A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: slāt

Number of occurrences in corpus: 3

Christ C 1140a tō wlite þæs hūses, / self slāt on tū, || swelċe hit seaxes
The Seafarer 11b ymb heortan; || hungor innan slāt / mere-wērġes mōd. || Þæt
Beowulf 741b n sīðe / slǣpendne rinċ, || slāt unwearnum, / bāt bān-locan, |