A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wisson

Number of occurrences in corpus: 7

Beowulf 181b cūðon, / dǣda dēmend, || ne wisson hīe drihten god, / ne hīe hū
Beowulf 246b ūþ-fremmendra || ġearwe ne wisson, / māĝa ġe·mēdu. || Nǣfre
Beowulf 798a e meahton swā. / Hīe þæt ne wisson, || þā hīe ġe·winn druĝo
Beowulf 878b e gumena bearn || ġearwe ne wisson, / fǣhþe and firena, || būtan
Judith 207b æfn, / wæl-ġīfre fuĝol. || Wisson% bēġen / þæt him þā þēod
The Metres of Boethius: Metre 26 100a līefdon, || lēasum spellum, / wisson hwæðere || þæt þæt ġe
The Metres of Boethius: Metre 28 19b tan þā āne || þe hit ǣr wisson, / þætte maniġ tungol || mār