne meaht || ōr ā·re
Daniel 157a odes || eall ā·sæġde / swā his mann-drihten || ġe·mǣted w
Daniel 167b eahte, / Babilonie weard, || in his brēost-locan. / Nā hwæðere
Daniel 225b orum || for­·þǣm þe hīe his cræftas on·sōcon. / Þā hē
Daniel 230a Godes spell-bodan. / Hēt þā his sċealcas || sċūfan þā hy
Daniel 268b þ-mōd cyning%, || þā hē his sefan on·trēowde, / wunder on
Daniel 323b in% ēare% gryndeþ, || þæt his unrīm% ā% / in wintra worn ||
Daniel 334b de wæs / metodes miltse || and his meahta spēd / reahte þurh reo
Daniel 337b ded, / wlite-sċīene wer || on his wuldor-haman, / sē him cōm t
Daniel 449b m lēodum, || þæt sē wǣre his ealdre sċyldiġ, / sē þæs o
Daniel 452a ·līesde. / A·ġeaf him þā his lēoda lāfe || þe ðǣr ġe
Daniel 475b lācende līeġ, || þǣm þe his lof bǣron; / for·þǣm hē is
Daniel 478b spōwende spēd, || þǣm þe his spell beraþ. / For·þon wīte
Daniel 480b aniġ / hālĝum gāstum || þe his hield curon. / Cūþ is þæt m
Daniel 512b ēac þā fuĝolas, || þonne his fiell cōme. / Hēt þonne be·
Daniel 521a ledne || in sūsl dôn, / þæt his mōd wīte || þæt mihtiġra
Daniel 533b , / hāliġ of heofonum, || sē his hyġe trymede. / On þǣm driht
Daniel 547b iel æt þǣm dōme, || þæt his drihten wæs, / gumena ealdor,
Daniel 558b bēon, / wēsten wunian, || and his wyrt-truman / foldan be·fōlen
Daniel 593b / Nā þæs fela Daniel || tō his drihtne ġe·spræc / sōðra w
Daniel 596b / middan-ġeardes weard, || ac his mōd ā·stāh, / hēah fram he
Daniel 600b weorc%, / Babilone burh, || on his blǣde ġe·seah, / Sennera fel
Daniel 629a || heortan ġe·tenġe. / Þā his gāst ā·hwearf || in Godes
Daniel 656b ċolde / earfoþ-sīðas || for his ofer-mēdlan. / Swā hē ofstl
Daniel 671a | hêa rīċe. / Siþþan ðǣr his eaforan || ēad bryttodon, / we
Daniel 675b n ðǣre þēode% ā·wōc || his þæt þridde cnēow. / Wæs Ba
Daniel 714a | Gode on andan, / cwæþ þæt his herġas || hīerran wǣron / an
Daniel 721a esan || enġel dryhtnes / lēt his hand cuman || in þæt hêa s
Daniel 756b te / Israela ġe·strēon || in his ǣhte ġe·weald, / ac þæt of
Christ and Satan 6b / wæter and wolcen%, || þurh his wundra meaht. / Dēopne ymb-lȳ
Christ and Satan 13b selfa hē ġe·sette || þurh his sōðan meaht. / Swā sē wyrht
Christ and Satan 14b aht. / Swā sē wyrhta || þurh his wuldres gāst / sierede and set
Christ and Satan 126a erĝa gāst || wordum sæġde / his earfoþu || ealle æt-samne, /
Christ and Satan 190b wæs, / Godes andsaca; || dydon his ġungran swā%, / ġīfre and g
Christ and Satan 241b / dōĝra ġe·hwelcne, || and his sē dēora sunu, / gasta sċiep
Christ and Satan 282b ġ ġe·hyċġan, || sē þe his heorte dēah, / þæt hē him
Christ and Satan 325a stliċ þrēat; / ac sċeoldon his þeġnas || ðǣr ġe·wunian
Christ and Satan 359b / and hīe ġe·seġna. || mid his swīðran hand, / lǣdeþ% tō
Christ and Satan 375a elle || hnīĝan sċolde, / and his hīred mid hine, || in hīen
Christ and Satan 390b . / Wile nū ūre witu || þurh his wuldres cræft / eall tō·weor
Christ and Satan 543b selfne be sīdan || ðǣr hē his swāt for·lēt; / fēollon tō
Christ and Satan 547b ē on bēame ā·stāh || and his blōd ā·ġēat, / God on ġe
Christ and Satan 548b / God on ġeālĝan%, || þurh his gāstes mæġen. / For·þon me
Christ and Satan 571a niht || twelf apostōlas / mid his gāstes ġiefe, || ġungran
Christ and Satan 579b n þā swīðran hand || sunu his fæderes; / dǣleþ dōgra ġe
Christ and Satan 584b / wyrhta and wealdend || þurh his wuldres cræft. / Siteþ him on
Christ and Satan 587a ĝum. || Hafaþ wuldres bearn / his selfes seld || sweġel be·to
Christ and Satan 588b s þider tō lēohte || þurh his lǣċedōm, / ðǣr we mōton s
Christ and Satan 591a ban þæt īlce lēoht, / ðǣr his% hīred nū || hāliġ eardaþ
Christ and Satan 614b , / and hēo ġe·senað || mid his swīðran hond / cyning æl-wih
Christ and Satan 621b n Godes / dēman wille || þurh his dǣda spēd. / Wēnaþ þæt h
Christ and Satan 666b , / metod mann-cynnes, || þurh his miltsa spēd. / Þā ġe·wear
Andreas 50b te, / hæleþ hell-fūse || and his hēafdes seġl / ā·brēoton m
Andreas 60a wēpende || wērĝum tēarum / his siġe-drihten || sarĝan reor
Andreas 94b ēġ / mǣres þēodnes. || Hē his maĝu-þeġne / under hearm-loc
Andreas 164b cen liðu-bendum, || þe oft% his lufan ā·drēah / for Ebreum |
Andreas 237b rīste on ġe·þance || and his þeġnas mid, / gangan on grēo
Andreas 249b d, / ēċe eall-mehtiġ, || mid his englum twǣm. / Wǣron hīe on
Andreas 323b , / þēoden þrymfæst. || Wē his% þeġnas sint / ġe·coren tō
Andreas 365b , / ēċe eall-mehtiġ, || hēt his enġel gān, / mǣrne maĝu-þe
Andreas 460b god / eorl on eorðan, || ġif his ellen dēah.’ / Swā hleoðro
Andreas 525b wearþ / engla ēðel || þurh his ānes meaht. / Forþon is ġe·
Andreas 575b , / gumena lēofost, || hū hē his ġief cȳðde / ġond weorold w
Andreas 585b la / cyne-rōf cȳðde || þurh his cræftes meaht. / Hē ġe·hāl
Andreas 651a m || on wera ġe·mōte / þurh his selfes mūþ || simble ġe·h
Andreas 685b ċild-ġung ā·cenned || mid his cnēo-māĝum. / Þus sindon h
Andreas 757a ðeles ġe·þingu, / þæt of his cynne || cenned sċolde / weor
Andreas 779b orde / bēodan Habrahame || mid his eaforum twǣm / of eorð-sċræ
Andreas 834a bīdan || burĝ-wealle nēah, / his nīþ-hatum, || niht-langne f
Andreas 855b wealdend wer-þēode%. || Iċ his word on·cnēow, / þēah hē h
Andreas 856a s word on·cnēow, / þēah hē his mæġ-wlite || be·miðen hæ
Andreas 1030a lĝa || on þām hearm-locan / his god grētte% || and him ġēo
Andreas 1109a ċeareĝan reorde, / cwæþ hē his selfes sunu% || sellan wolde /
Andreas 1207b etod mihtum swīþ || sæġde his maĝu-þeġne: / ‘Sċealt þ
Andreas 1327b alh, / þæt hē on ġalĝan || his gǣst on·sende. / Swā iċ nū
Andreas 1336b ðolfæst stīerend, || þurh his strangan meahtmeht. / Siþþan
Andreas 1338a nēowon || Crīstes rōde% / on his mæġ-wlite, || mǣre tācen,
Andreas 1346b are, / fāh fyrn-sċaða || and his fæder on·cwæþ: / ‘Ne maĝ
Andreas 1358a endum fæstne, / oþ·witan him his wræc-sīð. || Habbaþ word
Andreas 1449b ġe·hrodene, || swā hē ǣr his blōd ā·ġēat. / Þā worde
Andreas 1466b nes, / līfes lārēow, || hēt his līċ-haman / hāles brūcan: |
Andreas 1477b meaht / lof lǣdende || and on his līċe trum. / Hwæt%, iċ hwī
Andreas 1520a onne eall ġimma cynn. / Þurh his hālġe hǣs || þū sċealt
Andreas 1521a alt hræðe cȳðan / ġif þū his andġietan || ǣnġe hæbbe.
Andreas 1582b e / folde fram flōde, || swā his fōt ġe·stōp. / Wurdon burĝ
Andreas 1613a tela hyċġaþ.’ / Sende þā his bēne || fore bearn godes, / b
Andreas 1653a rīste be·bēad / þæt hīe% his lāre || lǣston ġeorne, / feo
Andreas 1654b eorh-rǣd fremedon || Sæġde his fūsne hyġe, / þæt hē þā
Andreas 51a e·sċeafta. / Is his meaht and his ǣht || ofer middan-ġeard / br
Andreas 52b rd / brēme ġe·bletsod || and his blǣd ofer eall / on heofon-þr
The Fates of the Apostles 33b / beorhtne bold-welan. || Næs his brōðor læt, / sīðes sǣne,
The Fates of the Apostles 53b , / hyġe on·hierded, || þurh his hāliġ word. / Siþþan collen
The Fates of the Apostles 120b þ / lēan unhwīlen. || Nū ā his lof standeþ, / miċel and mǣr
The Fates of the Apostles 121b deþ, / miċel and mǣre || and his meaht seomaþ, / ēċe and ed-
Soul and Body I 2a hæleþa ǣġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ% || selfa ġe·
Soul and Body I 28b rum / sāwle on·sende || þurh his selfes hand, / metod æl-mehti
Soul and Body I 29b and, / metod æl-mehtiġ, || of his mæġen-þrymme, / and þē ġe
Homiletic Fragment I 6a fācen swā% þēah / hafaþ on his heortan, || hord unclǣne. / Bi
Dream of the Rood 49b īdan, || siþþan hē hæfde his gāst onsended. / fela iċ on
Dream of the Rood 63b ġne, || ġe·stōdon him æt his līċes heafdum, / be·hēoldon
Dream of the Rood 92a ċes weard! / swelċe swā hē his mōdor ēac, || mārian selfe
Dream of the Rood 102a wæðre eft drihten arās / mid his miċelan meahte || mannum tō
Dream of the Rood 106b selfa, / ælmihtiġ god, || and his englas mid, / þæt hē þonne
Dream of the Rood 156b , / æl–mehtiġ god, || ðǣr his ēðel wæs. /
Elene 147b īċe under roderum, || þurh his rōde trēo. / Ġe·wāt þā h
Elene 162b oldes brytta, || ‘Þē þis his bēacen wæs / þe mē swā lē
Elene 193a nd þæt forþ ġe·hēold / on his daĝena tīd, || drihtne tō
Elene 214b þæt mǣre trēo || and þā his mōdor hēt / fēran fold-weġe
Elene 295b þe ēow of wierhþe || þurh his wuldres% meaht, / fram līeġ-c
Elene 42a h hē sume hwīle / on ġalĝan his || gāst on·sende, / siġe-bea
Elene 49b ·rās, / þēoden engla || and his þeġnum hine%, / sōþ siĝora
Elene 55b ġeald hē yfel yfele, || ac his eald-fēondum / þingode þroht
Elene 387b tan blinne. || Sint on bōcum his / wunder þā hē worhte || on
Elene 478b ġe nū / rihte spōwan%. || Is his rīċe brād / ofer middan-ġea
Elene 597b rīewe, / līf-wearde lēof. || His ġe·lēafa wearþ / fæst on f
Elene 627b des / fēt þurh·wōdon || and his folme swā same, / mid þām on
Elene 727b hte / tō ġe·lǣstenne || and his lāre ġe·ċēas / þurh þēo
Elene 736b cyninga / burĝ-āĝendra || on his briġdels dōn, / mēare tō m
Christ A 21b itiĝan will-sīðes, || ġif his weorc ne dēah. / Huru we for
Christ A 91b naþ, / sunu Solimæ% || samod his dohtor? / Friċġaþ þurh fyr-
Christ A 141b lāra lǣdend, || þām lange his / hyhtan hider-cyme, || swā hi
Christ A 206b htes tīr-fruman%. || Nū iċ his tempel ēam / ġe·fremed būta
Christ A 210b rum metodes sunu || þæt iċ his mōdor ġe·wearþ, / fǣmne fo
Christ A 218b der / ċild ā·cenned || þurh his cræft and meaht. / Nis ǣniġ
Christ A 295a r­·þon hēt siĝores fruma / his hēah-bodan || hider ġe·fl
Christ A 296a an || hider ġe·flēoĝan / of his mæġen-þrymme || and þē m
Christ A 354b es þrȳð-ġe·steald || and his þeġnunga, / þā þū ǣrest
