A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: h

Number of occurrences in corpus: 9

Riddles 19 2a e% seah //S// //R// //O// || / //H// hyġe-wlancne, || hēafod-beo
Riddles 19 8a /C// //O// / //F// //O// //Ā// //H//. || For wæs þȳ beorhtre, / sw
Riddles 24 9a nd //R// || //O// fullesteþ, / //H// and //I//. || Nū iċ hāten
Riddles 36 5a der wambe / and ehtuwe || / mann h w M wīf m x l kf wf hors qxx
Riddles 64 3b on sīðe / hæbbendes hiht || //H// and //Ā// / swelċe þrȳða d
Riddles 75 2a aðe fēran / //D// //N// //U// //H//. ||
Riddles 84 47b ]ed, || / hrūsan hrīneþ, || h[] / []etenġe, || / oft searwum bi
The Rune Poem 25a || and ēac burga ġe·niht. / //H// hæġl biþ hwītost corna; |
Solomon and Saturn 131a te nēah, || stille bīdeþ. / //H// ōnetteþ, || enġel hine sċ