A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wīdost

Number of occurrences in corpus: 2

Daniel 121b lēoda / þā wiċċung-dōm || wīdost bǣron, / fræġn þā þā men
The Seafarer 57b aþ / þe þā wræc-lāstas || wīdost leċġaþ / For·þon nū min h