Christ A 392a for·ġeaf, / þæt hīe mōton his æt-wiste || ēaĝum brūcan /
Christ A 425b fremede / manna cynne || þurh his mōdor hrif. / And swā forþ-g
Christ A 427a þ-gangende || folca nerġend / his forġiefnesse || gumum tō he
Christ B 457b ania, / þēoden þrymfæst, || his þeġna ġe·dryht / ġe·laðo
Christ B 470a || ġond weorold innan / þurh his þrōwinga. || Þeġnas hered
Christ B 567a m, || hilde ġe·fremede / wiþ his eald-fēondum || ānes meahtu
Christ B 581a ē on dēoflum ġe·nam / þurh his selfes siĝor. || Sibb sċeal
Christ B 587a | hū þæt hǣlu-bearn / þurh his hider-cyme || heals eft for·
Christ B 615a ermþu || eft on·ċierde / æt his% up-stiġe || þe we ǣr druĝ
Christ B 652a up hafen || engla fæðmum / on his þā miċelan || meahta spēd
Christ B 665a ord-laðe || wīse sendeþ / on his mōdes ġe·mynd || þurh his
Christ B 665b his mōdes ġe·mynd || þurh his mūðes gǣst, / æðele andġi
Christ B 682b ūs, / god-bearn on grundum, || his ġiefe bryttaþ%. / Nyle hē ǣ
Christ B 685a s him ġielp sċieþþe / þurh his ānes cræft || ofer ōðre f
Christ B 691a || engla and manna; / swā hē his weorc weorðaþ. || Be þon s
Christ B 718a as and cnollas / be·wrīþ mid his wuldre, || weorold ā·līese
Christ B 738a hē tō heofonum ā·stāh / on his eald-cȳþþe. || Þā wæs e
Christ B 759b rodorum / æl-mihtiġne. || Hē his āras þonan, / hāliġ of heah
Christ B 765a godes || forþ on·sendeþ / of his bræġd-boĝan || biterne str
Christ B 821a Sċyle gumena ġe·hwelċ / on his ġār-daĝum || ġeorne be·
Christ C 941b atne. / Wile æl-mehtiġ || mid his engla ġe·dryht, / mæġen-cyn
Christ C 943b fæst þēoden. || Biþ ðǣr his þeġna ēac / hrēð-eadiġ h
Christ C 968a || and up-heofon / torhtne mid his tunglum. || Tēon-līeġ samo
Christ C 1034b m, / godes oþþe gāles, || on his gǣste ġe·hlōd, / ġēara ga
Christ C 1098a weorðe, || þe nā wōm dyde / his līċ-hama || leahtra firena,
Christ C 1111a nd þā hālĝan fēt, / and of his sīdan swā same || swāt for
Christ C 1120b yspton hearm-cwidum || and on his hlēor samod / hira spatl spēo
Christ C 1125a || ond fȳstum ēac, / and ymb his hēafod || heardne ġe·bīe
Christ C 1151a tungol-ġimmum; / for·þon hē his bodan sende, || þā wæs ġe
Christ C 1168a n. || Ēah-strēam ne dorste / his frēan% fēt || flōde be·se
Christ C 1216b e, / þonne Crīst siteþ || on his cyne-stōle, / on hēah-setle,
Christ C 1335a welċ || wuldre sċīeneþ / of his hēah-setle || hlūtran līe
Christ C 1521b fȳr / þæt wæs Satane || and his ġe·sīðum mid, / dēofle ġe
Christ C 1552b nū ne ġīemeþ || hwæðer his gǣst sīe / earm þe ēadiġ,
Christ C 1573b / findan mōte, || sē þe nū his fēore nille / hǣlu strīenan
Christ C 1580b ǣst / samodfæst sēon. || Hē his sāwle wlite / ġeorne be·gang
Christ C 1586a ēose || on þās lǣnan tīd / his drēames blǣd || and his da
Christ C 1586b īd / his drēames blǣd || and his daĝena rīm, / and his weorces
Christ C 1587a || and his daĝena rīm, / and his weorces wlite || on wuldres l
Christ C 1617a || þæt hē fāh sċyle / fram his sċieppende || ā·sċiered w
Vainglory 11a þās lǣnan tīd / ā·mierran his ġe·myndum || mōdes gǣlsan
Vainglory 12a ndum || mōdes gǣlsan / and on his dæġ-rīme || druncen% tō r
Vainglory 28b þ hē and bælceþ, || bōþ his selfes / swīðor miċele || þ
Vainglory 30a sella mann, / þenċeþ þæt his wīse || wēlhwǣm þynċe / ea
Vainglory 36b hþe ġe·fremede, || fēoþ% his beteran / eorl fore æfstum, ||
Vainglory 70b deþ / frēode% on folce || and his fēond lufaþ, / þēah þe hē
Widsith 13a rum || ēðle rǣdan, / sē þe his þēoden-stōl || ġe·þēon
The Fortunes of Men 28b r-weĝas / nīede gangan || and his nest beran, / tredan ūriġ-lā
The Fortunes of Men 32a || lāþ biþ ǣġhwǣr / fore his wan-sċeaftum || winelēas h
The Fortunes of Men 39b āðum lyft-sċaðan, || biþ his līf sċæcen, / and hē felel
The Fortunes of Men 50b / were wīn-sadum; || biþ ǣr his worda tō hrǣd. / Sum sċeall
The Fortunes of Men 53a e·met ne cann / ġe·mearcian his mūðe || mōde sīne, / ac sċ
The Fortunes of Men 59a uĝuþe || mid godes meahtum / his earfoþ-sīþ || ealne for·s
The Fortunes of Men 80b um sċeall mid hearpan || æt his hlāfordes / fōtum sittan, ||
The Fortunes of Men 91a wielisca || wǣdum and dǣdum / his æt-ġiefan || ēað-mōd weo
The Fortunes of Men 98a seċġe, / þæs þe hē fore his miltsum || mannum sċrīfeþ.
Maxims I 35a rold tēode. / Dol biþ sē þe his drihten nāt, || tō þæs of
Maxims I 37a ihte. / Ēadiġ biþ sē þe on his ēðle ġe·þiehþ, || earm
Maxims I 37b ġe·þiehþ, || earm sē him his frīend ġe·swīcaþ. / Nǣfre
Maxims I 38a caþ. / Nǣfre sċeall sē him his nest ā·springeþ, || nīede
Maxims I 39b ēas heorte. || Blind sċeall his ēaĝna þolian, / of·tiġen b
Maxims I 41b an; || þæt him biþ sār on his mōde, / onġe þonne hē hit a
Maxims I 96a | þonne flota standeþ; / biþ his ċēol cumen || and hire ċeo
Maxims I 98a hine inn lāðaþ, / wǣsċeþ his wāriġ hræġl || and him si
Maxims I 99b / liġþ him on lande || þæs his lufu bǣdeþ. / Wif sċeall wi
Maxims I 171a | hearpan grētan; / hafaþ him his glēowes ġiefe, || þe him G
Maxims I 186b elne for·lēose, || drūgaþ his ār on borde. / Lot sċeall mid
Maxims I 196b bealu-blanden nīþ. || Slōh his brōðor% swǣsne / Cāin, þon
The Order of the World 28b æt hē mæġe on hreðre || his hēah ġe·weorc / furður ā·
The Order of the World 48b raþ / dryhtnes duĝuþe || and his dǣda þrymm, / līexende lof |
The Order of the World 56a lǣdeþ% || līfes āĝend / on his ānes fæðm || ealle ġe·s
The Order of the World 65b ireþ / branda beorhtost || and his brūcan mōt / ǣġhwelċ on eo
The Order of the World 77a || þæs frōd leofaþ / þæt his mæġe ǣ-springe || þurh hi
The Order of the World 77b is mæġe ǣ-springe || þurh his ǣĝne spēd witan%, / hū ġon
The Riming Poem 53a , || sorĝum ċīneþ, / blǣd his blinneþ, || blisse linneþ%,
The Panther 34a būtan þām ātor-sċaðan, / his fyrn-ġe·flitan, || þe iċ
The Whale 40b hwelċ / hæleþa cynnes || on his hringe biþ / fæste ġe·fǣġ
The Whale 43b , / wlancum and hēanum, || þe his willan hēr / firenum fremmaþ,
The Whale 55a s; || cymeþ wynsum stenċ / of his innoþe, || þætte ōðre þ
The Whale 63a na ġe·hwǣm, / sē þe oftost his || unwǣrlīċe / on þās lǣn
The Whale 74b e·hrodene || and ǣr ġeorne his / on hira līf-daĝum || lārum
Soul and Body II 2a hæleþa ǣġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ || selfa be·wī
Soul and Body II 25b rum / sāwle on·sende || þurh his selfes hand, / metod æl-mehti
Soul and Body II 26b and, / metod æl-mehtiġ, || of his mæġen-þrymme, / and þē þ
Guthlac A 14b man mid drihten, || þā þe his dōmas hēr / efnaþ on eorðan
Guthlac A 24b / lǣraþ and lǣstaþ || and his lof rǣraþ; / ofer·winnaþ þ
Guthlac A 27b oþþe aefter, || þonne hē his ǣnne hēr / gǣst be·gange, |
Guthlac A 36b e brūcan / gōdra tīda || and his gǣste forþ / weġes willian.
Guthlac A 55b aþ / hwǣr þā eardien || þe his ǣ healden; / ġe·sihþ hē þ
Guthlac A 58b / þā hē ġe·sette || þurh his selfes word. / Hē fela findeþ
Guthlac A 92b ēan ā·leġeþ || þām þe his lufan ā·drēoĝeþ. / Maĝon
Guthlac A 95a ġe·cȳðed, / hū Gūð·lāc his || on godes willan / mōd ġe·
Guthlac A 102b n / beorh-seþel būĝan || and his blǣd gode / þurh ēað-mēdu
Guthlac A 112a me, || hwonne Gūð·lāce / on his andġietan || enġel sealde /
Guthlac A 118a e·līċe || lāre bǣron / on his mōdes ġe·mynd || maniĝum
Guthlac A 124b eorne ġieldeþ, || þām þe his ġiefe willaþ / þiċġan tō
Guthlac A 156b under hine% weorðiaþ || and his wīsdōmes / hlisan healdaþ, |
Guthlac A 163b h / līfes snytru, || þæt hē his līċ-haman / wynna for·wiernd
Guthlac A 193a eorĝe || beornan sċolde / and his līċ-haman || līeġ for·sw
Guthlac A 194a | līeġ for·swelĝan, / þæt his earfoþu || eall ġe·lumpe / m
Guthlac A 197b lde / selfa ġe·sēċan || and his sibbe riht / mid mann-cynne ||
Guthlac A 238a || māran cōme, / þā þe for his līfe || lȳt sorĝodon. / Gū
Guthlac A 294b / Ne wand hē for worde, || ac his wiðer-brecum / sorĝe ġe·sæ
Guthlac A 338a weorolde || wynna þorfte / mid his līċ-haman || lǣsost brūca
Guthlac A 341a d for·sæt / þæs þe hē for his drihtne || drēoĝan sċolde,
Guthlac A 344b Swā sċeall ōretta || ā on his mōde / gode campian || and his
Guthlac A 345b his mōde / gode campian || and his gǣst beran / oft on andan ||
Guthlac A 362b ǣst / wīsaþ on willan || and his weorc trymaþ, / laðaþ hine l
Guthlac A 366a || eft on·ċierran / mōd fram his metode. || Hū sċeall min cu
Guthlac A 387a ċeall sē dryhtnes þēow / on his mōd-sefan || māre ġe·lufi
Guthlac A 388b / eorðan ǣht-welan || þonne his ānes ġe·met, / þæt hē his
Guthlac A 389a his ānes ġe·met, / þæt hē his līċ-haman || lāde hæbbe.
Guthlac A 424a || lȳtle hwīle, / þæt hīe his līċ-haman || lenġ ne mōst
Guthlac A 439b e / blīðe on beorĝe, || wæs his blǣd mid god. / Þūhte him on
Guthlac A 441b nnes / ēadiġ wǣre || sē þe his ānum hēr / fēore ġe·friðo
Guthlac A 516b oĝan, || þēah þe drihten his / wītum weolde%. || Hwæt, þ
Guthlac A 522b eard / selfa ġe·sōhte || and his swāt ā·ġēat / on banena ha
Guthlac A 529a a || þe ūs bēċ fore / þurh his wundra ġe·weorc || wīsdōm
Guthlac A 535b um / selfa ġe·sette, || ðǣr his sāwol wearþ / clǣne and ġe
Guthlac A 537b / ġond middan-ġeard || þæt his mōd ġe·þeah / on godes will
Guthlac A 594b oroda wealdend, || þæt ġē his wer-genġan / on þone lāðan
Guthlac A 599a de Crīst. / Eom iċ ēað-mōd his || ambieht-hīera, / þēow ġe
Guthlac A 601b n sċeall / ǣġhwǣr ealles || his ānne dōm, / and him ġeornlī
Guthlac A 622a ċe ġe·lǣded, / þām þe on his weorcum || willan ræfnaþ. / S
Guthlac A 706a ǣlde || and him hīersume / on his selfes dōm || siþþan wǣro
Guthlac A 713a n eorðan || fore æfstum% / on his wer-genġan || wīte leġdon.
