A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: limpeþ

Number of occurrences in corpus: 2

The Seafarer 13b e him on foldan || fæġrost limpeþ, / hū iċ earm-ċeariġ || īs-
The Paris Psalter 143:19 2b im swā on foldan || fæġere limpeþ; / ēadiġ biþ þæt folc || þ