A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: unþinġed

Number of occurrences in corpus: 2

Maxims I 35b | tō þæs oft cymeþ dēaþ unþinġed. / Snotre menn sāwlum beorĝaþ
The Seafarer 106b eþ; || cymeþ him sē dēaþ unþinġed. / Ēadiġ biþ sē þe ēað-m