Guthlac A 714b Is þæt min brōðor, || mec his bisiĝu ġe·hrēaw. / Iċ þæ
Guthlac A 717b ine / healdan wille, || nū iċ his helpan mōt, / þæt ġē min a
Guthlac A 719a n || oft sċēawiaþ. / Nū iċ his ġe·neahhe || nēosan wille;
Guthlac A 720a lle; / sċeall iċ his word and his weorc || on ġe·witnesse / dri
Guthlac A 721b tnesse / drihtne lǣdon. || Hē his dǣde cann.’ / Þā wæs Gū
Guthlac A 764b ā / snytrum swelġen, || þæt his sōþ fore ūs / on his ġiefen
Guthlac A 765a | þæt his sōþ fore ūs / on his ġiefena ġield || genġe weo
Guthlac A 772b ces / daĝas and dǣde || þurh his dōm ā·hōf. / Wæs sē fruma
Guthlac A 775b ȳt / wǣre ġe·wanode, || oft his word gode / þurh ēað-mēdu |
Guthlac A 777a -mēdu || up on·sende, / lēt his bēn cuman || on þā beorhta
Guthlac B 843b on / beorht on brēostum || and his be·bodu lǣstan, / efnan on ē
Guthlac B 846a ldendes || willan lǣsten, / ac his wīf ġe·nam || wyrmes lāru
Guthlac B 882a nd mund-byrd. || Mǣre wurdon / his wundra ġe·weorc || wīde an
Guthlac B 949a || þe him on weorcum hēr / on his daĝena tīd || dǣdum ġe·c
Guthlac B 951a || þā sē æl-mihtĝa% / lēt his hand cuman || ðǣr sē hāl
Guthlac B 959b e, / metod fore miltsum. || Hē his mōd-sefan / wiþ þām fǣr-ha
Guthlac B 967b þās lǣnan tīd, || þēah his līċ and gǣst / hira sam-wist
Guthlac B 1007b mæðel-cwida. || Fande þā his mann-drihten / ādl-wēriġne;
Guthlac B 1010b mōd-ċeare. || On·gann þā his maĝu friġnan: / ‘Hū ġe·w
Guthlac B 1051a | Hē þæs fǣr-spelles / fore his mann-drihtne || mōd-sorĝe w
Guthlac B 1053b hrēow-ċeariġ, || þæs þe his hālford ġe·seah / ellor-fūs
Guthlac B 1110b an bisiĝum. || On·gann þā his mōd staðolian / lēohte ġe·
Guthlac B 1114a ȳnum || on godes temple, / and his þeġne on·gann, || swā þ
Guthlac B 1116b eċġan siĝor-tācnum || and his sefan trymman / wundrum tō wul
Guthlac B 1151b tīd / on midne dæġ, || wæs his mann-drihtne / ende-dōĝor ||
Guthlac B 1159a h meahta sċieppend, / ġif hē his word-cwida || wealdan meahte,
Guthlac B 1161b ġe worda gangum, || hū hē his wīsna trūwode, / drohtes on
Guthlac B 1202a On·gann þā ofostlīċe / tō his wine-drihtne || wordum mæðl
Guthlac B 1223b urh cwide þīnne, || hwonan his cyme sindon.’ / Þā sē ēad
Guthlac B 1294b s ġe·myndiġ, || spræc tō his ambiht-þeġne, / torht tō his
Guthlac B 1295a his ambiht-þeġne, / torht tō his trīewum ġe·sīðe: || ‘T
Guthlac B 1300a swīðe fūs.’ / A·hōf þā his handa, || hūsle ġe·reorded
Guthlac B 1301b elan ġiefle, || swelċe hē his ēaĝan on·tȳnde, / hālġe h
Guthlac B 1303b ġeofona lēanum || and þā his gǣst on·sende / weorcum wliti
Guthlac B 1337b ēðne mōd-sefan, || sē þe his mann-drihten, / līfe be·liden
Guthlac B 1352b wǣman sariġ-ferhþ, || wāt his sinċ-ġiefan / holdne be·helo
Guthlac B 1376a æs% sīðes fūs, / þæt þū his līċ-haman, || lēofost mæ
Riddles 15 15b ; / hine beraþ brēost. || Iċ his bīdan% ne dearr, / rēðes on
Riddles 20 16a iċ ōðrum sċōd / frecne æt his frēonde; || fāh eom iċ wī
Riddles 27 14b , / mæġene be·numen; || nāh his mōdes ġe·weald, / fōta ne f
Riddles 35 2a ang, || wundrum frēoriġ, / of his innoþe || ǣrest cende. / Ne w
Riddles 37 4b t% hit felde, || flēah þurh his ēaĝe. / Ne swilteþ hē simle
Riddles 40 13a ġeard || mehtiġ drihten / mid his an-wealde || ǣġhwǣr styre
Riddles 40 39a , || hāteþ mec hēah-cyning / his dēaĝol þinġ || dīere be
Riddles 43 9a īm, || ċeare, ġif sē esne / his hlāforde || hīereþ yfele, /
Riddles 44 4b þ gōdne; / þonne sē esne || his āĝen hræġl / ofer cnēo hef
Riddles 44 6a || wile þæt cūðe hol / mid his hangellan || heafde grētan /
Riddles 46 1b 46 / / Wer% sæt æt wine || mid his wīfum twǣm / and his twēġen
Riddles 46 2a e || mid his wīfum twǣm / and his twēġen suno || and his twā
Riddles 46 2b / and his twēġen suno || and his twā dohtor, / swǣse ġe·sweo
Riddles 50 4a þone on tēon wiġeþ / fēond his fēonde. || For-strangne% oft
Riddles 53 9a | Nū hē fǣcnum weġ% / þurh his hēafdes mæġen% || hilde-ġ
Riddles 54 3b ōr hæġ-steald-mann, || hof his āĝen / hræġl heandum up, ||
Riddles 54 6a || stīðes nāthwæt, / worhte his willan; || waĝodon būta. / Þ
Riddles 55 13a || þæt oft wǣpen ā·bæd / his mann-drihtne, || māðum on h
Riddles 59 8a a. || Him torhte on ġe·mynd / his dryhtnes naman || dumba brōh
The Wife's Lament 46a æt him selfum ġe·lang / eall his weorolde wynn, || sīe full w
The Judgment Day I 4a || Oft mæġ sē þe wile / on his selfes sefan || sōþ ġe·þ
The Judgment Day I 26a be full oft / tō·mǣldeþ mid his mūðe. || Ne cann hē þā m
The Judgment Day I 28a standeþ / þām þe ðǣr for his synnum || on·sæġd weorðe
The Judgment Day I 83a || wuldres ealdor, / þām þe his synna nū || sāre ġe·þen
The Judgment Day I 88a ġōmor wearþ, / sāriġ fore his synnum. || Ne sċeall sē tō
Resignation 92a him wrāþ metod, / gnornaþ on his ġuĝuþe, || / and him ǣlċe
Resignation 94a || menn fullestaþ, / īeċaþ his iermþu || and hē þæt eall
The Descent into Hell 25b iġ tō ðǣre meniġy || ymb his mæġes[]: / Hæfde mē ġe·h
The Descent into Hell 57b ore ðǣre meniġu || and tō his mæġe spræc / and þā will-c
The Descent into Hell 67a e || ellen habban, / þonne hē his hlāfordes || hyldu ġe·līe
The Descent into Hell 83a || hwonne we word godes / þurh his selfes mūþ || seċġan hīe
Azarias 50b de wæs / metodes miltse || and his mōd-sefan / reahte þurh reord
Azarias 53b ded, / wlite-sċīene wer || on his wuldor-haman, / cōm him þā t
Azarias 167b ācol-mōd, || þæt hē ofer his ealdre ġe·stōd. / A·bēad
Riddles 63 7a lm[]grum þȳþ, || / wyrċeþ his willa[]ð l[] || / []fullre, |
Riddles 70 4b ċearp on ġe·sċieldrum. || His ġe·sċeapu drēoĝeþ% / þe
Riddles 73 9b isiĝu[] / []dlan dæl, || ġif his ellen dēah, / oþþe aefter d
Riddles 88 27b anne; / nǣfre uncer āwþer || his ellen cȳðde, / swā wit ðǣr
The Phoenix 211b wlīteþ, || þonne weorðeþ his / hūs on·hǣted || þurh hād
The Phoenix 262b nihte; || be þon sē mōdĝa his / feorh ā·fēdeþ, || oþ·þ
The Phoenix 267b ull, || þonne hē of grēote his / līċ liðu-cræftiġ, || þ
The Phoenix 277b fe, / clamm be·clyppeþ || and his cȳþþu eft, / sun-beorht ġe
The Phoenix 282b ang / siĝorfæst sette. || Hē his selfes ðǣr / bān ġe·brinġ
The Phoenix 321a e·wīteþ || wangas sēċan, / his ealdne eard, || of þisse ē
The Phoenix 351a ǣlĝa || aefter swylt-hwīle / his eald-cȳþþe || eft ġe·nē
The Phoenix 356b t, / cyning æl-mehtiġ, || hū his ġe·cynde biþ, / wīfhādes
The Phoenix 394b / worhte wer and wīf || þurh his wundra spēd, / and hīe þā
The Phoenix 421a þ·þæt wuldor-cyning / þurh his hider-cyme || hālĝum tō·
The Phoenix 435b ēaðe, / ed-ġung wesan || and his eald-cȳþþu, / sun-beorht ġe
The Phoenix 459b / clǣnum ġe·hyġdum || and his cnēo bīġeþ / æðele tō eo
The Phoenix 468a weġle || sīde and wīde / tō his wīc-stōwe, || ðǣr hē wun
The Phoenix 515a ēo. || Cyning þrymlīċe / of his hēah-setle || hālĝum sċī
The Phoenix 530a || mid þām sē wilda fuĝol / his selfes nest || be·seteþ ūt
The Phoenix 536b liċ and ed-ġung, || sē þe his āĝnum hēr / willum ġe·wyr
The Phoenix 572a ōd, || godes spell-boda, / ymb his ǣriste || on ēċe līf, / þ
The Phoenix 637b nd / forþ būtan ende. || Næs his frymþ ǣfre, / ēades anġinn.
The Phoenix 640b n middan-ġeard, || hwæðere his meahta spēd / hēah ofer heofo
The Phoenix 651a || helpe% ġe·fremede / þurh his līċes ġe·dāl, || līf b
The Phoenix 652b , / swā sē fuĝol swēotum || his fiðeru tū / and wynsumum || w
Juliana 8b lōd, / riht-fremmendra || Wæs his rīċe brād, / wīd and weorð
Juliana 26b / miċelne and mǣrne. || þā his mōd on·gann / fǣmnan lufian,
Juliana 48b fast and ġe·līefest || and his lof rǣrest, / on·ġietest gǣ
Juliana 162a t || aefter lēohtes cyme / tō his dōm-setle. || Duĝuþ wāfod
Juliana 252b ylt, / glēaw-hyċġende || and his godum cwēman. / Wes þū on of
Juliana 259b rīste ġe·cwēme, || hwonan his cyme wǣre. / Hire sē wræc-m
Juliana 285a te ġe·heald. / oþ·þæt hē his sīþ-fæt || seċġe mid rih
Juliana 286b e, / ealne% fram orde, || hwæt his æðelu sīen.’ / Þā wæs
Juliana 310a bēam, / þæt hē of gālĝan his || gǣst on·sende / on wuldres
Juliana 331a || ne durran we siþþan / for his ansīene || ǣġhwǣr ġe·f
Juliana 534a || hǣðnum tō sprǣċe / tō his dōm-setle. || Hēo% þæt d
Juliana 560b | / heredon on hīehþu || and his hāliġ word%, / sæġdon sōð
Juliana 595b and hyġe-ġrimm, || on·gann his hræġl teran, / swelċe hē gr
Juliana 598b rymetade% ġealĝ-mōd || and his godu tǣlde, / þæs þe hīe n
The Wanderer 13a in·drihten þēaw, / þæt hē his ferhþ-locan || fæste binde,
The Wanderer 14a ocan || fæste binde, / healde% his hord-cofan, || hyċġe swā h
The Wanderer 35b e, / hū hine on ġeoĝuþe || his gold-wine / wenede tō wiste. |
The Wanderer 37b þon wāt sē þe sċeall || his wine-dryhtnes / lēofes lār-cw
The Wanderer 41b eþ him on mōde || þæt hē his mann-drihten / clyppe and cysse
The Wanderer 112a r æt rūne. / Til biþ sē þe his trēowe ġe·healdeþ, || nē
The Wanderer 112b aldeþ, || nē sċeall nǣfre his torn tō recene / beorn of his
The Wanderer 113a his torn tō recene / beorn of his brēostum ā·cȳþan, || nem
The Gifts of Men 21a | þæt him folca weard / þurh his hālġe ġiefe || hider on·s
The Gifts of Men 79a þrīst-hyġdiġra / þeġn mid his þēodne. || Sum ġe·þyld h
The Gifts of Men 105b nne / ġielpes stīereþ || and his ġiefe bryttaþ, / sumum on cys
The Gifts of Men 111a || wīde tō·sāweþ / drihten his duĝuþe. || Ā þæs% dōm
The Gifts of Men 113a ē ūs þis līf ġiefeþ / and his milde mōd || mannum cȳðeþ
Precepts 15a gode trymmen.’ / Fæder eft his sunu || frōd ġe·ġrēte / ō
Precepts 22b guma / brēost-ġe·hyġdum || his bearn lǣrde: / ‘Ne ġe·wuna
Precepts 33b gann / brēost-ġe·þancum || his bearn lǣran: / ‘Druncen beor
Precepts 44b þurh blīðne ġe·þōht || his bearn lǣran: / ‘On·ġiet ġ
Precepts 52b e god.’ / Seofeþan sīðe || his sunu lǣrde / fæder, frōd gum
Precepts 56a ldon || drȳmeþ sorhfull / ymb his forþ-ġe·sċeaft, || nefne
Precepts 60a īðe || eald fæder on·gann / his maĝu manian || mildum wordum
The Seafarer 40a anc || mann ofer eorðan, / nē his ġiefena þæs gōd, || nē o
The Seafarer 41a uþe tō þæs hwæt, / nē on his dǣdum tō þæs dēor, || n
The Seafarer 41b m tō þæs dēor, || nē him his drihten tō þæs hold, / þæt
The Seafarer 42a tō þæs hold, / þæt hē ā his sǣ-fōre || sorĝe næbbe, / t
The Seafarer 69a m || þinga ġe·hwelċe, / ǣr his tīd% daĝa%, || tō twēon w
The Seafarer 78a a bearn || aefter herien, / and his lof siþþan || libbe mid eng
The Seafarer 92b / gamol-feax gnornaþ, || wāt his ġū-wine, / æðelinga bearn,
The Seafarer 98a e || golde strēġan / brōðor his ġe·borenum, || byrġan be d
The Seafarer 106a p-rodor. / Dol biþ sē þe him his drihten ne on·drǣdeþ; || c
