A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mæġenēacen

Number of occurrences in corpus: 2

The Gifts of Men 98b þæs cræftiġ, || ne þæs mæġen-ēacen, / þæt hīe ǣfre ānum || eal
Judith 292a n. || Him man feaht on lāst, / mæġen-ēacen folc, || oþ sē mǣsta dæl /