A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: galan

Number of occurrences in corpus: 4

Dream of the Rood 67b ongunnon him þā sorhlēoþ galan / earme on þā ǣfen–tīde,
The Husband's Message 23a ·hīerde || on hliðes ōran / galan ġōmorne || ġēac on bearwe
Beowulf 786a p ġe·hīerdon, / gryre-lēoð galan || godes andsacan, / siġe-lēa
Beowulf 1432a rhtm on·ġēaton, / gūþ-horn galan. || Sumne Ġēata lēod / of fl