The Seafarer 108b aþolaþ, || for·þon hē on his meahte ġe·līefeþ / Stīeran
The Seafarer 115a e on bǣle || for·bærnedne / his ġe·worhtne wine. || Wyrd bi
Beowulf 65b es weorð-mynd, || þæt him his wine-māĝas / ġeorne hīerdon
Beowulf 79a ċōp him Heort naman / sē þe his wordes ġe·weald || wīde h
Beowulf 169b ste, / māðm for metode, || ne his myne wisse. / Þæt wæs wræc
Beowulf 250b m ġe·weorðod, || nefne him his wlite lēoĝe, / ǣnliċ ansīe
Beowulf 349a þæt wæs Wendla lēod; / wæs his mōd-sefa || maniĝum ġe·c
Beowulf 357b sæt / eald and an-hār% || mid his eorla ġe·dryht; / ēode ellen
Beowulf 360b . / Wulf·gār maðelode || tō his wine-drihtne: / ‘Hēr sindon
Beowulf 373a cūðe || cniht-wesende. / Wæs his eald-fæder || Eċġþēow h
Beowulf 375b Ġēata / āngan dohtor; || is his eafora% nū / heard hēr cumen,
Beowulf 380b es / manna mæġen-cræft || on his mund-grīpe / heaðu-rōf hæbb
Beowulf 385a Iċ þǣm gōdan sċeall / for his mōd-þræce || māðmas bēo
Beowulf 434a d || þæt sē ǣĝlǣċa / for his wan-hyġdum || wǣpna ne reċ
Beowulf 475b þ / hīenþu on Heorote || mid his hete-þancum, / fǣr-nīða ġe
Beowulf 521a hte || swǣsne ēðel%, / lēof his lēodum, || land Brandinga, / f
Beowulf 532a ecan sprǣċe, / sæġdest fram his sīðe. || Sōð iċ talie, /
Beowulf 573b eþ / unfǣġne eorl, || þonne his ellen dēah. / Hwæðre mē ġe
Beowulf 662b Hrōð·gār ġe·wāt || mid his hæleþa ġe·dryht, / eodor S
Beowulf 672b n, / helm of hafolan, || sealde his hyrsted sweord, / īrena cyst,
Beowulf 730b e, / maĝu-rinca hēap. || Þā his mōd ā·hlōh; / mynte þæt h
Beowulf 756b ofla ġe·dræġ; || ne wæs his drohtoþ ðǣr / swelċe hē on
Beowulf 764b flēon on fenn-hopu; || wisse his fingra ġe·weald / on grames g
Beowulf 793a man || cwicne for·lǣtan, / ne his līf-daĝas || lēoda ǣngum /
Beowulf 805b ġa ġe·hwelcre. || Sċolde his ealdₒr-ġe·dāl / on þǣm d
Beowulf 822a ; || wisse þe ġeornor / þæt his ealdres wæs || ende ġe·gan
Beowulf 841b wian, / lāðes lāstas. || Nā his līf-ġe·dāl / sārliċ þūh
Beowulf 881a hwæt || seċġan wolde, / êam his nefan, || swā hīe ā wǣron
Beowulf 905b mas / lemede tō lange ; || hē his lēodum wearþ, / eallum æðel
Beowulf 923b e, / cystum ġe·cȳðed || and his cwēn mid him / medu-stīġe m
Beowulf 966b ċġan līf-bisiġ, || būtan his līċ swice. / Iċ hine ne meah
Beowulf 970b nd on fēðe. || Hwæðre hē his folme for·lēt / tō līf-wræ
Beowulf 1007a ndra || ġearwe stōwe, / ðǣr his līċ-hama || leġer-bedde f
Beowulf 1147b / sweord-bealu slīðen || æt his selfes hām, / siþþan grimne
Beowulf 1166b ieldinga; || ġe·hwelċ hira his ferhþe trīewde, / þæt hē h
Beowulf 1167b ōd miċel, || þēah þe hē his māĝum nǣre / ārfæst æt e
Beowulf 1276b on, / mann-cynnes fēond || and his mōdor þā-ġīet, / ġīfre a
Beowulf 1317a ōre || fyrd-wierðe mann / mid his hand-sċole || (heall-wudu dy
Beowulf 1385a ēlre biþ ǣghwæm / þæt hē his frēond wrece, || þonne hē
Beowulf 1528b þ / dēorum māðme, || þæt his dōm ā·læġ. / Eft wæs ān-
Beowulf 1536b þ / lang-sumne lof, || nā ymb his līf cearaþ. / Ġe·fēng þā
Beowulf 1683b ca, / morðres sċyldiġ || and his mōdor ēac, / on ġe·weald ġ
Beowulf 1733b s, / sīde rīċe, || þæt hē his selfa ne mæġ / for% his unsny
Beowulf 1734a t hē his selfa ne mæġ / for% his unsnytrum || ende ġe·þenċ
Beowulf 1808b n / sunu Eċġ·lāfes, || hēt his sweord niman, / lēofliċ īren
Beowulf 1963b t him þā sē hearda || mid his hand-sċole / self aefter sande
Beowulf 2013a -sefan || mīnne cūðe, / wiþ his selfes sunu || setl ġe·tǣh
Beowulf 2157a || sume worde hēt / þæt iċ his ǣrest þē || ēst ġe·sæ
Beowulf 2325b d / snūde tō sōðe, || þæt his selfes hām%, / bolda sēlest,
Beowulf 2433b e, / beorn on burgum, || þonne his bearna hwelċ / Here·beald and
Beowulf 2438a æþ·cynn || of horn-boĝan, / his frēa-wine, || flāne ġe·sw
Beowulf 2439b cte, / miste mierċelses || and his mǣġ of·sċēat, / brōðor
Beowulf 2445b le / tō ġe·bidanne, || þæt his byre rīde / ġēong on gālĝa
Beowulf 2447b ce, / sāriġne sang, || þonne his sunu hangaþ / hræfne tō hro
Beowulf 2455b e·siehþ sorh-ċeariġ || on his suna būre / wīn-sele wēstne,
Beowulf 2481a ǣġe wæs, / þēah þe ōðer his || ealdre ġe·bohte, / heardan
Beowulf 2572b le / mǣrum þēodne || þonne his myne sōhte, / ðǣr hē þȳ f
Beowulf 2579a ne, || bāt unswīðor / þonne his þēod-cyning || þearfe hæf
Beowulf 2604b ġ Ælf·heres; || ġe·seah his mann-drihten / under here-grīm
Beowulf 2608b lc-rihta ġe·hwelċ, || swā his fæder āhte. / Ne meahte þā
Beowulf 2614b % bana / mēċes eċġum || and his māĝum æt-bær / brūn-fāĝn
Beowulf 2617a | þæt him Anela for·ġeaf, / his gædelinges || gūð-ġe·wǣ
Beowulf 2619a ǣhþe spræc, / þēah þe hē his brōðor bearn || ā·bredwod
Beowulf 2621b ill and byrnan, || oþ·þæt his byre meahte / eorlsċipe efnan
Beowulf 2622b ahte / eorlsċipe efnan || swā his ǣr-fæder; / ġeaf him þā mi
Beowulf 2627a || þæt hē gūðe rǣs / mid his frēo-drihtne || fremman sċo
Beowulf 2628b ealt him sē mōd-sefa, || ne his mǣġes lāf / ġe·wāc æt w
Beowulf 2675b / ac sē maĝa ġunga || under his mǣġes sċield / elne ġe·ēo
Beowulf 2676b ield / elne ġe·ēode, || þā his āĝen wæs% / glēdum for·gru
Beowulf 2698b mōdġes mannes, || ðǣr hē his mǣġes% healp, / þæt hē þo
Beowulf 2703a īen self cyning / ġe·wēold his ġe·witte, || wæl-seaxe ġe
Beowulf 2722a n unġemete til / wine-drihten his || wætere ġe·lafode, / hilde
Beowulf 2723b ·lafode, / hilde sædne || and his helm% on·spēon. / Bēow·ulf
Beowulf 2861b -be·ġīete || þǣm þe ǣr his elne for·lēas. / Wīġ·lāf
Beowulf 2869a || helm and byrnan, / þēoden his þeġnum, || swelċe hē þr
Beowulf 2949b āt him þā sē gōda || mid his gædelingum, / frōd, fela-ġō
Beowulf 2978b eġn / brādne% mēċe, || þā his brōðor læġ, / eald-sweord e
Beowulf 2982b n. / Þā wǣron maniġe || þe his mǣġ wriðon, / recene ā·rǣ
Beowulf 2987b n, / heard sweord hilted || and his helm samod, / hāres hyrste ||
Beowulf 3065a onne lenġ ne mæġ / mann mid his māĝum% || medu-seld būan. /
Beowulf 3068a | selfa ne cūðe / þurh hwæt his weorolde ġe·dāl || weorða
Beowulf 3173b n; / eahtodon eorlsċipe || and his ellen-weorc / duĝuþum dēmdon
Beowulf 3175a it ġe·dēfe% biþ / þæt man his wine-drihten || wordum herġe
Judith 16b ō wīn-ġe·drince, || ealle his wēa-ġe·sīðas, / bealde byr
Judith 31a wīman lǣĝon, / ofer·drencte his duĝuþe ealle, || swelċe h
Judith 36a æġeþ || ofostum fetian / tō his bedd-ræste || bēaĝum ġe·
Judith 57a ālġe mēowle / ġe·brōht on his būr-ġe·telde. || Þā wear
Judith 63a umena þrēate || / bealu-full his beddes nēosan, || ðǣr hē
Judith 63b nēosan, || ðǣr hē sċolde his blǣd for·lēosan / ǣdre binn
Judith 64b n ānre nihte; || hæfde þā his ende ġe·bidenne / on eorðan
Judith 68a ne swā druncen / sē rīċa on his ræste middan, || swā hē ni
Judith 279a on bedde || blācne liċġan / his gold-ġiefan || gāstes gǣsn
Judith 281b oriġ tō foldan, || on·gann his feax teran, / hrēoh on mōde |
Judith 282b teran, / hrēoh on mōde || and his hræġl samod, / and þæt word
Judith 349b sweġeles drēamas, || þurh his selfes miltse.
The Paris Psalter 101:14 2b / and ġe·sette Sion || þurh his selfes meaht, / ðǣr wæs ġe
The Paris Psalter 101:14 3b ht, / ðǣr wæs ġe·sīene || his sēo sōðe spēd. / / # / Oft h
The Paris Psalter 101:17 2a æstlīċe || forþ locode / of his% þǣmhēan || hālĝan setle;
The Paris Psalter 101:19 2a d || sōþ nama dryhtnes, / and his lof swelċe, || lēoda bearnu
The Paris Psalter 101:21 2b a / on weġe weorolde, || ðǣr his% ġe·wīs% mæġen / fæste sta
The Paris Psalter 102:1 2b hten, / and eall min inneran || his þone ēċan naman. / / # / Blēt
The Paris Psalter 102:7 1a || tēonan þolian%. / / # / Hē his weĝas dyde || wīse and cū
The Paris Psalter 102:7 3a n || on maniġe tīd, / swelċe his willan ēac || werum Israhela
The Paris Psalter 102:13 1b fæder þenċeþ || fæġere his bearnum / milde weorðan, || sw
The Paris Psalter 102:14 4a e, || eorðan blōstman, / swā his līf-daĝas || lǣne sindon. /
The Paris Psalter 102:17 1a e% on·drǣdaþ him. / / # / Swā his sōþfæstness || swelċe sta
The Paris Psalter 102:17 2b er þāra bearna bearn || þe his% be·bodu healdaþ%, / and þæs
The Paris Psalter 102:17 4a | miċele habbaþ, / þæt hēo his wīsfæst word || wynnum efna
The Paris Psalter 102:18 2a ofon-hāme || hāliġ drihten / his hēah-setl || hrōr timbrode,
The Paris Psalter 102:19 1a | eallum wealdeþ%. / / # / Ealle his englas || ēċne drihten / blē
The Paris Psalter 102:19 3b , / mæġen and meahta, || þā his mǣre word / habbaþ and healda
The Paris Psalter 102:20 1b / # / Blētsian drihten || eall his bearna mæġen / and his þeġn
The Paris Psalter 102:20 2a | eall his bearna mæġen / and his þeġna þrēat, || þe þæt
The Paris Psalter 102:20 3a þæt þenċe nū, / þæt hīe his willan || wyrċan ġeorne. / / #
The Paris Psalter 102:21 1a || wyrċan ġeorne. / / # / Eall his āĝen ġe·weorc || ēċne d
The Paris Psalter 102:21 2a e·weorc || ēċne drihten / on his āĝenum stede || ēac blēts
The Paris Psalter 102:21 3a e || ēac blētsie, / ðǣr him his eġesa, || an-weald, standeþ
The Paris Psalter 103:5 1a eþ || fiðeru winda. / / # / Hē his englas dēþ || æðele gāst
The Paris Psalter 103:5 2a dēþ || æðele gāstas / and his frame þeġnas || fȳr byrnen
The Paris Psalter 103:24 1a fta, || sċieppend mǣre. / / # / His is miċel sǣ || and on ġe·
The Paris Psalter 103:25 3a hīewodest, || hēte siþþan / his bismere || brāde healdan; / ea
The Paris Psalter 103:29 3a || wunie siþþan, / blissie on his weorcum || bealde drihten. / / #
The Paris Psalter 103:30 2a ealle locaþ, / dēþ hīe for his eġesan || ealle bifian; / ġif
The Paris Psalter 103:30 3a || ealle bifian; / ġif hē mid his meahte || muntas hrīneþ, / h
The Paris Psalter 104:1 1b / / # / Andettaþ drihtne || and his ēċne naman / ċīeġaþ cȳml
The Paris Psalter 104:1 3a īċe || and cwice% seċġaþ / his wunder-weorc || ofer ealle we
The Paris Psalter 104:2 2a e || and sallettaþ / seċġaþ his wunder eall || wīde mǣru. / /
The Paris Psalter 104:3 1a || wīde mǣru. / / # / Herġaþ his naman || nīede swelċe; / heor
The Paris Psalter 104:4 3a ull trume ǣġhwǣr; / sēċaþ his ansīene || simle ġeorne. / / #
The Paris Psalter 104:5 3a ċe, || wunder unlȳtel, / and his mūðes ēac || mǣre dōmas.
The Paris Psalter 104:6 1b t, hē Abrahames cynn, || þe his esne wæs, / ġe·weorðode ||
The Paris Psalter 104:7 2a ten || dǣdum spēdiġ; / earon his dōmas || dēore and mǣre / ġ
The Paris Psalter 104:9 5a tō fēore || Israheles cynn / his ġe·witnesse || wēl ġe·h
The Paris Psalter 104:15 6a þæt hine hāliġ god / þurh his worda || wīsdōm ā·hōf. / /
The Paris Psalter 104:17 1a sette. / / # / Hē sette hine on his hūse || tō hlāf-wearde, / ea
The Paris Psalter 104:17 2a | tō hlāf-wearde, / ealra him his ǣhta || an-weald be·tǣhte.
