A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōnaþ

Number of occurrences in corpus: 10

The Descent into Hell 28b ē mē ġe·soht[...] || siex mōnaþ, / ealles folces fruma. || Nū [
The Death of Edgar 5b arn, / menn on moldan, || þone mōnaþ ġe·hwǣr / on þisse ēðel-t
The Death of Edgar 8a || rihte ġe·toĝene, / Iulius mōnaþ, || ðǣr sē ġunga ġe·wāt
The Menologium 9a æġe || ūs tō tūne, / forma mōnaþ; || hine folc miċel / Ianuarius
The Menologium 56a þætte nerġend sent / Aprelis mōnaþ, || on þǣm oftost cymeþ / sē
The Menologium 106b ah, / mynstre mǣrum. || Þonne mōnaþ bringþ / ymb twā and fēower%
The Menologium 132a æs || tīdlīċe ūs / Iulius mōnaþ, || on þǣm Iacobus / ymb fēow
The Menologium 181b wā niht || þæt sē tēoða mōnaþ / on folc fereþ, || frōde ġe
The Menologium 198a || swā nan ōðer nā dēþ / mōnaþ māran || miltse dryhtnes. / An
The Menologium 219b bringþ / morĝen tō mannum || mōnaþ tō tūne, / Decembris || dryht