A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: grāp

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 61b mōd, / ġe·gremed grymme, || grāp on wrāðe / fāum folmum, || a
Genesis A 1381b od on mannum. || Mere swīðe grāp / on fǣġe folc || fēowertiġ
Genesis A 2072b nd on fitte. || Him on fultum grāp / heofon-rīċes weard. || Her
Genesis A 2547b or·ġeald / gasta wealdend. || Grāp hēah-þrêa / on hǣðen-cynn.
Riddles 87 4b þūhte / godliċ gumrinc, || grāp on sōna / heofones tōðe || /
Beowulf 1501a l-wihta eard || ufan cunnode. / Grāp þā tō·ġēanes, || gūð-