The Paris Psalter 104:18 1a ald be·tǣhte. / / # / Þæt hē his ealdor-menn || ealle lǣrde, /
The Paris Psalter 104:18 2a enn || ealle lǣrde, / swā hē his selfes mōd || ġe·seted hæ
The Paris Psalter 104:21 2a | hwierfan ǣrest, / þæt hēo his folc || fēodan swīðe / and h
The Paris Psalter 104:21 3a s folc || fēodan swīðe / and his esnum ēac || inwitt fremedon
The Paris Psalter 104:22 2a þone mǣran || Moyses sende, / his selfes sċealc, || samod æt
The Paris Psalter 104:32 1a hira frēan swelċe. / / # / And his þæt gōde folc || golde and
The Paris Psalter 104:37 3b hleoðrode / tō Abrahame, || his āĝenum hyse. / / # / And his fo
The Paris Psalter 104:38 1a || his āĝenum hyse. / / # / And his folc lǣde || fæġere on bli
The Paris Psalter 104:38 2a de || fæġere on blisse / and his þone ġe·corenan || hēap c
The Paris Psalter 104:40 2a oldan% || hālġe dōmas / and his sōþfæst word || swelċe ġ
The Paris Psalter 104:40 3a word || swelċe ġeorne, / and his ǣ-be·bod || āwa tō fēore
The Paris Psalter 105:1 3a ne gōdne wāt; / for·þon hē his mild-heortnysse || mannum cȳ
The Paris Psalter 105:2 3a n, || oþþe spēdlīċe / eall his lof-mæġen || lēode ġe·h
The Paris Psalter 105:2 4a en || lēode ġe·hīeran / and his ġe·hīernesse || hēr on·c
The Paris Psalter 105:11 1a spell-boda. / / # / Siþþan hīe his wordon || wēl ġe·līefdon /
The Paris Psalter 105:11 5a ra; || nā hīe wēl siþþan / his ġe·eahtunge || āhwǣr hēo
The Paris Psalter 105:19 4a a mæġene; / for·þon hē him his ierre || of ā·ċierde, / þæ
The Paris Psalter 105:20 3a stan || ġe·sēon woldan, / ne his wordum ēac || woldan ġe·l
The Paris Psalter 105:20 5a || and grame sprǣcon, / noldon his wordum || wēl ġe·hīeran. /
The Paris Psalter 105:21 1a || wēl ġe·hīeran. / / # / Hē his handa ā·hōf || and hīe hr
The Paris Psalter 105:25 5a m, || swā hē oftor wæs, / on his gāste gram; || ne meahte him
The Paris Psalter 105:25 6a e meahte him godes willan / mid his welerum || wīsne ġe·tǣċa
The Paris Psalter 105:29 3a arþ || ēċe drihten / and hē his ierfe || eall for·hoĝode. / /
The Paris Psalter 105:34 1a ġe·hīerde. / / # / Þonne hē his word-ġe·bēot || wēl ġe·
The Paris Psalter 105:34 3a hīe hīenþa druĝon, / aefter his miltsa || meniġu godes. / / # /
The Paris Psalter 106:1 3a on iċ hine glēawne wāt; / is his mild-heortness || miċel% tō
The Paris Psalter 106:7 3a ēac seċġaþ / miċel wunder his || manna bearnum. / / # / For·þ
The Paris Psalter 106:10 2b e / ǣġhwæs ǣ-ġīepe || and his ġe·þeaht swelċe / þæs% h
The Paris Psalter 106:14 3a nd ēac cweðen / miċel wunder his% || ofer manna bearn. / / # / For
The Paris Psalter 106:20 3a rþ || manna cynne; / miċel is his wunder || ofer manna bearn. / /
The Paris Psalter 106:21 2a es lof || lustum bringan, / and his weorc wynsum || wīde seċġa
The Paris Psalter 106:23 2a c || dēaĝol ġe·sāwon / and his wundra wearn || on wæter-gru
The Paris Psalter 106:30 3a þ || manna cynne; / mǣre sind his wunder || ofer manna bearn. / /
The Paris Psalter 106:41 4a lċ || eft on·ċierreþ% / and his selfes mūþ || simle hemneþ
The Paris Psalter 107:7 2a || ġeare Mannases, / is Effrem his || āĝen brōðor / efne hēah
The Paris Psalter 108:6 2a dēope ġe·hīened, / and him his ġe·bedd || hweorfe tō fire
The Paris Psalter 108:7 1b e·wurðe him wēste || eall his on-wunung / and on his eardung-
The Paris Psalter 108:7 2a || eall his on-wunung / and on his eardung-stōwe || nǣfre ġe
The Paris Psalter 108:8 2a || and dimme and fēawe, / and his bisċophād || brūcan fēond
The Paris Psalter 108:9 1a rūcan fēondas. / / # / Weorðen his āĝene bearn || ealle steop-
The Paris Psalter 108:9 2a earn || ealle steop-ċild / and his wīf wierðe || widewe hrēow
The Paris Psalter 108:10 1a widewe hrēowliċ. / / # / Sīen his bearn swelċe || tō·boren w
The Paris Psalter 108:10 3a rme þearfan, / þonne hīe tō his hūse || hlēowes wilnian. / / #
The Paris Psalter 108:11 1a | hlēowes wilnian. / / # / Ealle his ǣhta || unholde fīend / rīċ
The Paris Psalter 108:11 3a ann || recene ġe·dǣle, / and his feoh on·fōn || fremde handa
The Paris Psalter 108:12 2a ǣr wese || ǣniġ fultum, / ne his stēop-ċildum || stande tō
The Paris Psalter 108:13 1a e tō helpe. / / # / Gangan ealle his bearn || on ēċe for·wyrd, /
The Paris Psalter 108:13 3a cnēowe || eall ġe·wierðe / his nama nīehsta || nīede ā·d
The Paris Psalter 108:14 1b / / # / Eall þæt unryht || þe his ealdras ǣr / mānes ġe·freme
The Paris Psalter 108:14 5a wesan || deorce firene, / þā his mōdor ǣr || māne fremede. /
The Paris Psalter 108:18 3a ræstum ġe·tēode, / and sēo his innaþ || īeðde% swelċe / wa
The Paris Psalter 110:2 1a yhtnes weorc. / / # / Swelċe iċ his willan || wille ġeorne / swī
The Paris Psalter 110:2 3a ċan, || samod andettan, / hū his mæġen-þrymmes% || miċelli
The Paris Psalter 110:2 4a s% || miċelliċ standeþ / and his sōþfæstness wunaþ || siml
The Paris Psalter 110:3 3b leþ eallum mete || þǣm þe his eġe habbaþ. / / # / And hē on
The Paris Psalter 110:4 2a orolde || wearþ ġe·myndiġ / his ġe·witnesse, || þe hē wē
The Paris Psalter 110:4 4b ġerum ġe·fylde || and tō his folce cwæþ, / þæt hē him w
The Paris Psalter 110:5 1a || eall ġe·sellan. / / # / Is% his hand-ġe·weorc || hyġe sō
The Paris Psalter 110:5 3a þā hē rǣran wille; / wǣron his be·bodu || ealle trīewfæst
The Paris Psalter 110:6 4a e on ēċnesse || ā siþþan / his ġe·witnesse || wēl ġe·h
The Paris Psalter 110:6 5a sse || wēl ġe·hēoldon / and his þone hālĝan naman || hæfd
The Paris Psalter 111:1 3a || fæste ġe·standeþ, / and his be·bod healdeþ || bealde mi
The Paris Psalter 111:2 2a || ēadiġ and spēdiġ, / and his cnēo-risse biþ || cynn ġe
The Paris Psalter 111:3 2a ela || wunaþ æt hūse, / biþ his sōþfæstness || swelċe mǣ
The Paris Psalter 111:5 2b / seteþ sōðne dōm || þurh his selfes word, / sē on ēċnesse
The Paris Psalter 111:6 2a ynde || ǣġhwelċ þāra / þe his sōðe and riht || simle heal
The Paris Psalter 111:7 1a || yfeles siþþan. / / # / Biþ his heorte ġearu || hyhte tō dr
The Paris Psalter 111:8 1a ġhwǣr ġeorne. / / # / Sē þe his ǣhta || ealle tō·streġde
The Paris Psalter 111:8 3a rfendum || þā ġe·dǣleþ, / his sōþfæstness wunaþ || siml
The Paris Psalter 111:8 4a unaþ || simle oþ ende; / biþ his horn wended || hēr on wuldor
The Paris Psalter 112:4 3b er heofonas ēac || ā·hafen his wuldor. / / # / Hē of eorðan m
The Paris Psalter 112:5 5a ealdor-dōm || up ā·settan / his folces fruman || on fǣġer l
The Paris Psalter 113:8 3b elċe / wæteres wiellan || mid his ġe·wealdendre hand. / / # / Nea
The Paris Psalter 113:11 3a and hē eall ġe·dēþ, / swā his willa biþ, || on weorold-rī
The Paris Psalter 115:5 2a fǣġer || bēacen drihtne / on his ġe·sihþe || swylt hāliġr
The Paris Psalter 115:8 2a ·hāt || hālĝum drihtne / on his ġe·tȳnum || tīdum ġielde
The Paris Psalter 116:2 1a ðelne herġan. / / # / For·þon his mild-heortness || is miċel o
The Paris Psalter 117:1 3a || iċ hine glēawne wāt; / is his mild-heortness || miċel tō
The Paris Psalter 117:2 3a da god || and ġearu standeþ / his mild-heortness || mǣre tō w
The Paris Psalter 117:3 3a da god || and ġearu standeþ / his mild-heortness% || mǣre tō
The Paris Psalter 117:4 4a da god || and ġearu standeþ / his mild-heortness% || mǣre on w
The Paris Psalter 118:2 2a elċe, || þā þe ā wyllaþ / his ġe·witnesse || wīse smēa
The Paris Psalter 118:3 2a wyrhtan || mæġene fēran / on his mǣrne weġ, || mihtĝan dryh
The Paris Psalter 118:24 4a t, || þæt iċ forþ heonan / his sōþfæstnesse || sēċe ġe
The Paris Psalter 118:137 2b ryhten is sōþfæst; || sind his dōmas ēac / rēðe mid rǣde
The Paris Psalter 118:146 1a e, || hyldu cūðe, / þæt iċ his sōþfæstnesse || sōhte ġe
The Paris Psalter 121:4 4a nesse || wǣron Israelas, / þe his naman || nīede sċoldon% / him
The Paris Psalter 122:2 3a e biþ, || þonne on·drysnum / his hlāforde || hereþ and cwēm
The Paris Psalter 126:6 2a þe ā þenċeþ, / þæt hē his lust on þon || lēofne ġe·
The Paris Psalter 126:6 4b onne hē on gatum grēteþ || his grame fēondas.
The Paris Psalter 127:1 2b d / drihten on·drǣdaþ || and his ġe·dēfne weġ / on hira līf
The Paris Psalter 127:5 3a an || þe him metodes eġe / on his dǣdum || drihten forhtaþ. / /
The Paris Psalter 128:5 3a māwe || miċele elne; / ne mid his sċēafe ne mæġ || sċēat
The Paris Psalter 128:6 1b And þæt ne cweðen, || þā his cwide weolden / on ofer-ġeate
The Paris Psalter 128:6 4b en / and ofer ēow wese || ēac his blētsung; / we ēow nīedlīċ
The Paris Psalter 131:1 2a en, || mǣrne Dauid / and ealle his mann-þwǣrnesse || miċele a
The Paris Psalter 131:7 1a || on wudu-feldum. / / # / Wē on his sele-ġe·sċot || swelċe ga
The Paris Psalter 131:7 3a stōwe || stede āriaþ / ðǣr his fōtas ǣr || fæste ġe·st
The Paris Psalter 131:12 2a e || wæstm ġe·sette / þe of his innoþe || āĝenum cōme, / of
The Paris Psalter 131:16 1a iċ hīe ǣr ġe·ċēas. / / # / His widewan iċ || wordum blētsi
The Paris Psalter 131:17 1a m || hlāf tō fylle. / / # / Iċ his sācerdas || swelċe mid hǣl
The Paris Psalter 131:17 3a e·ġierwe || and gōde ēac / his þā hālĝan hēr || habbaþ
The Paris Psalter 131:19 1a ċ hine cūðne wāt. / / # / Iċ his fēondas ēac || facne ġe·
The Paris Psalter 132:2 3a rōre stenċe, / mid þȳ Aaron his beard || oftost% smierede. / / #
The Paris Psalter 132:3 1b / Sēo niðer ā·stāh || on his rēafes fnæd / swā æðele d
The Paris Psalter 133:1 2a nū || blīðe drihten / ealle his āĝene || ambiht-sċealcas. /
The Paris Psalter 134:1 2a | nīede swelċe / herġen hine his sċealcas || swīðe ealle. / /
The Paris Psalter 134:3 3a || fira ǣġhwǣm; / weorðiaþ his naman, || for·þon hē wier
The Paris Psalter 134:8 2a lǣdeþ || fæġere windas / of his gold-hordum || gōdra maniĝu
The Paris Psalter 134:9 4a nes || folce ġe·cȳðde / and his sċealcum || samod æt·gæde
The Paris Psalter 134:12 2b ahelum / and hira ierfe || ēac his folce. / / # / Æs þīn nama, dr
The Paris Psalter 134:14 1a ynnum standeþ. / / # / For·þon his folc dēmeþ || fæġere drih
The Paris Psalter 134:14 2a ere drihten, / and hē biþ on his esnum || āĝenum frēfrend. /
The Paris Psalter 135:3 4a | and iċ ġearwe wāt, / þæt his mild-heortness || is miċel t
The Paris Psalter 135:15 1b r Pharaon ġe·fēoll || and his fǣġe weorod / on þǣm rēada
The Paris Psalter 135:16 2a īċe || þurh wēstenn  eft / his þæt lēofe folc || lǣde sw
The Paris Psalter 135:23 2a æt ierfe || on Israele, / þe his esnas || āĝene wǣron. / / # /
The Paris Psalter 135:28 2a | ġeare andettaþ, / for·þon his mild-heortness || is miċel t
The Paris Psalter: Psalm 136 2a e nimeþ || and ēac seteþ% / his āĝen bearn || on þone æð
The Paris Psalter 137:8 2a for mē || dōme ġielde%, / is his% mild-heortness || miċel on w
The Paris Psalter 141:2 2a ne bēne || bealde swelċe / on his ġe·sihþe || simle ā·ġē
The Paris Psalter 143:5 2a aft, || meahtum īdel; / bēoþ his daĝas swelċe || dēmde ġe
The Paris Psalter 144:3 3a mōde || herġan swīðe; / nis his miċel-mōdes || mæġenes en
The Paris Psalter 144:9 3a || milde and blīðe; / sindon% his miltsa || ofer ūs mǣre weor
The Paris Psalter 144:14 2a um ġe·trīewe / and on eallum his weorcum || wīs and hāliġ. /
The Paris Psalter 144:18 1b / Sōþfæst is drihten || on his selfes weĝum / eallum on eorð
The Paris Psalter 144:18 3a an || and hē aefter þon / on his weorcum is || wīs and hāli
The Paris Psalter 144:19 3a | sēċaþ and ċīeġaþ / and his willan hēr || wyrċaþ ġeor
The Paris Psalter 144:19 4a hēr || wyrċaþ ġeorne / and his eġe% swelċe || elne ræfna
The Paris Psalter 144:21 4a e·hwelċ || þurh fǣle word / his þone hālĝan naman || hēr
The Paris Psalter 145:4 3a || ġeare fultumiend, / and ǣr his hiht on god || hæfde fæste.
