A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: eart

Number of occurrences in corpus: 125

Genesis B 532b e·þanc || þe þū dryhtnes eart / boda of heofonum. || Hwæt, i
Genesis A 1347b āt, / fæst-hȳdiġne; || þū eart friðu wierðe, / āra mid eafo
Genesis A 2359b tsian nū, || swā þū bēna eart / þīnum frum-bearne, || þæt
Daniel 283b tod æl-wihta, hwæt! || Þū eart meahtum swīþ / nīðas tō ne
Daniel 288b efæste, / swā þū ēac selfa eart. / Sindon þīne willan || on we
Daniel 330a e libbaþ, / and þæt þū ana eart || ēċe drihten, / weoroda wea
Daniel 405b ēmaþ! || Þū ġe·blētsod eart, / ġe·weorðod wīde-ferhþ% |
Daniel 563b fonum, || swā þū hæleþum eart / ana eallum || eorð-būendum /
Daniel 608a lde || in wera līfe: / ‘Þū eart sēo miċele || and min sēo
Christ and Satan 57b God, / sċieppend selfa. || Nū eart þū sċaðena% sum%, / in fȳr
Christ and Satan 439b is ġe·sīene || þæt þū eart selfa God% / and% ēċe ord-fru
Christ and Satan 535a sōna spræc || Simon Petrus: / ‘Eart þū þis, drihten, || dōme
Christ and Satan 656a weðaþ ealle þus: / ‘­Þū eart hæleþa helm || and heofon-d
Andreas 505b / snell under seġle. || þū eart selfa ġung, / wīġendra hlēo
Andreas 527b āwen, || þæt þū cininges eart / þeġn ġe·þungen, || þrym
Andreas 1188b , / fēðan tō ġe·feohte. || Eart þū fāh wiþ god, / duĝuþa
Andreas 1291a dum || lȳt ġe·swīce. / Þū eart ġe·sċieldend% || wiþ sċa
Andreas 1508b otende. || Hwæt, þū golde eart, / sinċ-ġiefe, sella. || On þ
Soul and Body I 52a da% || ealle ġe·samnaþ. / Ne eart þū þon lēofra || nǣniĝu
Soul and Body I 65a | swā þū worhtest tō mē. / Eart þū nū dumb and dēaf, || n
Elene 370b m hyġe || þæt þū hǣlend eart / middan-ġeardes. || Sīe þē
Elene 376b a, || nū iċ wāt þæt þū eart / ġe·cȳðed and ā·cenned |
Christ A 2a # Christ / / cyninge. || / Þū eart sē weall-stān || þe þā w
Christ A 58b tes, || swā þū ġe·hāten eart. / Seoh nū selfa þē ġond ||
Christ A 239a ses || ǣfre ġe·wurde. / Þū eart sēo snytru || þe þās sīd
Christ A 328a m ðǣr || inn wlātode. / Þū eart þæt weall-dor, || þurh þ
Christ A 403a lra ġe·sċeafta: / ‘Hāliġ eart þū, hāliġ, || hēah-engla
Christ A 407b / wīde ġe·weorðod. || Þū eart weoroda god, / for·þon þū
Soul and Body II 49a % || ealle ġe·ġædraþ. / Ne eart þū nū þon lēofre || nǣn
Soul and Body II 60a | swā þū worhtest tō mē. / Eart þū dumb and dēaf, || ne si
Guthlac A 9b lēoht / torht on·tīened. || Eart nū tīd-fara / tō þām hāl
Guthlac A 272b s% / ġe·ġān wille, || þe% eart% godes ierming. / Be hwon sċeal
Guthlac A 579a lāce || mid grimnesse: / ‘Ne eart þū ġe·dēfe, || ne dryhtn
The Descent into Hell 76b / Ēalā Gabrihel, || hū þū eart glēaw and sċearp, / milde and
The Descent into Hell 108b ope on ġe·dyrstum, || þū eart drihten Crīst, / þæt þū ū
The Lord's Prayer I 3b nama niþþa bearnum; || þū eart nerġend wera. / Cyme þīn rī
Azarias 5b : / ‘Metod æl-wihta, || þū eart meahtum swīþ / nīðas tō ne
Azarias 46a freġen habban / þæt þū ana eart || ēċe drihten, / siġe-rōf
The Phoenix 630b , frymþa sċieppend. || þū eart fæder æl-mehtiġ / on ēannes
Juliana 93a ē þā worde cwæþ: / ‘Þū eart dohtor min || sēo dīereste /
Beowulf 352b a bryttan, || swā þū bēna eart, / þēoden mǣrne, || ymb þīn
Beowulf 506a eofonum || þonne hē selfa): / ‘Eart þū sē Bēowulf, || sē þe
Beowulf 1844a ēore || guman þingian. / Þū eart mæġenes strang || and on m
Beowulf 2813a t hine brūcan wēl: / ‘Þū eart ende-lāf || ūsses cynnes, / W
The Paris Psalter 102:5 3a heorte || mōde ġe·trymede; / eart þū ed·nīewe || earne ġe
