A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: stīþferhþ

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 107a tt. || On þone ēaĝum wlāt / stīþ-ferhþ cyning, || and þā stōwe be
Genesis B 241a heofonum || hāliġ drihten, / stīþ-ferhþ cyning. || Stōd his hand-ġe
Genesis A 1406b flōd% / strēamum stīĝan, || stīþ-ferhþ cyning. / Þā ġe·munde God |
Genesis A 1683a aforan, || and þæs unrǣdes / stīþ-ferhþ cyning || stēore ġe·fremed