The Paris Psalter 145:6 1a nn || āhwǣr sindon. / / # / Hē his sōþfæst word || swelċe ġ
The Paris Psalter 145:6 2a e·healdeþ, / and on weorolde his || wīse dōmas / dēþ ġe·d
The Paris Psalter 146:5 2a ūre || mehtiġ drihten, / and his mæġen is miċel || and meah
The Paris Psalter 146:5 3a el || and meahtum strang; / ne his snytru mæġ || seċġan ǣni
The Paris Psalter 146:12 3a || dǣdum and wordum, / and on his milde mōd || mæġene ġe·w
The Paris Psalter 147:4 1a ynnes || holde lynde. / / # / Hē his sprǣċe hider || spōwendlī
The Paris Psalter 147:4 3a orðan || ǣrest sendeþ, / and his word ierneþ || wundrum snēo
The Paris Psalter 147:6 1a || wīde swā ǣscan. / / # / Hē his cristallum || cynnum sendeþ /
The Paris Psalter 147:7 1a dan || stīðe mōde. / / # / Hē his word sendeþ || þurh windes
The Paris Psalter 147:8 1a || weorðeþ snēome. / / # / Hē his word ēac || ǣr mid wīsdōm
The Paris Psalter 147:8 3b sæġde, / and Israhele || ēac his dōmas. / / # / Ne dyde hē āhw
The Paris Psalter 147:9 2a ieldran cynne, / þæt hē him his dōmas || dīegle ġe·cȳðd
The Paris Psalter 148:2 2b s, / lofie hine swelċe || eall his lēod-mæġen. / / # / Herġen hi
The Paris Psalter 148:8 3a ȳste, || ealra gāstas% / þe his word willaþ || wyrċan ġeor
The Paris Psalter 148:13 1a mid nīed-lofe. / / # / For·þon his ānes nama || ofer ealle is /
The Paris Psalter 148:13 3b þa ealra; / is up ā·hafen || his andetness / hēah ofer miċelum
The Paris Psalter 148:14 5a e || and hīe forþ heonan / on his nēawiste || nīede wunian.
The Paris Psalter 149:1 3a ang || nū þā singaþ; / wese his hereness || on hāliġra / clǣ
The Paris Psalter 149:3 1a ðost ealra. || / / # / Herġen his naman || nīede on þrēatum,
The Paris Psalter 149:4 1a aþ ġeorne. / / # / For·þon on his folce is || fæġere drihtne /
The Paris Psalter 150:1 1b / Herġaþ on þǣmhālgum || his holdne drihten, / herġaþ hine
The Paris Psalter 150:1 2a dne drihten, / herġaþ hine on his mæġenes || mǣre hǣlu. / / #
The Paris Psalter 150:2 1b / Herġaþ hine swelċe || on his hēah-meahtum, / herġaþ hine
The Paris Psalter 150:2 2b herġaþ hine aefter mōde || his mæġen-þrymmes. / / # / Herġa
The Paris Psalter 52:1 1a aris Psalter: Psalm 52 / / # / On his heortan cwæþ || unhyġdiġ
The Paris Psalter 52:3 2b ofer manna bearn, || hwæðer his meahta þā / andġiet ǣniġ |
The Paris Psalter 52:7 3a nemþe selfa god, / þonne hē his folc || fæġere ā·līeseþ
The Paris Psalter 54:10 1a | ealle wealde. / / # / Nǣfre on his weorðie || wēa ā·springe,
The Paris Psalter 54:19 3b / Hēo be·smītaþ || swelċe his selfes / þā ġe·witnesse, ||
The Paris Psalter 54:19 7a sēon ǣfre, / forþon hit wæs his heortan || ġe·hyġde nēah.
The Paris Psalter 56:4 2b don. / / # / Sende mehtiġ god || his milde ġe·hyġd / and his sō
The Paris Psalter 56:4 3a d || his milde ġe·hyġd / and his sōþfæst mōd || samod æt
The Paris Psalter 57:6 3a | eorðe for·swelġeþ; / swā his boĝan bendeþ, || oþ·þæt
The Paris Psalter 57:6 4b eft / ādl inn seteþ, || swā his ġe·earnung biþ. / / # / Swā w
The Paris Psalter 57:9 3a || ealle for·weorðaþ, / and his handa þwēahþ || on hǣðen
The Paris Psalter 57:10 1b And þonne man cweþeþ || on his mōd-sefan: / ‘Þis is wæstm
The Paris Psalter 57:10 3a stm || wīses and gōdes, / þe his sōþfæst weorc || simle lǣ
The Paris Psalter 60:5 2a iþ ġe·dēfe cyning; / bēoþ his winter ēac || wynnum īeced,
The Paris Psalter 61:12 4a t hē manna ġe·hwǣm / aefter his āĝenum || earnungum% dēme
The Paris Psalter 63:8 4a c godes || wīde mǣrsian / and his weorc on·ġietan || mid wīs
The Paris Psalter 64:4 3a nd hine clǣne hafaþ, / and on his eardung-stōwum || eardaþ si
The Paris Psalter 65:1 3a slicum || wīde herġan, / and his naman seċġaþ || nīede mid
The Paris Psalter 65:2 1b # / And gode seċġaþ, || hū his þā gōdan weorc / sindon wund
The Paris Psalter 65:4 2b weorc / drihten worhte; || sint his dōmas ēac / swīðe eġeslī
The Paris Psalter 65:6 1a ian || eorðan ġelīċe. / / # / His mæġen wealdeþ || ofer eall
The Paris Psalter 65:15 1a e || mīnre sāwle. / / # / Þurh his meahte iċ || mūðe clipie / o
The Paris Psalter 65:18 3a ne || bealde ġe·hīerde, / ne his milde mōd || mē dyde fremde
The Paris Psalter 66:6 4a god || ēac blētsie; / hæbbe his eġesan eall || eorðan ġe·
The Paris Psalter 67:1 2a rīse god, || recene weorðe / his fēonda ġe·hwelċ || fæste
The Paris Psalter 67:1 3a | fæste tō·worpen; / flēoþ his ansīene, || þā þe hine f
The Paris Psalter 67:4 2a || sealmas ġe·nēahhe, / and his naman swelċe || nīede herġ
The Paris Psalter 67:5 1a d drihten. / / # / Wesaþ ġē on his ġe·sihþe || simle blīðe,
The Paris Psalter 67:5 2a hþe || simle blīðe, / and on his ansīene wesan || ealle ġe·
The Paris Psalter 67:6 1a e fæderas. / / # / Dryhten is on his stōwe || dēma hāliġ, / sē
The Paris Psalter 67:7 1a aldeþ blisse. / / # / Sē þe on his mæġenes || meahte ġe·lǣd
The Paris Psalter 67:8 1b / # / Þonne god gangeþ || for his þæt glēawe folc, / oþþe%
The Paris Psalter 70:10 3b e we hine for·grīpen || and his ġeare ehtan; / siþþan hē ne
The Paris Psalter 71:4 1a ac || sōðum dǣdum. / / # / On his sōþfæstnesse || swelċe d
The Paris Psalter 71:7 1a an || uppan drēopaþ. / / # / On his āĝenum daĝum || ypped weor
The Paris Psalter 71:9 2a l-waras || sēċaþ ealle / and his fēondas || foldan liċġaþ.
The Paris Psalter 71:14 3a le || sōfte ā·līesde%; / is his nama for him || nīede ġe·b
The Paris Psalter 71:16 3b p%; / ofer Libanum || liċġaþ his ȳða, / and on burgum bēoþ |
The Paris Psalter 71:17 1a te on lande. / / # / Þonne biþ his nama || ofer eall% nīða bea
The Paris Psalter 71:17 3a eþ ġe·blētsod; / ǣr sunnan his nama || sōþfæst standeþ, /
The Paris Psalter 71:17 4a || sōþfæst standeþ, / biþ his setel ǣr || swelċe þonne m
The Paris Psalter 71:19 4a miċel || wyrċeþ ana; / sīe his meahta nama || mōde ġe·bl
The Paris Psalter 71:20 2a e || eall ġe·fylled, / þurh his wuldres meaht. || Wese swā,
The Paris Psalter 72:13 4a lde gangan, / oþ·þæt iċ on his hūs || hāliġ gange / and iċ
The Paris Psalter 73:13 2a can || meahtum for·cōme / and his þæt hearde || hēafod ġe·
The Paris Psalter 75:1 2a ra cūþ || mid Iūdēum, / and his æðele nama || mid Israelum.
The Paris Psalter 75:2 1a mid Israelum. / / # / Is on sibbe his stōw || sōðe be·healden, /
The Paris Psalter 76:7 3b weorpan / ne ūs witnian || for his wēl-dǣdum, / oþþe wiþ ende
The Paris Psalter 76:7 5a þ ende || ǣfre tō weorolde / his milde mōd || mannum ā·fier
The Paris Psalter 76:8 4a þþe on ierre || ǣfre wille / his milde mōd || mannum diernan.
The Paris Psalter 77:5 2a simle || lēofum drihtne / and his þā miċelan meaht, || mani
The Paris Psalter 77:9 2a hiht || tō gode hæfdon, / and his weorð·licu || weorc ġe·mu
The Paris Psalter 77:12 2b dryhtnes / ġe·witnesse, || ne his weorca ǣ / āwiht wīslīċe |
The Paris Psalter 77:23 4a lēded fȳr || on Iacobe / and his ierre barn || on Israhelas. / /
The Paris Psalter 77:31 2a m || ēhton synne, / and noldon his wundrum || wēl ġe·līefan.
The Paris Psalter 77:42 1b Nā ġe·mynd hæfdon, || hū his sēo miċele hand / on ġe·win
The Paris Psalter 77:52 1a | folce Chāmes. / / # / Þā hē his folc ġe·nam || swā fǣle s
The Paris Psalter 77:54 2b byriġ / and hāliġre, || þā his hand be·ġeat. / / # / And hē m
The Paris Psalter 77:56 3b od / ġe·bismerodon, || noldon his be·bodu / fæste healdan. || /
The Paris Psalter 77:58 1a and ċierdon. / / # / Swā% hīe% his% ierre% || oft% ā·weahton, /
The Paris Psalter 77:60 2a ·sōc || snytru-hūse, / wæs his āĝen hūs, || ðǣr hē ear
The Paris Psalter 77:62 1a ēondes hand. / / # / Sealde þā his swǣs folc || swurde under e
The Paris Psalter 77:62 2a c || swurde under eċġe, / and his ierfe ēac || eall for·hoĝo
The Paris Psalter 77:66 1a | wīne druncen. / / # / Hē þā his fēondas slōh || and him æt
The Paris Psalter 77:68 2a hornan% || ealra ġe·līcost / his hālġe hūs || hēr on eorð
The Paris Psalter 77:71 2a acne || fēdeþ siþþan, / and his folmum siþþan || hīe% for
The Paris Psalter 78:7 2a e Iacob || ġāra ǣton, / and his wīċ-stede || weston ġe·l
The Paris Psalter 79:9 2a foran || worhtest rihtne, / and his wyrt-truman || wrǣstne sette
The Paris Psalter 79:10 1a arþ || eall ġe·fylled. / / # / His sē brāda sċua || beorġas
The Paris Psalter 79:10 2a ċua || beorġas þeahte, / and his tanas ā·stiĝon || godes ċ
The Paris Psalter 79:12 1b tō·wurpe || weall-fæsten his? / Wealdeþ his wīn-byriġ || e
The Paris Psalter 79:12 2a | weall-fæsten his? / Wealdeþ his wīn-byriġ || eall þæt on
The Paris Psalter 79:14 6b ofer mannes sunu, || þe þū his meahte ǣr / under þē ġe·tr
The Paris Psalter 79:16 2b and ofer mannes sunu; || þū his meahta þē / ġeagnodest, || e
The Paris Psalter 84:7 3a an || mǣlan wille; / sibbe hē his folces || sēċeþ ġeornost,
The Paris Psalter 84:8 2a ðe nēah / þām% þe eġesan his || elne healdaþ, / hǣleþ mid
The Paris Psalter 86:1 1a alter: Psalm 86 / / # / Healdaþ% his staðolas || hālġe beorĝas
The Paris Psalter 88:3 5a e || ǣr be·nemde, / þæt iċ his cynne || and cnēow-māĝum / o
The Paris Psalter 88:8 2a sǣs || wealdest mihtum; / þū his ȳðum meaht || ana ġe·stī
The Paris Psalter 88:21 1a || ǣniġ sċieþþan. / / # / Of his ansīene || ealle iċ ā·ċe
The Paris Psalter 88:21 3a ēondas || fǣcne sindon, / and his ēhtendas || ealle ġe·flīe
The Paris Psalter 88:22 4a aman mīnum || nīede swelċe / his horn biþ% ā·hafen, || hēa
The Paris Psalter 88:23 1a ēane on meahtum. / / # / And iċ his swīðran hand || setton þen
The Paris Psalter 88:32 3b ēoġe, / þæt on ēċnesse || his āĝen cynn / wunaþ on wīcum;
The Paris Psalter 88:33 5a īnes; || ealle ġe·wēmdest / his hāliġnesse || hēr on eorð
The Paris Psalter 88:34 1a r on eorðan. / / # / Ealle þū his weallas || wīde tō·dǣldes
The Paris Psalter 88:34 2a dǣldest, / tō·wurpe fæsten his || for folc-eġesan. / / # / Hine
The Paris Psalter 88:36 2a ah ēhtendra, / ġe·brōhtest his fēondas || fǣcne on blisse.