The Paris Psalter 102:8 1a Israhela. / / # / Mild-heort þū eart and mehtiġ, || mōde ġe·þ
The Paris Psalter 103:1 2a wle, || blīðe drihten; / þū eart, min drihten god, || dǣdum sw
The Paris Psalter 103:2 2b tte% / gōd ġe·ġieredest; || eart nū glēawlīċe / swā lim-wǣ
The Paris Psalter 107:5 1a oþ wolcen. / / # / A·hafen þū eart ofer heofonas, || hāliġ dri
The Paris Psalter 107:10 1a ġe·lǣded? / / # / Hwæt, þū eart sē selfa god, || þe ūs syn
The Paris Psalter 117:26 1a s || wrǣste hornas. / / # / Þū eart min drihten god || and iċ d
The Paris Psalter 117:26 3a þē / ēċne andette; || / þū eart min hǣlend god || and iċ he
The Paris Psalter 118:12 1a me || firene ǣnġe. / / # / Þū eart ġe·blētsod, || blīðe dri
The Paris Psalter 118:68 2a spēd on mōde. / / # / God þū eart%, drihten || and mē god swelċ
The Paris Psalter 121:5 2a um || sǣton æt dōmum; / þū eart þonne dēma, || Dauides hūs
The Paris Psalter 131:8 2a | recene, drihten; / þū earce eart || eall-hāliġra. / / # / Sind
The Paris Psalter 136:8 4a ċēosan.’ / / # / Hwæt, þū eart Babilone || bitere æt·fæst
The Paris Psalter 137:6 3a mǣre, || ofer middan-ġeard / eart þū hēalīċe || ā·hafen,
The Paris Psalter 138:12 2a n, / for·þon þū mid eġesan eart || eall ġe·wuldrod, / and þ
The Paris Psalter 139:6 1b rihtne cwæþ: || ‘Þū mē eart dīere god; / ġe·hīer min ġ
The Paris Psalter 139:7 1b / # / Dryhten, drihten, || þū eart ġe·dēfe mæġen / hǣlu mīn
The Paris Psalter 141:5 4b / and sōna cwæþ: || ‘Þū eart min sē sōða hiht; / eart þ
The Paris Psalter 141:5 5a ū eart min sē sōða hiht; / eart þū on libbendra || lande sw
The Paris Psalter 142:10 4a remme, / for·þon þū min god eart, || þū mē gōd dydest. / / # /
The Paris Psalter 143:3 1a s mīnes. / / # / Mīn þū mǣre eart || mehtiġ sċieldend; / iċ hi
The Paris Psalter 51:6 3a worhtest hēr; / for·þon þū eart sē gōda, || glēaw on ġe·
The Paris Psalter 54:12 1a te || hȳde snēome. / / # / Þū eart sē mann || þe mē wǣre / on
The Paris Psalter 56:13 2a þ wolcnum. / / # / A·hafen þū eart ofer heofonas, || hāliġ dri
The Paris Psalter 58:4 4a || þæt iċ swā dyde; / þū eart mæġena god, || mehtiġ drih
The Paris Psalter 58:9 2a ealde, / for·þon þū mē god eart || ġeara andfenġa, / and mild
The Paris Psalter 58:17 4a | cnysedon ġe·nēahhe; / þū eart fultum min, || iċ þē fela
The Paris Psalter 58:18 1a / / # / For·þon þū mē, god, eart || ġeara and-fenġa / and mild
The Paris Psalter 59:9 1a | ēac ġe·lǣdan? / / # / Ac ne eart þū sē selfa% god, || þe
The Paris Psalter 64:6 1b er ūs, hǣlend god, || þū eart hiht ealra / þe on þisse eor
The Paris Psalter 66:3 1b # / Folc þē andette; || þū eart fǣle god, / and þē andetten
The Paris Psalter 67:24 6b od þīnum mæġene; || þū eart mehtiġ god; / and þīn weorc
The Paris Psalter 68:8 2a | bīdaþ%, drihten. / / # / Þū eart mæġena god; || ne sċeall
The Paris Psalter 69:7 1a mehtiġ. / / # / Þū% mē fultum eart || fæste, drihten, / eart ā·
The Paris Psalter 69:7 2a ltum eart || fæste, drihten, / eart ā·līesend min; || ne lata
The Paris Psalter 70:4 1a ende. / / # / For·þon þū mē eart fǣle ġe·þyld || fæste, d
The Paris Psalter 70:5 2b þē / þrīste hæfde; || þū eart þeċċend min; / on þē iċ s
The Paris Psalter 70:6 2a folce maniĝum, / and þū mē eart fultum strang || fæste æt
The Paris Psalter 76:9 3a tan ūre sē mǣra god? / Þū eart ana god, || þe ǣghwelċ mea
The Paris Psalter 81:8 2a m eorð-ware, / for·þon þū eart ierfe-weard || ealra þēoda.
