A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mēċes

Number of occurrences in corpus: 6

The Fortunes of Men 48a || brandas þeċċan. / Sumum mēċes eċġ || on medu-bence / ierrum
Beowulf 1765a flōdes wielm, / oþþe grīpe mēċes, || oþþe gāres flyht, / oþþ
Beowulf 1812a iġne, || nealles wordum lōh / mēċes eċġe; || þæt wæs mōdiġ
Beowulf 2614a lēasum, || Wīh·stān% bana / mēċes eċġum || and his māĝum æ
Beowulf 2939b , / cwæþ, hē on merġenne || mēċes eċġum / ġīetan wolde, || su
Solomon and Saturn 156a fas, || bill for·sċrīfeþ, / mēċes mǣrþu. || For·þon nǣniġ