The Paris Psalter 88:38 2a || clǣne ā·līesdest, / setl his ġe·settest || sorĝliċ on
The Paris Psalter 88:39 1a orĝliċ on eorðan. / / # / Þū his daĝena tīd || deorce ġe·s
The Paris Psalter 88:42 3b þe hwelċ manna is, || þæt his āĝene / fram helle locum || s
The Paris Psalter 90:4 1a earmum worde. / / # / Hē mē mid his ġe·sċuldrum || sċeade% be
The Paris Psalter 90:11 1a ċieþþan. / / # / For·þon hē his englum be·bēad, || þæt h
The Paris Psalter 90:16 1b / Iċ hine ġe·nerġe || and his naman swelċe / ġe·wuldrie ||
The Paris Psalter 91:1 2b re andette / and nīedlīċe || his naman ā·singe, / þone hīehs
The Paris Psalter 91:2 3a de wearþ || manna cynne, / and his sōðe || seċġe nihtes. / / #
The Paris Psalter 91:12 2a on godes hūse, / þæt ġē on his wīcum || wēl ġe·blōwen. /
The Paris Psalter 93:9 6a ldeþ || eallum þēodum, / and his þrēa ne sīe || ðǣr for
The Paris Psalter 93:12 2a iþ·drīfeþ || drihten ūre / his āĝen folc, || ne his ierfe
The Paris Psalter 93:12 2b n ūre / his āĝen folc, || ne his ierfe þon mā / on ealdre wile
The Paris Psalter 93:19 3a ġe·staðelod; / is mē fultum his || fæst on drihtne. / / # / Þon
The Paris Psalter 94:2 1a yldu% ġe·bēodan. / / # / Wuton his ansīene || ǣrest sēċan, /
The Paris Psalter 94:4 2a þ·drīfeþ || drihten ūser / his āĝen folc || ǣfre æt þea
The Paris Psalter 94:5 2a | and hē sette þone; / worhte his folme ēac || foldan drīġe.
The Paris Psalter 94:7 2a od, || dēma ūser; / wǣron we his fǣle folc || and his fæġer
The Paris Psalter 94:7 2b ron we his fǣle folc || and his fæġere sċēap, / þā hē% o
The Paris Psalter 94:7 3a æġere sċēap, / þā hē% on his edisċe || ǣr ā·fēde. / / #
The Paris Psalter 95:2 1b # / Singaþ nū drihtne || and his sōðne naman / bealde blētsia
The Paris Psalter 95:3 2a dryhtnes hǣlu. / / # / Seċġaþ his wuldor || ġond siġe-þēode
The Paris Psalter 95:3 3b ode, / and on eallum folcum || his fæġere% wunder. / / # / Hē is
The Paris Psalter 95:8 2a e lāc || and inn gangaþ / on his wīċ-tūnas; || weorðiaþ d
The Paris Psalter 95:8 3a nas; || weorðiaþ drihten / on his ðǣre hālĝan || healle ġe
The Paris Psalter 95:9 1a healle ġe·nēahhe. / / # / For his ansīene sċeall || eorðe bi
The Paris Psalter 95:10 2a riht || folcum dēmeþ / and on his ierre || ealle þēode. / / # / H
The Paris Psalter 97:9 3b meþ / sōðe and rihte || and his syndriġ folc / on rihtnesse ||
The Paris Psalter 98:5 3a ne god || ellen-cræfte%, / and his% fōta sċamol || forþ weorð
The Paris Psalter 98:6 3a | Samuhel þridda, / þā gōde his naman || nīede ċīeġdan. / /
The Paris Psalter 98:8 2a sse || wēl ġe·hēoldon / and his be·bodu || beorhte efnodon, /
The Paris Psalter 98:10 3b / mǣrum beorĝe; || for·þon his meahte sint / and hāliġ is ||
The Paris Psalter 99:2 3b hē ūs ġe·worhte || and we his sindon. / / # / Wē his folc sind
The Paris Psalter 99:3 1a || and we his sindon. / / # / Wē his folc sindon || and his fǣle
The Paris Psalter 99:3 1b # / Wē his folc sindon || and his fǣle sċēap, / þā hē on hi
The Paris Psalter 99:3 2a is fǣle sċēap, / þā hē on his edisċe || ealle ā·fēde; / g
The Paris Psalter 99:3 3a ealle ā·fēde; / gāþ nū on his doru, || god andettaþ%, / and
The Metres of Boethius: Metre 1 58a ra āra || and eald-rihta / þe his eldran mid him || āhton lang
The Metres of Boethius: Metre 10 39a þȳ ēþ || ǣnne wreċċan / his cræftes be·niman, || þe ma
The Metres of Boethius: Metre 10 41a and þisne swīftan rodor / of his right-ryne || rinca ǣniġ. / H
The Metres of Boethius: Metre 11 23a e ġe·sċeafta / ġe·bæt mid his brīdle, || hafaþ būtū ||
The Metres of Boethius: Metre 11 28a || þonne him% siĝora weard / his ġe·weald-leðer || wille on
The Metres of Boethius: Metre 11 32a d || heofon-rīċes weard / mid his an-wealde || ealle ġe·sċea
The Metres of Boethius: Metre 11 53b bban under heofonum, || þæt his hyġe durre / ġe·metgian, ||
The Metres of Boethius: Metre 11 77a dla || þe hē ġe·bǣte mid / his āĝen weorc || eall æt frym
The Metres of Boethius: Metre 12 28a || swā swā landes ċeorl / of his æcere lȳcþ || yfel-wēod m
The Metres of Boethius: Metre 13 3a lla% ġe·sċeafta / bryrþ mid his brīdlum, || bȳġþ þider h
The Metres of Boethius: Metre 13 4a | bȳġþ þider hē wile / mid his an·wealde, || ġē ende-byrd
The Metres of Boethius: Metre 13 8a e·sċeafta, / ġe·rǣped mid his racentan, || þæt hīe ā·r
The Metres of Boethius: Metre 13 67a e || eft simle on·lȳt, / wiþ his ġe·cyndes || cymþ tō, þo
The Metres of Boethius: Metre 14 2a eĝan || weorold-ġītsere / on his mōde þe bet, || þēah hē
The Metres of Boethius: Metre 14 8a nnan || sūþ, west and ēast / his anwealde || eall under-þīed
The Metres of Boethius: Metre 15 6a lde || witena ġe·hwelcum / on his līf-daĝum || lāþ and unwe
The Metres of Boethius: Metre 15 8a Hwæt, sē fēond swā þēah / his dīerlingas || duĝuþum stī
The Metres of Boethius: Metre 16 2a l hē ǣrest tilian / þæt hē his selfes || on sefan āĝe / anwe
The Metres of Boethius: Metre 16 4a , || þȳ læs hē ǣfre sīe / his unþēawum || eall under·þ
The Metres of Boethius: Metre 16 5a l under·þīeded, / ā·dō of his mōde || mislicra fela / þāra
The Metres of Boethius: Metre 16 20a ll || āĝan mōte, / hwȳ biþ his anweald || āuhte þȳ māra,
The Metres of Boethius: Metre 16 21b ra, / ġif hē siþþan nāh || his selfes ġe·weald / inn-ġe·þ
The Metres of Boethius: Metre 17 24a ċ mann || þe mid ealle biþ / his unþēawum || under-þīeded,
The Metres of Boethius: Metre 17 26a est || līfes frumsċeaft / and his āĝene || æðelu swā selfe
The Metres of Boethius: Metre 20 30a þīn āĝen, / for·þǣm hit his ūtan || ne cōm āuht tō þ
The Metres of Boethius: Metre 20 143a || þe we ymb sprecaþ / hafaþ his āgenne || eard onsundran, / bi
The Metres of Boethius: Metre 20 155a hit fēolan ne mæġ / eft æt his ēðle, || ðǣr þæt ōðer
The Metres of Boethius: Metre 20 160a || wilnaþ þider-weard / ðǣr his mæġþe biþ || mǣst æt·g
The Metres of Boethius: Metre 22 8b . / Sēċe þæt siþþan || on his sefan innan, / and for·lǣte
The Metres of Boethius: Metre 22 12b ġe, / ealle tō þǣm ānum || his inn-ġe·þanc, / ġe·sċeġe
The Metres of Boethius: Metre 22 13a inn-ġe·þanc, / ġe·sċeġe his mōde% || þæt hit mæġ fin
The Metres of Boethius: Metre 22 18a t || eall þæt hē hæfde / on his inn-cofan || ǣror lange / efe
The Metres of Boethius: Metre 22 21b n, / and hē% ēac on·ġiet || his inn-ġe·þanc / lēohtre and b
The Metres of Boethius: Metre 22 47a || ġif hē āwuht nafaþ / on his mōd-sefan || miċeles ne lȳ
The Metres of Boethius: Metre 22 59a nde; || hē mæġ siþþan / on his rūn-cofan || rihtwīsnesse / f
The Metres of Boethius: Metre 22 63b ðost, / and mid hefiġnesse || his līċ-haman, / and mid þǣm bi
The Metres of Boethius: Metre 24 37a a || eorðan cyninga, / sē mid his brīdle || ymbe·bǣted% hafa
The Metres of Boethius: Metre 24 39a || eorðan and heofones. / Hē his ġe·weald-leðer || wēl ġe
The Metres of Boethius: Metre 25 21a || þe him ānra ġe·hwelċ / his tīr-wina || tō fultemaþ. /
The Metres of Boethius: Metre 25 29b ersa ne biþ, || ne wēne iċ his nā beteran. / Ġif him þonne
The Metres of Boethius: Metre 25 53a ; || him þæt eall ġe·hǣt / his rēċelīest, || rihtes ne s
The Metres of Boethius: Metre 25 57a epra ǣlċ || ā wilnode / for his āĝenum || eald-ġe·cynde. /
The Metres of Boethius: Metre 26 9a Retie || rīċes hierde. / Wæs his frēa-drihtnes || folc-cūþ
The Metres of Boethius: Metre 26 66a n sefan lufode, / þæt hē tō his earde || ǣnġe niste / mōdes
The Metres of Boethius: Metre 26 88a ere, || swelcum hē ǣror / on his līf-daĝum || ġe·līcost w
The Metres of Boethius: Metre 26 95b ; / hæfde ānra ġe·hwelċ || his āĝen mōd, / þæt wæs þēa
The Metres of Boethius: Metre 27 17a s þæt earmliċ þinġ / þæt his ġe·bīdan ne maĝon || burh
The Metres of Boethius: Metre 27 32a e mannan || mōde lufian, / and his unþēawas || ealle hatian / an
The Metres of Boethius: Metre 28 63b erreþ / īs-mere ǣnliċ || on his āĝen ġe·cynd, / weorðeþ t
The Metres of Boethius: Metre 28 69a e·hwǣm || wunder þynċe / on his mōd-sefan || miċele lǣsse.
The Metres of Boethius: Metre 29 28b nder weorolde. || Wer-þēoda his / naman on·wendaþ || þonne n
The Metres of Boethius: Metre 29 82b ra. / Ealla ġe·sċeafta || on his% ǣrendu / heonane hē% sendeþ,
The Metres of Boethius: Metre 3 5a gunga, || þonne hit winnende / his āĝen lēoht || ān for·lǣ
The Metres of Boethius: Metre 30 15a hta || weorolde ġe·sċeafta / his āĝen weorc || eall ġeond·
The Metres of Boethius: Metre 31 1b ū meaht on·ġietan, || ġif his þe ġe·man list, / þætte mi
The Metres of Boethius: Metre 31 17a || metodes ġe·sċeafta / mid his andwlitan || un on ġe·rihte
The Metres of Boethius: Metre 31 18b þȳ is ġe·tācnod || þæt his trēowa sċeall / and his mōd-
The Metres of Boethius: Metre 31 19a þæt his trēowa sċeall / and his mōd-ġe·þanc || mā up þo
The Metres of Boethius: Metre 31 20b ō heofonum, || þȳ læs hē his hyġe wende / niðer swā ðǣr
The Metres of Boethius: Metre 5 15a | rihte flōweþ, / irneþ wiþ his eardes, || oþ him on innan f
The Metres of Boethius: Metre 5 20a , || brōc biþ on·wended / of his riht-rȳne, || rīðum tō·f
The Metres of Boethius: Metre 7 1b Þā on·gann sē wīsdōm || his ġe·wunan fylgan, / glēo-word
The Metres of Boethius: Metre 7 32a wlite, || wyrċe him siþþan / his mōdes hūs, || ðǣr hē mæ
The Metres of Boethius: Metre 7 47b ġe·healdeþ / anwuniendne || his āĝenum / mōdes ġe·sǣlþum
The Metres of Boethius: Metre 8 37b orþ on weorolde, || ġif man his willan on·ġeat / yfelne mid e
The Metres of Boethius: Metre 9 3b te, / Rōm-wara cyning, || þā his rīċe wæs / hēahst under heo
The Metres of Boethius: Metre 9 10b ærnan / Romana buriġ, || sēo his rīċes wæs / ealles ēðel-st
The Metres of Boethius: Metre 9 22a hē wolde || ofer wer-þēode / his ānes hūru || an-weald cȳð
The Metres of Boethius: Metre 9 29a uppan || āĝene brōðor / and his mōdor mid || mēċa eċġum,
The Metres of Boethius: Metre 9 30b m, / billum of·bēatan. || Hē his brȳde of·slōh / self mid swu
The Metres of Boethius: Metre 9 51a e·rǣdan || and be·rēafian / his an-wealdes || þurh þā ēċ
The Metres of Boethius: Metre 9 52a þā ēċan meaht, / oþþe him his yfeles || elles ġe·stīeran
The Metres of Boethius: Metre 9 57b lra þāra hæleþa || þe on his tīdum / ġond þās lǣnan weo
The Metres of Boethius: Metre 9 60a n unsċyldgum || eorla blōde / his sweord selede || swīðe ġe
The Metres of Boethius: Metre 9 63b des / ġif sē wēl nele || þe his ġe·weald hafaþ.