The Paris Psalter 82:14 1a nīede sēċaþ. / / # / Þū ana eart || ofer ealle hēah / eorð-bū
The Paris Psalter 83:3 2a īn, || weoroda drihten; / þū eart drihten min || and dēore cyn
The Paris Psalter 83:7 2a edd, || hāliġ drihten, / þū eart mǣre god, || mildum ēarum, /
The Paris Psalter 85:4 1a e·neahhe. / / # / For·þon þū eart wynsum, || wealdend drihten; /
The Paris Psalter 85:9 1a īeġaþ. / / # / For·þon þū eart sē miċela || mihtĝa drihte
The Paris Psalter 85:11 3b heortan hyġe, || þæt þū eart, hāliġ god, / nemned drihten |
The Paris Psalter 85:14 1a san dryhtnes. / / # / Hwæt, þū eart, min drihten god, || dǣdum mi
The Paris Psalter 87:1 1a is Psalter: Psalm 87 / / # / Þū eart mē, drihten god, || dīere h
The Paris Psalter 88:7 1a e || āhwǣr sindon. / / # / Þū eart mæġena god, || mehtiġ drih
The Paris Psalter 88:15 1a For·þon þū hira mæġenes eart || mǣrost wuldor, / and we þ
The Paris Psalter 89:1 1a is Psalter: Psalm 89 / / # / Þū eart friþ-stōl ūs || fæste, dr
The Paris Psalter 89:2 3b oþþe weorold wǣre, || þū eart, wuldres god. / / # / Ne ā·hwier
The Paris Psalter 90:2 1b cwæþ: || ‘Þū mē dīere eart / fǣle fultum; || hæbbe iċ f
The Paris Psalter 90:9 1a || frecne wīte. / / # / Þū mē eart sē hīehsta hiht, || hāliġ
The Paris Psalter 93:1 1a is Psalter: Psalm 93 / / # / Þū eart wracena god || and þū meaht
The Metres of Boethius: Metre 20 1b , min drihten, || þæt þū eart æl-mehtiġ, / miċel, modiġli
The Metres of Boethius: Metre 20 45b htest / þinġ þearle gōd; || eart þē selfa / þæt hīehste gō
The Metres of Boethius: Metre 20 260a on || ealra gōda, / þæt þū eart selfa || siġe-drihten god, /
The Metres of Boethius: Metre 20 269a fes wealdend, / for·þǣm þū eart sēo bierhtu, || bile-wit fæ
The Metres of Boethius: Metre 20 270b es lēohtes || and þū selfa eart / sēo fæste ræst, || fæder
The Metres of Boethius: Metre 20 274a ne || ġe·sēon mōten. / Þū eart ealra þinga, || þēoda weal
The Metres of Boethius: Metre 20 277b / būtan ġe·swinċe. || Þū eart selfa weġ / and lāttēow ēac
Solomon and Saturn 124b brōðor, ā·belgan; || þū eart swīðe biteres cynnes, / ierre
The Gloria I 8a | Wealdest eall on riht. / Þū eart frōfra fæder || and feorh-h
The Gloria I 52b urh clǣne ġe·cynd || þū eart cyning on riht, / clǣne and cr
The Lord's Prayer III 2b hten, || þū þe on heofonum eart. / Þæt sīe ġe·hālĝod, ||
The Creed 5b , / lustum ġe·līefe. || Þū eart līfes frēa, / engla ord-fruma
The Kentish Hymn 15a der, || æl-mehtiġ God. / Þū eart cyninga cyning% || cwicera ġ
The Kentish Hymn 16a | cwicera ġe·hwelċes, / þū eart siġefæst sunu || and sōþ
The Kentish Hymn 22a bearn || āĝnum fæder. / Þū eart heofonliċ lēoht || and þæ
The Kentish Hymn 36a for þīnes naman āre. / Þū eart sōðlīċe || simle hāliġ,
The Kentish Hymn 37a e || simle hāliġ, / and þū eart ana% || ēċe drihten, / and þ
A Prayer 24b es bidde, / ēċe āre. || Þū eart ēaðe God, / hæfst and wealde
A Prayer 27b siddra ġe·sċæfta. || Þū eart sōþ metod, / ana ofer ealle |
A Prayer 29b welċe on heofonum up || þū eart hǣlend God. / Ne mæġ þē ā
A Prayer 34a ōðe witan, / hū þū æðele eart, || ēċe drihten. / Ne þēah e
A Prayer 38a e·rīm witan, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ drihten. / Ac is wun
A Prayer 41a ĝores ealdor, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ and mæġen-strang
A Prayer 45a uþ, || drihten hǣlend. / Þū eart sē æðela || þe on ǣr-da
A Prayer 58a || lēofa hǣlend, / þæt þū eart sē miċela || and sē mæġe
The Battle of Maldon 36b rǣdest, || þe hēr rīcost eart, / þæt þū þīne lēode || l