A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣtum

Number of occurrences in corpus: 2

The Metres of Boethius: Metre 20 90b / Hwæt, þū þǣm wætere || wǣtum and ċealdum / foldan tō flōr
Solomon and Saturn 100b aþ ēac / wild-dēora worn, || wǣtum hē ofer·bryċġeþ, / ġe·br