Metrical Psalm 91:1 2b e andette / and nēodlīċe || his naman æsinge / þone heæhest
Metrical Psalm 91:12 2a on Godes hūse / þæt ġē on his wīcum || wēl ġe·blōwen.
Metrical Psalm 91:2 3a de wearþ || manna cynne / and his sōðe || sege neæhtes.
Metrical Psalm 93:12 2a þ·drīfeþ || drihten ūre / his āĝen folc || nē his ierfe
Metrical Psalm 93:12 2b ūre / his āĝen folc || nē his ierfe þon mā / on ealdre wil
Metrical Psalm 93:19 3a ġe·staðolod / is mē fultum his || fæst on drihtne.
Metrical Psalm 93:9 6a ldaþ || eallum þēodum / and his þrēa ne sīe || þā for ā
Metrical Psalm 94:4 2a ·drīfeþ || drihten ūser / his āĝen folc || ǣfre æþ þe
Metrical Psalm 94:5 2a | and hē sette þone / worhte his folme ēac || foldan drīġe.
Metrical Psalm 94:7 2a God || dēma ūser / werum we his fele folc || and his fæġere
Metrical Psalm 94:7 2b werum we his fele folc || and his fæġere scēap / þe hē% on
Metrical Psalm 94:7 3a fæġere scēap / þe hē% on his edisce || ǣr ā·fēdde.
The Battle of Brunanburh 2b n, / beorna bēah-ġiefa || and his brōðor ēac, / Ēad·mund æ
The Battle of Brunanburh 38a frōda || mid flēame cōm / on his cȳþþe norþ, || Costan·t
The Battle of Brunanburh 40b ċa ġe·mānan; || hē wæs his māĝa sċeard, / frēonda ġe
The Battle of Brunanburh 42b slæġen æt sæċċe || and his sunu for·lēt / on wæl-stōwe
The Capture of the Five Boroughs 12a | oþ hīe ā·lȳsde eft / for his weorþsċipe || wīġendra hl
The Death of Edgar 10b eorna bēah-ġiefa. || Fēnġ his bearn siþþan / tō cyne-rīċ
The Death of Edgar 23b , / rodera rǣdend, || þā man his riht tō·bræc. / And þā wea
The Death of Alfred 2a nges, hider inn and wolde tō his mēder, þe on Win- || / ċeas
The Death of Alfred 7a and hine on hæft sette, / and his ġe·fēran hē tō·drāf ||
Durham 17b uþe / lǣrde lustum || and hē his% lāra wēl ġe·nam. / Eardiaþ
The Rune Poem 28b e ġe·hwæðre, || ġif hīe his hlystaþ ǣror. / //I// īs bi
The Rune Poem 59b M// mann% biþ on myrĝþe || his maĝan lēof; / sċeall þēah
Solomon and Saturn 47b tō be·gangenne || þǣm þe his gāst wile / meltan wiþ morðr
Solomon and Saturn 95a || hē ne be·sċēawaþ nā / his limona liþ, || ne biþ him l
Solomon and Saturn 154a s tilian; / ā·wrīteþ hē on his wǣpne || wæl-nota hēap, / be
Solomon and Saturn 159b sċeall singan, || þonne hē his sweord ġe·tēo, / Pāter Nost
Solomon and Saturn 162b fe / feorh and folme, || þonne his fēond cyme’. / ‘swīce, ||
Solomon and Saturn 171b an ġe·fēred; || nǣfre ǣr his ferhþ ā·hlōh. / Hwæt. || I
Solomon and Saturn 17a || inn-gang rȳmaþ. / Ġīet his sweord sċīeneþ% || swīðe
Solomon and Saturn 61b ere, / swīðe swingeþ || and his searu hringeþ, / ġielleþ ġ
Solomon and Saturn 62b ielleþ ġōmorlīċe || and his gryn sefaþ, / wielleþ hine on
Solomon and Saturn 65a seldlīċe; || seldum ǣfre / his lēoma liċġaþ. || Langaþ
Solomon and Saturn 155a wāt || on weorold-rīċe / on his mǣġ-winum || māran āre’
Solomon and Saturn 170a orĝe, || siþþan drēoĝeþ / his earfoþu || orleġ-stunde. / H
Solomon and Saturn 186a rl || ēaðe ġe·ċēosan / on his mōd-sefan || mildne hālford
Solomon and Saturn 194a mōt || stillan nēahtes’. / ‘His līfes fæðme. || Simle hit
Solomon and Saturn 194b es fæðme. || Simle hit biþ his lāreowum hīersum; / full oft
Solomon and Saturn 211a cunnaþ hwonne mōte / fȳr on his frumsċeaft || on fæder ġea
Solomon and Saturn 212a | on fæder ġeardas, / eft tō his ēðle, || þanon hit ǣror c
Solomon and Saturn 236a ē biþ mōdes glēaw / and tō his frēondum wile || fultum sē
Solomon and Saturn 247a and þæs ofer-mōdan; / Ōðer his drihtne hīerde, || ōðer hi
Solomon and Saturn 248b rnan, || cwæþ þæt hē mid his ġe·sīðum wolde / hȳðan ea
Solomon and Saturn 250b ðan dǣle, || oþ·þæt hē his tornes% ne% cūðe / ende þurh
Solomon and Saturn 274a ǣr sē dæġ cyme / þæt sīe his cālend-cwide || ā·runnen / a
Solomon and Saturn 278b ē sċeall be·healdan || hū his hyġe wille%; / grǣdiġ% grōw
Solomon and Saturn 286b healde, / metodes miltse || and his mǣĝa rǣd, / ōðer hine tyht
Solomon and Saturn 289b ġe·mynda || and þurh þæt his mōd hweteþ, / lǣdeþ hine an
Solomon and Saturn 291a ond land spaneþ, / oþ·þæt his eġe biþ, || æf-þuncum ful
Solomon and Saturn 298a e || on weġ faran / enġel tō his earde || and þæt eall saĝa
The Menologium 31a || þēodum ġe·wēl-hwǣr / his cyme kālend || ċeorlum and
The Menologium 50a eorlas healdaþ, / hēah-enġel his, || sē hǣlu ā·bēad / Marian
The Menologium 172a w, || gāst on·sende / Matheus his || tō metod-sċeafte, / on ē
The Menologium 217a ele Andreas || up on rodorum / his gāst ā·ġeaf || on Godes w
The Menologium 225b um beorn-wiĝan || blētsunga his. / Þonne ymb fēower niht || þ
The Menologium 227a niht || þætte fæder engla / his sunu sende || on þās sīdan
The Judgment Day II 20b eþ and tō·dēmeþ || þurh his dēaĝlan meaht. / Iċ ġe·mun
The Judgment Day II 49a on·bindan, / ne mid swīðran his || swīðe nele brȳsan / wan-h
The Judgment Day II 60a ēah, || dēaðe ġe·hende, / his bēna be·bēad || brēost-ġ
The Judgment Day II 62a wordum || ac ġe·lēaffullum / his hǣle be·ġeat || and help r
The Judgment Day II 120b hte, / ǣġhwanum cumene || tō his an-sīene, / þæt ġe·hwelċ
The Judgment Day II 122a hwelċ under·fō || / dōm be his dǣdum || æt drihtne selfum.
The Judgment Day II 252a d blīðe || on weorold ealle / his þēodne ġe·þēon || and
The Judgment Day II 279a etle || hēan ġe·reġnaþ%. / His sunu blīðe, || siĝores bry
The Gloria I 42b þ / cyning innan wuldre || and his þā ġe·corenan, / hēah-þry
The Creed 36b rūnum ā·rētte || and þā his rīċe be·gann, / þone uplica
Psalm 50 19a t, || selfum ġe·cȳðan / ymb his wamm-dǣda || wealdendes dōm
Psalm 50 20b ōm, / þæt sē fruma wǣre || his fēores sċyldiġ, / for þǣm
Psalm 50 25a || þe hē Godes ierre / þurh his selfes weorc || sōna on·fun
Psalm 50 28a nd tō drihtne ġe·bæd, / and his synna hord || selfa on·tȳnd
A Prayer 13a nihtes || dēofle campaþ / and his willan wyrcþ; || wā him ð
A Prayer 18a es || drihtne hīeraþ / and ā his willan wyrcþ; || wēl him þ
Aldhelm 15a ethia || biddan ġeorne / þurh his mōdes ġe·mynd || micro on
The Seasons for Fasting 5a ning, || hēr on līfe / þurh% his selfes word || sette for lēo
The Seasons for Fasting 35b and ġe·hāteþ, || ġif we his willaþ / þurh rihtne sefan ||
The Seasons for Fasting 113a ft, || bǣle be·hlǣned, / of his hālĝan || handa ġe·sċrif
The Seasons for Fasting 164a e·myndiġ, / þæt hē strǣla his || stellan meahte / on þǣm l
The Seasons for Fasting 196a gian || þrēale hwelcum / wiþ his ār-wesan, || ġif hē him ǣ
Bede's Death Song, Northumbrian Version 3b e / tō ymbhyċġgannae || āer his hiniongae / hwæt his gāstæ |
Bede's Death Song, Northumbrian Version 4a e || āer his hiniongae / hwæt his gāstæ || godaes aeththa yfl
Bede's Death Song, The Hague Version 3b / tō ymbhyċġgannae% || āer his hiniongae / hwet his gāste ||
Bede's Death Song, The Hague Version 4a e% || āer his hiniongae / hwet his gāste || godes oþþe yfles /
Bede's Death Song, West Saxon Version 3b e / tō ġe·hyċġenne || ǣr his heonan-gange / hwæt his gāste
Bede's Death Song, West Saxon Version 4a || ǣr his heonan-gange / hwæt his gāste || gōdes oþþe yfele
The Leiden Riddle 2a ang, || wundrum frēoriġ, / of his innoþe || ǣrest cende. / Ne%
The Metrical Preface to the Pastoral Care 12b worda ġe·hwelċ || and mē his writerum / sende sūþ and nor
The Metrical Preface to the Pastoral Care 14b ðǣre bȳsene, || þæt hē his bisċopum / sendan meahte, || f
The Metrical Preface to the Pastoral Care 15b an meahte, || for·þǣm hīe his sume þorfton, / þā þe Læde
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 25a || dryhtnes welle. / Fylle nū his fǣtels, || sē þe fæstne h
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 8b mann be·ġietan, || sē þe his mōd-ġe·þanc / æl-tǣwe bi
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 9b ǣwe biþ || and þonne þurh his inn-ġe·hyġd / tō þissa hā
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 23a ċes ġe·we[], / and ēac swā his bēah-ġiefan, || þe him þ
The Metrical Epilogue to MS. 41, Corpus Christi College, Cambridge 7b mundum sīnum / ġe·endian, || his ealdre tō willan, / and him þ
The Metrical Epilogue to MS. 41, Corpus Christi College, Cambridge 10a | þæt hē on riht mōte / oþ his daĝa ende || drihten herġan
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 1a is man sċeall cweðan þonne his ċēapa hwelcne% man for- ||
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 8a denman tō and ho hit on || / his swēoran, and dō man swā þ
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 10a || on spiderwiht%, / hæfde him his haman on handa, || cwæþ þ
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 10b n handa, || cwæþ þæt þū his henġest% wǣre, / leġde% þe%
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 14b an þrymm nihtum || cunne iċ his meahta, / his mæġen and his m
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 15a his meahta, / his mæġen and his meahta || and his mund-cræft
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 15b mæġen and his meahta || and his mund-cræftas. / Eall hē weorn
The Battle of Finnsburh 13b laden þeġn, || ġierde hine his swurde. / Þā tō dura ēodon
The Battle of Finnsburh 40b eldan / þonne Hnæfe guldon || his hæġ-stealdas. / Hīe fuhton f
The Battle of Finnsburh 44a n wæġ gangan, / sæġde þæt his byrne || ā·brocen wǣre, / he
The Battle of Finnsburh 45b orp% unhror% || and ēac wæs his helm þȳrel%. / Þā hine sōn
The Battle of Maldon 11b Ēac him wolde Ēad·rīċ || his ealdre ġe·lǣstan, / frēan t
The Battle of Maldon 16a e·læste / þā hē æt-foran his frēan || feohtan sċolde. / Þ
The Battle of Maldon 24a him lēofost wæs, / ðǣr hē his heorð-weorod || holdost wiss
The Battle of Maldon 51b stent unforcūþ || eorl mid his weorode, / þe wile ealĝian ||
The Battle of Maldon 76a āten Wulf·stān, / cāfne mid his cynne, || þæt wæs Ċēolan
The Battle of Maldon 77b / þe þone forman mann || mid his francan of·sċēat / þe ðǣr
The Battle of Maldon 89b Þā sē eorl on·gann || for his ofer-mōde / ā·līefan landes
The Battle of Maldon 115a ġ; || hē mid billum wearþ, / his sweostor sunu, || swīðe for
The Battle of Maldon 118a || ānne slōĝe / swīðe mid his swurde, || swenġes ne wiernd
The Battle of Maldon 120a ll || fǣġe cempa; / þæs him his þēoden || þanc ġe·sæġd
The Battle of Maldon 140b s sē fyrd-rinċ; || hē lēt his francan wadan / þurh þæs hys
The Battle of Maldon 158a æt sē on eorðan læġ / þe his þēoden ǣr || þearle ġe·
The Battle of Maldon 189b hlēop þone eoh || þe āhte his hālford, / on þām ġe·rǣdu
The Battle of Maldon 191a || þe hit riht ne wæs, / and his brōðru mid him || bēġen
The Battle of Maldon 228a on foldan læġ / forweġen mid his wǣpne. || On·gann þā wina
The Battle of Maldon 242b burh tobrocen. || A·brēoðe his anġinn, / þæt hē hēr swā
The Battle of Maldon 244b Leof·sunu ġe·mǣlde || and his linde ā·hōf, / bord tō ġe
The Battle of Maldon 276b s, / ofer bæc būĝan, || þā his betera leġ. / Hē bræc þone
The Battle of Maldon 278a beornas feaht, / oþ·þæt hē his sinċ-ġiefan || on þām sǣ
The Battle of Maldon 289b ah ġe·forþod || þæt hē his frēan ġe·hēt, / swā hē b
The Battle of Maldon 290b swā hē bēotode ǣr || wiþ his beah-ġiefan / þæt hīe sċol