A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hūna

Number of occurrences in corpus: 7

Elene 20a es wōma. || Weorod samnodon / Hūna lēode || and Hrēð-Gotan, / f
Elene 32b herġum tō hilde, || swelċe Hūna cyning / ymb-sittendra || ǣġh
Elene 41b ā·hȳðan. || Þǣr wearþ Hūna cyme / cūþ ċeaster-warum. ||
Elene 49b / hæfdon tō hilde || þonne% Hūna cyning; / ridon ymb rōfne, ||
Elene 58a d, || siþþan ell-þēodġe, / Hūna and Hrēða || here sċēawod
Elene 128a ēase. || Fluĝon inn-stæpes / Hūna lēode, || swā þæt hālġe
Elene 143a weorod. || Lȳthwōn be·cōm / Hūna herġes || hām eft þonan. /